Huomioita

Huomioita

Pari huomiota maailmasta "lihana"

ZenPosted by Timo Klemola Fri, December 10, 2010 15:16:21

Monet antiikin filosofit pyrkivät Hadot’n mukaan ymmärtämään paikkansa kosmoksessa tekemällä harjoituksia, joissa itse laajennetaan koko maailmankaikkeuteen. Kyseessä oli sama pyrkimys, mikä mystiikan perinteessä yleensäkin: minän ja maailman eron tutkiminen ja tämän eron kadottaminen pudottamalla pois se ego, se minä, joka tämän eron tekee. Näin filosofi saattoi kokea paikkansa kosmoksessa, ei vain sen osanan, vaan itse kosmoksena, eräänlaisena mikrokosmoksena makrokosmoksessa.

Tämä ihmisen ja maailman samuuden teema kulkee vahvana juonteena läpi eurooppalaisen mystiikan perinteen, mutta myös kiinalaisen ja intialaisen. Enkä tässä tarkoita pelkästään filosofista tai uskonnollista mystiikkaa, onhan olemassa myös vahvaa, profaania luontomystiikkaa. Zen-perinteessä puhutaan Dharmakayasta, Buddhan ruumiista tai kehosta.  Dharma on monimutkainen käsite, jolla voidaan viitata Buddhan oppiin, totuuteen, mutta myös kaikkiin olioihin. Kaya tarkoittaa kehoa. Yksi tulkinta Dharmakayalle on, miten kaikki oliot ovat yhtä ja samaa Buddhan kehoa.

Rinzai-zenissä tietoisuuden tutkiminen aloitetaan keskittymällä hengitykseen aluksi sitä laskemalla. Ehkä sitten noin vuoden kuluttua oppilas saa opettajaltaan ensimmäinen koanin, eräänlaisen temaattisen harjoittamisen kohteen. Koanit voidaan jakaa erilaisiin luokkiin. [ Ks. esim. Sasaki, Miura: Zen Koan.] Ensimmäinen koanien luokka on nk. Dharmakaya-koanit. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden koanien tarkoituksena on saattaa oppilas kokemukseen, jossa hän saa ainakin jonkinlaisen kokemuksen, ainakin välähdyksen tästä Dharmakayan todellisuudesta, siitä miten kaikki todellisuus on yhtä ruumista, yhtä lihaa.

Tässä tekee mieli käyttää tätä Merleau-Pontyn käsitettä: liha. Siinä on jotakin puhuttelevaa. Jos sanon, että kaikki on tätä samaa lihaa kuin oma lihani, siinä on henkilökohtaisen kokemuksen sävy, tietoisuuden sävy. Niin tietysti pitääkin olla. Tähän lihan kokemiseen Dharmakaya –koanit tähtäävät. Tämä liha on jotakin, joka on minua, mutta se on samalla jotakin joka on myös sinua ja meitä. Tässä lihassa olemme kaikki yhtä. Vaikka olen viitannut mystiikkaan, tätä kokemusta ei pidä liiaksi mystifioida. Käsitteet ovat vaarallisia erityisesti tässä mielessä: ne näyttävät helposti normaalin outona, tekevät salaperäiseksi sen, mikä on tässä ja nyt, lähimpänä meitä, omassa lihassamme.

Juoksin eilen pakkasessa vastatuuleen. Silmät lainehtivat. Tämän veden läpi katsoessa maisema heilui puolelta toiselle, askelten tahdissa, maailma keinui. Huimaa …  • Comments(0)