Huomioita

Huomioita

Yi quanin perusteita: IV. Äänen tunnustelu (shi-sheng) (osa 4)

Yi quanPosted by Timo Klemola Wed, February 11, 2015 10:45:23

Emme olisi tekemässä yi quania, jos emme yhdistäisi kaikkia ideoitamme seisomisen harjoitteluun. On looginen askel yhdistää edellä kuvaamani ääniharjoitus zhan zhuang -asentoihin niin, että vokaalin korkeus kehossa ja asennon intensiivipiste kehossa kohtaavat. Se voidaan tehdä monien eri asentojen avulla. Silloin ehkä ollaan lähellä sitä, mitä Wang Zhiangzhai on tarkoittanut sillä, että äänen värähtelyn avulla voidaan rentouttaa ja avata eri kohtia kehossa ja ikään kuin avittaa näin zhan zuang-harjoitusta.

Ehdotan kuvaan 1 piirrettyä harjoitusta. Olen ottanut kuviin Han Xingyuanin kahdeksasta zhan zhuang -asennosta viisi tähän ideaan sopivaa asentoa. Nämähän ovat niitä asentoja, joista itsekin lähdimme liikkeelle joskus 1990-luvun puolessa välissä, jolloin opimme ne Jan Dieperslootilta. Edelliset ajatukset yhdistyivät mielessäni näihin kahdeksaan asentoon ja erityisesti siihen tapaan, miten niissä kuljetaan ylhäältä alas aivan samalla tavalla kuin edellä kuvasin äänen intensiivipisteen kulkua shi-sheng -harjoittelussa. Myös muut vastaavat asennot tietysti käyvät. Ideana on vain se, että käsien korkeus ja resonanssialue vastaavat tosiaan.


Kuva 1.

Yksi äänen ja asennon yhdistävä harjoitus voisi koostua esimerkiksi seuraavista osista. Seistään jokaisessa asennossa viisi minuuttia lausuen asentoon liittyvää vokaalia. Siirrytään asennosta toiseen yllä olevassa järjestyksessä eli ylhäältä alas. Tehdään lopuksi viisi minuuttia harjoitusta, missä liu'utaan vokaaleissa iistä uuhun ja tuodaan samalla kädet hitaasti ylhäältä alas samojen asentojen läpi, mutta nyt ikään kuin shi-li -harjoituksena. No – tästä tulikin puolen tunnin sessio. Se on aika pitkä. Puoletkin tästä pituudesta on hyvä.

Palataanpa nyt takaisin äänen käyttöön fa-lin apuna. Annan yhden harjoituksen, josta voi kehitellä kaiken edellä sanotun valossa monia variaatioita. Seiso pallo rinnan edessä hyvin rentona jiji zhuang-asennossa, hengitä ulos ja anna a-vokaalin värähdellä rinnassasi. Kuvittele rintaasi vokaalin kanssa värähtelevä pallo, niin kuin olen edellä kuvannut. Jossain uloshengityksesi puolessa välissä, joka tapauksessa ennen kuin hengityksesi on loppu, ammu pallo voimakkaasti rinnastasi alaspäin (eteenpäinkin käy) pudottamalla pallea alas ja jännittämällä vatsa: ”aaaaaaaa…A”. Aisti, mitä tapahtuu vartalossasi ja äänessäsi. Voimakas ”A” yhdistyy nopeaan koko kehon, mutta erityisesti ylävartalon ja vatsan jännitykseen. Myös kädet jännittyvät sormenpäitä myöten. Syntyy räjähtävän nopea jännitys, jota seuraa välitön rentoutuminen. Kyse on siis ”nollaliikkeellä” tehdystä fa-listä.

Vielä yksi ehdotus harjoitukseksi, ennen kuin jätän äänen käsittelyn. Seiso kamppailuasennossa kädet kiertyneenä ylös niin kuin Hanin edellisten kuvien ensimmäisessä asennossa. Tee siinä "hiiii"-vaihe ja lyö sitten kädet ja voima alas kiertäen käsiä vastakkaiseen suuntaan. Tämä on "jup" -vaihe. Ota mukaan mielikuva alas putoavasta kivestä, joka osuessaan veden pintaan saa aikaan joka suuntaan etenevän aallon. Tämä mielikuva tapahtuu kehosi sisällä. Tästä syntyy alas suuntautuva fa-li, jonka oppiminen on ehkä helpointa ja valmistaa kaikkiin muihin suuntiin tehtävän fa-lin oppimisessa.

Emme myöskään olisi tekemässä yi quania, jos emme tekisi edellisiä harjoituksia välillä pelkästään mielessämme. Mielikuvassa on helppo kuvitella ääniin liittyvä resonanssialue ja antaa sen rentoutua ja avautua mielikuvan avulla. Siteerasin jossain edellä Yao Chengrongin artikkelia shi-shengistä. Artikkelissa hän kirjoittaa seuraavasti: "Käytä kykyäsi sisäiseen muutokseen ja muuta ääni asteittain kuuluvasta äänestä äänettömäksi. Ääni muuttuu sisäisesti energiaksi/ voimaksi."

Tämä riittänee äänen tunnustelusta yi quanissa. Vielä on pari yi quanin harjoitusmuotoa, joista haluan sanoa lyhyesti jotain. Ne ovat askellus (moca bu) ja nk. push-hands-tyyppinen parityöskentely (tui-shou).
  • Comments(0)