Huomioita

Huomioita

Hengityksestä

AsahiPosted by Timo Klemola Wed, October 14, 2009 13:21:03

Asahi-ohjaajien koulutuksissa käsittelen paljon hengitystä. Asahissa liikkeet pyritään tekemään hengityksen tahdissa ja hengitys pyritään pitämään luonnollisena. On todella mielenkiintoista, miten luonnollisesta hengitystekniikasta voi syntyä niin paljon keskustelua. Tämä johtuu tietysti siitä, että jopa luonnollinen hengitystekniikka on monilla ihmisillä kadoksissa. Tämä on mielenkiintoinen kulttuurinen ilmiö, joka liittyy niihin tapoihin, miten ihminen on pyrkinyt kontrolloimaan kehoaan vuosisatojen ajan. Pinnallisesta hengityksestä on tullut standardi, erityisesti naisten keskuudessa. Nainen ei edelleenkään kulttuurissamme voi hengittää vapaasti palleahengitystä niin, että hän antaisi vatsansa tulla esiin luonnollisella tavalla.

Olen opettanut taijita parikymmentä vuotta ja taiji-kursseilla opettelemme aina aluksi rentoutumaan ja vapauttamaan myös hengityksemme. Tämä tarkoittaa luonnollista vatsa- eli palleahengitystä. Luonnollisessa palleahengityksessä vatsan liikettä ei pyritä kontrolloimaan, vaan vatsan annetaan laajeta sisäänhengityksellä ja supistua uloshengityksellä. Miehet osaavat tämän itsestään. Olen havainnut, että jos kurssilla on kymmenen naista, niin noin yhdeksän heistä hengittää pääasiassa joko kylkiluu- tai jopa solisluuhengitystä vatsa miltei tai täysin liikkumattomassa tilassa.  Se, että miehille palleahengitys ei ole mikään ongelma, näyttää tietysti sen, että ongelma on kulttuurisidonnainen ja liittyy naisen vartalon kauneusihanteeseen, jossa edelleen korostetaan kapean vyötärön merkitystä. Nainen ei saa kulttuurissamme vapauttaa vatsaansa.

Asahissa opettelemme luonnollisen hengitystavan, jota joogassa kutsutaan ”täydelliseksi hengitykseksi”.  Se tarkoittaa kolmiportaista hengitystä. Luonnollinen sisäänhengitys lähtee pallean laskeutumisesta, jonka aikana vatsa pullistuu, koska pallea työntää sisäelimiä pois tieltään alaspäin. Silloin vatsa pyöristyy. Tämä on palleahengitys tai vatsahengitysvaihe. Sisäänhengitystä jatkettaessa siirrytään nk. kylkiluuhengitykseen, jossa keuhkot alkavat laajeta ylempää ja kylkiluiden väliset lihakset myös aktivoituvat. Kolmas vaihe, nk. solisluuhengitys, astuu mukaan, jos keuhkot halutaan täyttää kokonaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi haukoteltaessa, jolloin keuhkot tuuletetaan perusteellisesti. Silloin myös keuhkojen yläosat täyttyvät. Asahissa on liikkeitä, joiden aikana tuuletamme keuhkomme perusteellisesti ja teemme sen tätä ”täydellistä hengitystä” noudattaen.

Pyrin selittämään asahikoulutuksissa tätä hengityksen problemaattisuutta ja nimenomaan sen kulttuurisidonnaisuutta. Vatsan kiristäminen on länsimaisen naisen tekniikka, esimerkiksi arabikulttuurissa sitä ei ole. Siellähän vatsalla jopa tanssitaan. Vatsa on tanssin, eräällä tapaa juhlinnan ja ihailun kohde. Japanilaisessa kulttuurissa ihmisen persoonan keskuksen katsotaan olevan vatsassa, harassa, jolloin ei ole mitään syytä pyrkiä supistamaan tai kiristämään vatsaansa. Päinvastoin. Kehittynyt vatsa tarkoittaa kehittynyttä persoonallisuutta.

Länsimainen kauneuskäsitys on aiheuttanut sen, että naiset ja myös miehet, ovat sitoneet korsetein vatsaansa noin 400 vuoden ajan. Ulkoisista korseteista luovuttiin vasta joskus 1800-luvun lopulla. Myös miehet ovat käyttäneet ulkoista korsettia: se oli osa upseerin puvun varustusta. On mielenkiintoista miten tämä ulkoinen korsetti on muuttunut viime vuosisadalla sisäiseksi korsetiksi ja miten monet fitness-kulttuurin muodot edelleen tukevat tätä kapean vatsan kauneusihannetta. Jos ostat kymmenen naistenlehteä, löydät varmasti jostakin niistä kymmenen ohjetta, miten pidän vatsan litteänä. Vaarallista minusta on se, että ajatusta ”vatsakorsetista” ei nähdä ulkoisen korsetin sisäistetyksi muodoksi, vaan on jopa kehittynyt somaattisia tekniikoita, joissa vatsakorsetti pyritään perustelemaan fysiologisin syin ja menetelmiä sitten opetetaan esimerkiksi fysioterapeuttien koulutuksissa. Samoihin sisäistetyn korsetin muodoiksi voidaan myös laskea erilaiset rasvaimut ja muut kehoa muokkaavat kirurgiset toimenpiteet.

Hengitys on keskeinen keskittymisen kohde myös tietoisuustaidoissa. Esimerkiksi joogassa, buddhalaisuudessa, taolaisuudessa ja muissa idän perinteissä hengitystä on tutkittu tuhansien vuosien ajan.  Kaikissa näissä perinteissä on hienovaraisia ja monimutkaisia hengitystekniikoita, joista yksi mielenkiintoinen on mm. taolainen ”käänteinen hengitysmenetelmä”, jossa hengitykseen liittyvä luonnollinen vatsan liike käännetään vastakkaiseksi. Jos näin tehdään, sekin tehdään tietoisesti niin, että tunnistetaan tekniikan luonnollinen lähtökohta.  Hengityksen arvoa ei länsimaisessa kulttuurissa ymmärretä. Hengitys voi kuitenkin olla harjoittamisen ja viljelemisen kohde, jonka avulla ihminen voi tulla tietoiseksi, ei vain hengitysliikkeensä eri vaiheista, vaan kehotietoisuudestaan ylipäätään ja sen suhteesta tietoisuuden muihin elementteihin. Tietoinen hengitys voi yhdistää voimakkaasti kehon ja mielen, koska se avaa kehotietoisuutta, joka on sekä kehoa että tietoisuutta yhtä aikaa.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post8