Huomioita

Huomioita

Ajatuksia asahista 2

AsahiPosted by Timo Klemola Mon, October 05, 2009 14:35:04

Asahi-konseptiin liittyy käsitys kehon optimaalisesta asennosta. Opettelemme kehon hyvän pystylinjauksen säilyttämistä niin arjen askareissa kuin työssä. Tämän  kautta asahi auttaa myös tunnistamaan oikean ergonomisen työasennon.  Hyvä työergonomia perustuu työn suorittamiseen asennossa, jossa ylimääräiset jännitykset voidaan vältää. Tällainen asento perustuu kehon keskilinjan tunnistamiseen ja sen tietoiseen hallintaan.

Opettelemme asahissa tunnistamaan kehon keskilinjan ja liikkumaan keskilinjasta tietoisena. Mitä sitten kehon keskilinja tarkoittaa? Käytän mielelläni nimitystä ”funktionaalinen keskilinja”, jolla viittaan tapaan, jossa keskilinjaa käytetään kehon optimaalisen voiman ja asennon etsimiseen aina kulloisessakin tilanteessa. Funktionaalinen keskilinja viittaa siis muuttuvaan, elävään ja tietoiseen tapaan etsiä kehon hyvä pystylinjaus riippuen siitä, mitä liikettä olemme tekemässä tai millaista voimaa käytämme.

Kun seisomme pystyssä, päälaen ylimmästä pisteestä alas piirretty luotisuora ja keskilinja kulkevat samaa reittiä; samoin istuessamme. Jos keho on liikkeessä, keskilinja ei voi enää noudattaa täysin luotisuoran kulkurataa. Selitän asian kohta tarkemmin.

Aluksi kuitenkin siitä, miten kehon pystylinjaus ja keskilinja asahissa toteutetaan. Hahmotamme kehon optimaalisen pystyn asennon asahissa kolmen nk. ”neutraaliasennon” kautta: on olemassa (1) lantion neutraaliasento, (2) hartioiden neutraaliasento ja (3) niskan neutraaliasento. Tässä tekee heti mieli todeta, että länsimaisessa terveysliikunnassa ei yleensä ole mitään mallia siitä, miten kehon optimaalinen asento muodostuu. Monissa kehoterapioissa ja nk. somaattisissa menetelmissä, joita monet tanssijat harjoittelevat, tällainen analyysi löytyy.

Lantion neutraaliasento tarkoittaa asahissa asentoa, jossa painopisteen laskeutuessa hieman alas taivuttamalla polvia lantiokorin annetaan kääntyä niin, että häntäluu putoaa hieman alas ja alaselkä hieman ojentuu. Neutraali tarkoittaa siis yhdenlaista ”keskiasentoa”, josta lantion kori voi liikkua kumpaankin suuntaan.  Tämä lantion korin asento mahdollistaa voiman siirtymisen jaloista selkään rasittamatta liikaa alaselän nikamia.

Hartioiden neutraaliasento tarkoittaa asentoa, jossa ollaan tietoisia siitä, että yläselkä ei taivu liikaa eteen ja jossa hartiat eivät ole lysähtäneet eteen tai vetäytyneet liikaa taakse. Tapa miten kannattelemme kehoa, on kultturisidonnainen. Läntisessä maailmassa näytämme voimaamme vetämällä hartiat taakse, työntämällä rintaa eteen ja vetämällä vatsaa sisään. Masentuneena annamme rintalastan pudota ja yläselän asennon romahtaa eteen. Hartioiden neutraaliasentoa harjoittelemalla pyrimme tulemaan tietoiseksi näistä virheistä ja etsimään neutraalin ja rennon asennon, jossa hartiat lepäävät rennosti omalla paikallaan kylkikaarien päällä.

Niskan neutraaliasennossa pyrimme tulemaan tietoiseksi siitä, miten pää asettuu luonnollisella tavalla selkärangan jatkeelle nojaamatta mihinkään suuntaan.

Nämä ovat ne kolme keskeistä maamerkkiä, joiden avulla etsimme kehon hyvää pystylinjausta. Keskilinja rakennetaan sitten mielikuvassa tämän hyvän pystyasennon sisään. Keskilinja on siis mielikuva, ajatuksellinen apuväline, jonka avulla opettelemme rakentamaan hyvän pystyasennon ja säilyttämään sen monimutkaisessakin liikkeessä. Tämän lisäksi tietoisuus keskilinjasta toimii keinona lisätä tietoisuutta kehomme asennoista; se on myös eräänlainen yleisen läsnäolon ankkuri.

Kirjassamme ”Asahi – terveysliikuntaa kaikille” on kuvattu keskeiset keskilinjan ja edellä kuvattujen neutraaliasentojen perusharjoitukset.

Ja nyt siihen, miksi puhun funktionaalisesta keskilinjasta, joka eroaa luotisuorasta. Keskilinja voidaan hahmottaa virheellisesti geomerisena pystylinjauksena, joka on aina 90 asteen kulmassa maahan eli liikkeen juureen nähden. Otan tämän esiin, koska se on tyypillinen virhe mm. ”kiinalaisen aamuvoimistelun” eli taijiquanin  harrastajilla. Miksi otan esiin heidät? Siksi että juuri taijiquanista ja muista kiinalaisista kamppailulajeista on peräisin koko tämä funktionaalisen keskilinjan käsite, mutta sielläkin se on harvoin ymmärretty. Tyypillinen väärinymmärrys on se, että keskilinja samaistetaan päälaelta alas kuviteltuun luotisuoraan maata kohti kulkevaan linjaan. Tätä virhettä eivät yleensä tee nk. klassisten, vanhojen tyylien harrastajat, koska näissä tyyleissä on säilynyt paremmin yhteys parin kanssa tehtäviin harjoituksiin, joissa kehon optimaalista voiman käyttöä jatkuvasti testataan. Näissä harjoituksissa on helppo huomata, miten keskilinja pitää asettaa käsien kontaktipisteisiin nähden, ja miten alaselkä ja hartiat pitää myös asettaa niin, että voima pääsee vapaasti kulkemaan jaloista selkään ja sieltä edelleen käsiin. Lantion neutraaliasennon säilyttäminen on tässä olennaista. Vain oikea lantion neutraaliasento vakauttaa keskilinjan niin, että koko kehon voima voi säilyä yhtenäisenä ja tulla esiin tekniikassa (käsissä). Esimerkiksi työntöliikkeessä keskilinja nojaa aina eteenpäin niin, että saavutetaan optimaalinen voiman linja jaloista selän kautta käsiin. Jos työntöliike tehdään selkä pystyssä, niin voiman linja katkeaa alaselän kohdalta. Oikean asento löytyy vain push-hands -harjoituksissa.

Tämä analyysi on myös asahin keskilinja- ja neutraaliasentoajattelun taustalla. Mutta mitä nämä käsitteet oikeasti käytännössä tarkoittavat, se pitää näyttää! Sanat ovat vain sanoja. Keskilinjakin on vain sana. Samoin on laita liikeen ”juuren” kanssa, jota kuulee usein myös käytettävän.  Juuresta enemmän myöhemmin.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post5