Huomioita

Huomioita

Asahin kymmenestä jatkokoulutuspäivästä

AsahiPosted by Timo Klemola Fri, May 17, 2019 20:44:27

Tavoitteeni ei ole saada niin paljon asahi-ohjaajia maailmalle kuin mahdollista, vaan tavoitteeni on saada maailmalle niin hyviä asahi-ohjaajia kuin mahdollista. Siksi olen kehittänyt asahi-ohjaajille nyt kymmenen jatkokoulutuspäivää, joissa he voivat syventää asahi-taitojaan.

Olen kehittänyt asahia nyt viisitoista vuotta. Yhteensä olen harjoittanut, opettanut ja tutkinut liikettä, liikuntaa, kehollisuutta, kehomielen yhteyttä noin 50 vuotta. Asahin pääkehittäjänä olen voinut laittaa asahiin paljon siitä, mitä olen elinikäisen harjoitteluni kautta oppinut. Asahi ei ole syntynyt 15 vuotta sitten, vaan käytännössä kaikki sen harjoitukset, osiot ja liikeperiaatteet olivat olemassa omassa harjoittelussani jo kymmeniä vuosia aikaisemmin. Kaikki tämä työ näkyy Asahi Health –menetelmässä, mutta erityisesti olen tuonut tätä kokemustani esiin Syvä-asahissa, missä asahin liikkumisen ja harjoittamisen tapaan perehdytään syvemmin. Tätä ohjaajien syventymistä asahin syvälliseen liikkumisen ja itsensä harjoittamisen tapaan olen halunnut tukea järjestämällä paljon eri teemoihin keskittyviä jatkokoulutuksia, joita on nyt kymmenen. Mistä näissä jatkokoulutuksissa on kysymys? Ja miten niitä voi olla niin paljon? Tässä lyhyt kuvaus:

1. Asahin kertauspäivä. Päivän aikana kerrataan kaikki asahin kolme liikesarjaa ja korjataan ohjaajien virheitä. Kaikki asahin ohjaajakoulutukset ovat lähtökohdaltaan liian lyhyitä. Se on iso ongelma. Kahdessa tai neljässä päivässä ei voi oppia kokonaan uutta ja outoa liikkumisen tapaa, mitä hidas tietoinen liike miltei kaikille liikunnan harrastajillekin on. Se vaatii vuosien harjoittelun. Vastuu omasta kehityksestä ja harjoittelusta jää tietysti aina opettajien omalle vastuulle. Usein käy niin, että ohjaajat muuttavat liikkeitä niin, että niitä on vaikea jopa tunnistaa asahiksi. Ohjattu kertaus on välttämätöntä asahin liikkeiden ja liikkumisen tavan oppimiseksi.

2. Asahin periaatteiden päivä. Opetan omissa neljän päivän ohjaajakoulutuksissani kaikki asahin keskeiset periaatteet, mutta neljässäkin päivässä niitä on aikaa tutkia ehkä yksi aamupäivä. Opittavaa materiaalia on niin paljon. Asahin liikkumisen tapa on peräisin kiinalaisesta kamppailutaidosta taijiquanista. Pelkästään koko kehon liikkeen biomekaniikan oppiminen vie vuosia. Kyse ei ole pelkästään jalkojen pumppaavasta liikkeestä vaan koko kehon läpi kulkevan kineettisen ketjun tiedostamisesta ja käyttämisestä liikkeessä. Joskus 90-luvulla pidin kamppailutaitojen harrastajille viikonvaihdeleirejä pelkästään tästä periaatteesta. Asahi sisältää koko kehon liikkeen lisäksi ison joukon myös muita vaikeita liikettä kannattelevia periaatteita. Koulutuspäivässä ne käydään läpi niihin kehittämieni liikesarjojen avulla. Pitää tietysti paikkansa, että päivässä niitä ei voi oppia, mutta jos niitä ei koskaan harjoittele, niitä ei voi oppia lainkaan.

3. Asahi ja tietoisuustaidot. Olen halunnut pitää tämän päivän, että saisin edes vähän jaettua sitä, mikä tekee asahin kaltaisesta tietoisesta liikkeestä yhdenlaisen itsekasvatuksen muodon. Meditatiivinen liike, jos sen kokemukselliset periaatteet ymmärretään, voi olla sellaista. Ympärillämme vellova mindfulness-vouhotus tekee kuitenkin tästä teemasta vaikean opettaa. Netti on nytkin täynnä erilaisia McMindfulness ja Asahi –kursseja. Kehomielen harjoittaminen ei ole mitään pikaruokaa. Tätä ajatusta on miltei mahdoton saada nykyään läpi. Tämäkin koulutus kestää vain päivän, joten tehtävä on tietysti mahdoton, mutta yritän silti. Olen kirjoittanut pari kirjaa näistä teemoista.

4. Asahin liikevariaatiot ja voima- ja kunto-asahi. Tämän päivän aikana opettelemme asahin jokaiseen kolmen sarjan liikkeeseen (joita on 40) ainakin yhden liikevariaation. Tämä laajentaa opettajien tuntien suunnittelumahdollisuuksia vahvasti. Asahin kolme perusliikesarjaa sisältävät kyllä tarpeeksi liikkeitä miltei mihin tarkoitukseen vain, mutta erityisesti eritysryhmien vetäjät saattavat tarvita lisämateriaalia vaikkapa tasapinon harjoittamiseen tai niska-hartiaseudun avaamiseen. Päivän aikana myös analysoimme asahin liikkeet niiden pienempiin elementteihin ja opettelemme, miten niitä voi yhdistää uusiksi asahi-liikkeiksi. Tämän lisäksi päivän aikana tutkitaan myös kahta muuta teemaa: asahia voiman harjoittamisen ja sykkeen nostattamisen välineenä. Nk. ”voima-asahi” perustuu kiinalaisten kamppailutaitojen voimantuottomenetelmään, jossa opetellaan jännittämään pitenevää lihasta. Opin tämän harjoitustavan 90-luvun alussa yhdeltä Tampereelle muuttaneelta kiinalaiselta opettajalta. Hän opetti sitä yijinjing-liikesarjan avulla. Tutkin silloin tätä periaatetta taijin, mutta erityisesti myös karaten katojen yhteydessä. Tästäkin työstä syntyi yksi kirja: ”Zen-karate”.

Kehittäessäni asahia, sisällytin tämän voima-harjoitustavan sen muutamiin liikkeisiin. Tutkimme koulutuksessa, miten kehon elastinen voima saadaan esiin, miten sitä kehitetään ja miten sen voi ottaa mukaan miltei kaikkiin asahin liikkeisiin. Olen myös kehittänyt asahin perusliikkeille perustuvan sykettä nostavan liikesarjan, jolla voidaan helposti tehdä nk. peruskuntotason harjoitus. Harjoitus vastaa vaikutuksiltaan reipasta kävelyä tai hölkkää, mikä riittää sydämen ja verisuonten kunnon harjoittamiseen.

5. Asahi ja kokemuksellinen biomekaniikka. Olen erottanut tämän yhden asahin periaatteen koko päivän koulutuksen teemaksi, koska koko kehon liike on niin vaikea oppia. Totesin jo yllä, että pidin 90-luvulla tästä periaatteesta viikonvaihteen mittaisia seminaareja kamppailutaitojen harjoittajille, lähinnä karaten, aikidon ja taijin harrastajille. Periaate tulee asahiin lähinnä taijista, mutta sitä toteuttavat monet nk. ”sisäiset” kamppailutaidot. Karate ei ole yksi niistä. Tosin, karateakin voi tehdä tällä periaatteella.

6. Asahi ja rentous. Myös tässä asahin periaatteessa on helposti tutkimista yhdeksi päiväksi. Rentous ja erityisesti jännityksen ja rentouden vaihtelu ovat keskeisiä kamppailutaitojen periaatteita, jotka liittyvät voiman tuottoon. Yksinkertaistaen: painonnostajan pitää kyetä jännittämään itsensä maksimaalisella tavalla nostaessaan ilmaan raskaan painon. Samoin nyrkkeilijän pitää pystyä jännittämään itsensä osuman hetkellä. Kummatkin ovat esimerkkejä tavasta, miten keho tuottaa voimaa. Jännitys ja rentous kulkevat ikään kuin käsi kädessä. Räjähtävä voima vaatii kykyä rentoutua ja siirtyä siitä nopeasti jännittyneeseen tilaan. Kehittäessäni asahia toin siihen paljon harjoituksia taijista, missä erilaisia käsien heilutusliikkeitä tehden etsitään käsien ja koko kehon rentoutta. Tutkin näitä periaatteita paljon 90-luvulla myös karaten yhteydessä ja kehitin erilaisia karateen sopivia käsien heilutus ja pyöritysliikkeitä. Ne ovat kaikki nyt osana asahin rentousosioita. Kirjassani ”Zen-karate” löytyy niistä kuvauksia. Asahissa rentous saa tietysti myös laajemman merkityksen. Kehon optimaalisen käytön kannalta rentous ja hyvä pystylinjaus ovat aivan olennaisia periaatteita.

7. Asahi ja kiinalaiset menetelmät. Niin kuin on tullut jo tähän mennessä selväksi, asahi perustuu liikemateriaaliltaan ja liikkumisen tavoiltaan kiinalaisiin menetelmiin (qigong, taiji, yi quan). Tämän koulutuspäivän aikana käymme läpi asahin taustalla olevia menetelmiä: baduanjin, yijinjing, taiji, yi quan, Huangin viisi rentousliikettä. Koen tärkeäksi, että asahi-ohjaajat ovat myös tietoisia asahin taustasta ja historiasta. On lapsellista kuvitella, että olisimme keksineet asahissa jotain uutta. Yritän olla kuvaamatta asahia ”suomalaisena terveysliikuntana” niin kuin monet tekevät, koska asahissa on lähtökohdiltaan tuskin mitään suomalaista. Myös asahin terveysnäkökulma ”liike on lääke” on lännessä vasta muutaman kymmenen vuotta vanha, Kiinassa yli 2000 vuotta.

8. Asahi ja hengittämisen taito. Asahi on hengityksen kannattelemana tehtävää tietoista liikettä. Hengitys on teema, jota yhden päivän aikana ehtii raapaisemaan vain pintaa. Oma hengitykseen ja hengityksen ja liikkeen suhteen harjoittaminen on lähtöisin 1980-luvun puolivälistä, jolloin tapasin zen-opettajani Engaku Tainon ja aloin harjoittaa Rinzai-zeniä hänen johdollaan. Olen tehnyt sitä siitä asti. Taino opetti sekä staattista (istuen tehtävää) että liikkeeseen liittyvää hengityksen tarkkailua ja harjoittamista. Liikemenetelminään hän käytti joogaa, taijita ja qigongia. Tämän koulutuspäivän aikana pyrimme tutustumaan hengityksen harjoittamiseen monesta näkökulmasta ja avaamaan ylipäätään ajatusta siitä, mitä ”kokemuksellisella hengittämisellä” tarkoitetaan. Tästäkin teemasta on vuosien varrella syntynyt yksi kirja: ”Taidon filosofia – filosofin taito”, missä tietoisen hengityksen harjoittamista tarkastellaan hyvin laajasti.

9. Keppi-asahi. Keppi-asahinkin lähtökohta on kamppailutaidoissa. Ei taida olla kiinalaista kamppailutaitoa, jota ei harjoitettaisi myös kepin kanssa. Olen viimeisen puolen vuoden ajan päivittäin kehittänyt harjoitustapaa, missä asahin kaikki liikkeet voidaan tehdä kepin kanssa. Kepin avulla asahin liikkeisiin saadaan monia erilaisia ulottuvuuksia, mitä paljas käsi ei anna. Liikkeiden tietynlainen intensiteetti ja sisäinen voima lisääntyvät, venytykset tehostuvat jne. Kepin käsittely antaa myös mahdollisuuden opetella suhteellisen vaativaa taitoa, missä kehittyminen voi antaa uusia ja hienoja positiivisia kokemuksia.

10. Kahdeksan liikkeen taiji-liikesarja. Nyt julkaisemani kymmenennen jatkokoulutuspäivän teema on taijin 8-askeleen liikesarja. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti asahi-ohjaajille ja harrastajille, mutta sinne saavat osallistua muutkin aiheesta kiinnostuneet. Niin kuin edellä on tullut jo moneen kertaan ilmi, asahin liikeperiaatteet ja itse asiassa koko asahin liikekokemus on peräisin pääasiassa taijista. Jos ei ole kokemusta kiinalaisista taidoista (qigong, taiji, yi quan jne.) asahin hidas ja tietoinen liikkumisen tapa voi olla vaikea oppia ja ymmärtää. Kiinalaisten taitojen harjoittaminen antaa asahille loistavan pohjan. Tämän kurssin aikana käymme läpi taijin lyhyimmän virallisen liikesarjan, missä on laskutavan mukaan 8-10 liikettä. Se on vähemmän kuin asahin liikesarjoissa. Päivässä voi oppia muistamaan liikkeet ja edetä siitä omaan harjoitteluun. Jos vielä omalla paikkakunnalla sattuisi olemaan taiji-seura, liikesarjaa voi syventää seurojen kursseilla kokeneiden opettajien johdolla. Monet Yang-tyylin taijin harrastajat tekevät tätä liikesarjaa.

Lopuksi vielä yksi asia. Niin kuin yllä on tullut ilmi, olen laittanut asahiin aika lailla koko elämäni liikekokemuksen ja liikkeen tutkimisen tuloksen. Ajattelen, että tämä paketti alkaa nyt olla aika lailla valmis ja keskityn jatkossa Asahi Health – ja Syvä-asahi –ohjaajien kouluttamiseen, jotta saisin siirrettyä asahin menetelmän seuraaville sukupolville. Heti kun rupesin ajattelemaa näin, huomasin, että ehkä vielä yksi ponnistus pitää tehdä. On yksi liikkeen ulottuvuus, mikä sisältyy harjoittelemiini kiinalaisiin taitoihin, mutta joka vielä puuttuu asahista. Se nostaisi asahin liikekokemuksen vielä uudelle tasolle. Keppi-asahin kehitystyössä kului noin puoli vuotta. Ehkä palaan tähän asiaan kesän lopulla, tai myöhemmin. Ensimmäiset kokeilut tuntuvat innostavilta.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post270