Huomioita

Huomioita

Asahista kohti Syvä-asahia ja FK-ohjelmaa

AsahiPosted by Timo Klemola Tue, April 11, 2017 16:40:41

Minulta kysytään aina joskus, mikä on asahin ja Syvä-asahin ero ja miten ne taas puolestaan eroavat opettamastani ”Funktionaalisen kehotietoisuuden” koulutusohjelmasta. Muutama vuosi sitten, kun pidin Helsingissä perjantai-iltaisin kahdeksan viikon ”Tietoisuustaidot ja kehollisuus” –kurssiani, eräs osallistuja myöhemmin kertoi, että oli luullut että kaikki mitä teimme oli asahia. No teimme joka kerta aina aluksi asahin perusliikesarjan ja se oli yksi kurssin sisällöistä, mutta kurssi oli paljon laajempi. Opetin kurssilla asahia esimerkkinä tietoisesta liikkeestä. Samalla tavalla opetan Funktionaalisen kehotietoisuuden koulutuksessa asahin perusliikesarjan esimerkkinä sekä tietoisesta liikkeestä, että funktionaalisen kehotietoisuuden perusharjoituksena, jossa voimme tutkia kaikkia niitä kehotietoisuuden harjoittamiseen liittyviä periaatteita, joita kurssilla opettelemme.

Sekavaa? Ehkä. Kyllä nämä asiat menevät minulla päällekkäin ja siksi ehkä pieni selitys on paikallaan. Jos ajattelen näiden menetelmien historiaa, asahi syntyi ensiksi vuosina 2004-2007. Miten ja miksi, siihen ne nyt palaa, koska olen kirjoittanut siitä pitkästi blogissani otsikolla ”Asahin historiaa”.

Vuonna 2009 aloitin ”Tietoisuustaidot (mindfulness) ja kehollisuus” –kurssin pitämisen. Kurssi oli kahdeksan viikon kokonaisuus, jossa kokoonnuttiin kerran viikossa kolmen tunnin ajaksi. Pidin joka sessio luennon tietoisuustaitojen teemasta ja teimme myös asahin perusliikesarjan.

Vuosien 2010-11 aikana aloin kehitellä ”Funktionaalisen kehotietoisuuden” koulutusohjelmaa, josta pilottikoulutus oli keväällä 2012. Noin viiden vuoden työskentely asahin parissa, samalla kun kuitenkin edelleen harjoittelin taijia, yi quania ja muita kehotietoisuuden harjoittamiseen perustuvia taitoja, synnytti halun ja innon viedä asahin ideoita reippaasti pidemmälle. Tietyllä tavalla asahi oli avannut tien ajatteluun, että tällaisia asioita voi itsekin systematisoida. Monet kiinalaiset taidothan ovat yleensä niin vaikeita, että niitä on suuren yleisön käytännössä mahdoton omaksua. Samalla olin jo muutaman vuoden ajan pyrkinyt systematisoimaan sitä tapaa, miten mielen taitoja voidaan opettaa niin, että ennemminkin pyritään purkamaan näihin taitoihin liittyvää mystifiointia kuin lisäämään sitä. Liike ja kehollisuus olivat tässä työssäni keskeisessä roolissa. Puhuinkin tietoisuustaitoisesta kehotyöskentelystä. Koulutusohjelmasta muodostui hiljakseen kymmenen päivän koulutus, jota olen opettanut yleensä viiden viikonvaihteen kokonaisuutena, joka on jakaantunut puolen vuoden tai vuoden ajalle.

”Syvä-asahi” –nimen otin käyttöön joskus olisiko ollut vuoden 2014 tienoilla. Tähänkin liittyvistä syistä olen kirjoittanut aiemmin enkä siihen nyt palaa. Alla oleva kuva yrittää kertoa karkeasti, miten nämä kolme koulutusohjelmaa suhteutuvat toisiinsa. Ympyröiden suhteet eivät yritäkään olla tarkkoja, mutta idea toivottavasti välittyy. Asahin ja Syvä-asahin suhteesta voisi sanoa, että Syvä-asahi on huomattavasti laajempi ja syvempi kokonaisuus, kuin mitä alkuperäisessä asahissa opetellaan. Alkuperäinen asahi sisälsi pääasiassa kolme liikesarjaa ja liikkeisiin liittyvät periaateharjoitukset. Syvä-asahissa olen vienyt liikeanalyysin huomattavasti pidemmälle ja kehittänyt jokaiseen sarjaan ja niiden liikkeisiin useita variaatioita, joista muodostuu kokonaisia variaatiosarjoja. Sen lisäksi olen kehittänyt ja systematisoinut asahin periaatteisiin liittyviä harjoituksia omiksi liikesarjoikseen. Sen lisäksi olen kehittänyt voima-ja kuntoasahin, joissa on omat sarjansa ja periaatteensa. Tässä asahin tekemisen tavassa perusliikkeet tehdään dynaamisemmin, jolloin syke nousee ja voimaa voidaan harjoittaa kehon sisäisen vastuksen avulla. Mitään ulkoisia painoja ei käytetä. Ulkoiset painot tekevät helposti liikkeestäkin ulkoista ja paikallista ja sitä asahissa nimenomaan pyritään välttämään.

Syvä-asahin ohjaajan koulutus kestää yhteensä 8 – 10 päivää, ja häneltä vaaditaan usean vuoden ohjaajakokemus. Ajattelen itse nykyään, että Syvä-asahi on oma lajinsa, johon lyhyet Asahi-Health –ohjaajakoulutukset antavat vasta perusvalmiudet.

Funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi on sitten paljon laajempi kokonaisuus, missä ei käydä läpi kaikkia asahin liikesarjoja. Siinä opetellaan vain asahin ensimmäinen perussarja. Mutta koska kehon tai paremminkin kehomielen optimaalinen käyttö ja kannattelu ovat samaa kaikissa näissä kolmessa, niissä on välttämättä myös paljon yhteistä. Kaikki funktionaalisen kehotietoisuuden periaatteet ja harjoitukset ovat vietävissä asahiin ja myös päinvastoin. FK-koulutuksessa yksi keskeinen pääpaino on kuitenkin ”tietoisuustaitoisessa kehotyöskentelyssä”, jolloin pitää avata myös harjoitusten teoreettista taustaa. FK-ohjelmassa tämän teoreettisen taustan muodostavat eksistentialistis-fenomenologinen filosofia ja buddhalainen ajattelu.

No, en tiedä selkeyttikö tämä esitys asiaa, vai hämmensikö, mutta jotenkin näin sen itse hahmotan.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post217