Huomioita

Huomioita

Kehon, mielen ja hengityksen harmoniasta

AsahiPosted by Timo Klemola Sat, April 08, 2017 11:04:06

Tehdessämme asahia tai muuta asahin kaltaista eheyttävää liikettä pyrimme etsimään kehon, mielen ja hengityksen harmoniaa. Tässä vielä lyhyt yhteenveto, mitä tällä tarkoitetaan. Voimme jakaa asian osiin puhumalla erikseen, kehosta ja sen liikkeestä, mielestä ja sen kohdistamisesta ja hengityksestä ja sen pakottamattomuudesta.

Kehon ja liikkeen harmonialla tarkoitetaan sitä, että noudatetaan lajiin liittyviä fyysisiä periaatteita. Asahissa se tarkoittaa hyvää pystylinjausta, rentoa, hidasta ja jatkuvaa liikettä, suoria linjauksia polvissa jne. On tärkeää, että mitään näistä asahin periaatteista ei pakoteta. Esimerkiksi hyvä pystylinjaus on asia, joka voidaan vahingossa tehdä kehoa pakottamalla. Tämä on väärin ja aiheuttaa vain hankaluuksia. Päälakea ei pidä työntää kohti kattoa voimalla, vaan ottamalla hyvän linjauksen mielikuva. Sitten on annettava mielikuvan toimia. Kun systemaattisesti käytämme mielikuvaa tällä tavalla, se muuttuu ikään kuin lihaksi ja kehon asentokin muuttuu. Mutta mitään ei pidä pakottaa.

Mielen harmoniallakin voidaan tarkoittaa mielen pakottamattomuutta. Liikkeessä mieli viedään kehon aistimuksiin ja annetaan sen tavallaan levätä siellä. Kun harjaannumme kuuntelemaan kehon aistimuksia ja ohjaamaan liikettä tietoisesti, mieli alkaa pysyä liikkeessä itsestään. On monia tapoja, tavallaan tekniikoita, joita voi käyttää mielen suuntaamisen apuna. Olen kirjoittanut niistä perusteellisesti jo aiemmin.

Hengityksen harmonialla tarkoitetaan luonnollista hengitystä. Tämä voikin olla aloittelijalle kompastuskivi. Jos hengitystä pakotetaan, se voi aiheuttaa päänsärkyä ja myös pahoinvointia. Aloittelijan on syytä antaa hengityksen kulkea niin kuin se itse haluaa, luonnollisesti, eikä yrittää pakottaa sitä mukaan pitkään liikkeeseen. Tämä on monimutkainen asia ja vasta harjoituskokemus opettaa oikeaa hengityksen käyttöä. Jos on pitkään harjoitellut asahin kaltaista liikettä, niin hengityskin on pidentynyt ja syventynyt niin, että koko asahin liikesarja on yksi pitkä hengitysharjoitus, mutta tämä vie usein vuosia. Silloinkaan hengitystä ei pakoteta, vaan hengityksen hidastuminen ja piteneminen on pitkän harjoituksen luonnollinen lopputulos. Aloittelijan kannattaa aina muistaa perusneuvo: anna hengityksen kulkea luonnollisesti. Sarjan alun ja lopun ja osioiden välisissä varsinaisissa hengitysharjoituksissa (laaja hengityksen tasausliike ja lyhyt hengityksen tasausliike) kannattaa jo alussa opetella liikkeen ja hengityksen yhdistämistä, mutta niissäkin liikkeissä se kannattaa tehdä omalla rytmillä, rytmillä mikä tuntuu itselle hyvältä. Muissa liikkeissä hengitys voi kulkea omaa luonnollista tietään. Ajan myötä hengitys alkaa sitten itsestään rytmittyä ja kantaa liikkeitä. Älä siis pakota hengitystä.

Kun sitten yhdistämme nämä kolme harmoniaa ja löydämme kehon liikkeen, hengityksen ja mielen harmonisen kokonaisuuden, olemme löytäneet eheyttävän liikkeen idean.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post216