Huomioita

Huomioita

Lyhyt huomio sisäisestä ja ulkoisesta liikkeestä

AsahiPosted by Timo Klemola Thu, April 06, 2017 11:54:53

Olen kirjoittanut usein ja eri tavoin siitä, miten asahin liike on sisäistä. Tämän vastakohtana on ulkoinen liike. Mutta mitä näillä käsitteillä voidaan tarkoittaa? Olen käsitellyt samaa teemaa jo varmaan parikymmentä vuotta sitten koskien karatea, taijita ja muita kamppailutaitoja. Mutta ehkä kertaus on paikallaan.

Itse viittaan näillä termeillä lähinnä kahteen asiaan: 1. mitkä kehon rakenteet kannatteleva liikettä ja 2. miten mieli ohjaa liikettä. Tarkennan. Ensinnäkin tarkoitan ulkoisella voiman käytöllä liikettä, joka tapahtuu paikallisten lihasten aktivaation johdosta. Ulkoinen liike on paikallista, esimerkiksi pääasiassa vain käden tai jalan tai vartalon liikettä. Kun nostan kupin pöydältä vain kädelläni, liike on ulkoista. Sisäisellä liikkeellä ja sisäisellä voimalla tarkoitan koko kehon liikettä, asahissa kehonlaajuisen liikkeen periaatetta. Sisäinen voima perustuu koko kehon yhteyteen. Liike noudattaa avautumisen ja sulkeutumisen periaatteita ja avautuva liike on juurrutettu maahan, sen kineettinen ketju on suljettu ja nojaa maahan. Sulkeutuvakin liike on sisäisesti yhtenäinen, vaikka sen kineettinen ketju onkin avoin.

Ja toiseksi: tarkoitan sisäisellä sellaista liikkeen ohjaamisen tapaa, missä mieli aistii liikkeen kinesteettistä tuntemusta kehossa ja ohjaa sitä tietoisesti koko liikeradan matkan. Eli yksinkertaisemmin: sisäinen liike on tietoista tai tietoinen liike on sisäistä, ulkoinen liike ei.

Jos näitä termejä käyttää näin, niin silloin ”sisäisellä” ei viitata mihinkään ”henkiseen”, niin kuin joskus näkee tätä käsitettä käytettävän. Tietysti sisäinen ja siis tietoinen liike voi olla tie myös ihmisen henkisen alueen tutkimiseen, mutta tämä on sitten vähän syvempi juttu.

Ja sitten se olennainen: kehon hienovaraisten taitojen opiskelussa tällaiset termit kuten ”sisäinen” ja ”ulkoinen” viittaavat mielestäni ennemminkin taidon oppimisen prosessiin kuin itse taitoihin. Tällä tarkoitan sitä, että nk. sisäisetkin taidot ovat oppimisprosessin alussa kovin ulkoisia. Sisäinen voima ja tietoinen liike tulevat mukaan vasta kovan harjoituksen myötä. Liikkeelle lähdetään aina ulkoisesta liikkeestä. Jos tiedetään, mitä etsitään, ulkoinen harjoitus saa hiljalleen enemmän ja enemmän sisäisiä ulottuvuuksia. Mutta tämä ei tapahdu itsestään pelkästään ulkoista liikettä tekemällä. Olennaista on jatkuvasti pyrkiä tekemään liike sisäisemmin. Näin harjoitus vie liikettä oikeaan suuntaan. Ilman tätä suuntaa liike jää ulkoiseksi, vaikka sitä tekisi kuinka kauan tahansa.

Asahissa tämä on hyvin näkyvissä. Ohjaajan on pyrittävä viemään omaa liikettään sisäisempään suuntaan, jotta hän voi antaa oppilailleen mallin, mitä sisäinen liike tarkoittaa. Ilman tätä mallia heidän on vaikea edistyä. Kirjoissani ”Asahi – tietoisen liikkeen taito” ja ”Asahi II – syväsukellus kehomieleen” olen kuvannut tarkemmin asahin jokaisen liikkeen kohdalla, mitä nämä ajatuksen käytännössä tarkoittavat.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post215