Huomioita

Huomioita

Asennosta, asahista ja siitä, mikä on yksi

AsahiPosted by Timo Klemola Tue, April 04, 2017 12:12:07


Kirjoissa kuvaamme liikettä sen pysähtyneessä tilassa. Otamme valokuvat asennoista. Tämä kuvaustapa voi antaa sen vaikutelman, että asento on tärkeämpää kuin itse liike. Opettamisessa pysäytämme usein liikkeen ja pyrimme korjaamaan asennon oikeaksi. Näin asennon muoto saadaan vastaamana paremmin sitä, miten se kuuluu tehdä. Kun puhumme asahin kaltaisesta liikkeestä (tai taijin tms.) tärkeämpää on kuitenkin, miten asentoon tullaan, siis itse liike ja liikkeen laatu. Jos kiinnitämme huomiomme vain asentoihin, koko kehon käyttö ja sen liikemekaniikka voi helposti unohtua. Esimerkiksi kamppailulajeissa muodot ja asennot voivat olla täydellisiä, mutta taito voi olla heikkoa. Täydelliseen asentoon voidaan tulla heikolla tavalla, jossa koko kehon liikemekaniikka ei toimi. Sama pätee asahiin. Vaikka asentojen virheettömyys on tärkeää, myös liikkumisen tapa on sitä. Pyrimme asahissa noudattamaan koko kehon liikemekaniikkaa, joka on samaa kuin monissa nk. sisäisissä kamppailutaidoissa. Kyse on silloin koko kehon voimantuoton harjoituksesta.

Kun liike on jatkuvaa ja virtaavaa, asennot katoavat. Koko liikesarja pyritään tekemään ikään kuin se olisi vain yksi liike. Me hahmotamme helposti liikkeen asentojen kautta samoin kuin mielemme hahmottaa maailman koostuvan esineistä. Se, että ajattelumme perusrakennuspalikka on käsite, saa meidät myös hahmottamaan maailman koostuvan erillisistä olioista. Monissa idän perinteissä tätä pidetään mielen harhana. Silloin ajatellaan, että maailma on perustaltaan yksi, mutta mielemme toimii niin, että se ajattelee maailman moneksi. Harjoittamalla kehomieltä tämä mielen käsitteellinen toiminta, jossa minä erottuu maailmasta, voi tulla ikään kuin läpivalaisemisen kohteeksi.

Liikkeessä voimme harjoittaa samaa asiaa: olla erottamatta asentoa liikkeestä. Silloin jäljelle jää vain jokin, mikä on yksi: alati muuttuva, virtaava liike, missä myös mielen ja kehon ero katoaa.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post214