Huomioita

Huomioita

Pystylinjauksen periaate asahissa

AsahiPosted by Timo Klemola Wed, March 08, 2017 17:08:03

Asahissa harjoittelemme kehon hyvää linjausta, jota opettelemme pitämään kaikissa arjen askareissa. Tässä lyhyesti, mitä tämä linjaus pitää käytännössä sisällään. Kyse on siitä, miten kannattelemme kehoamme suhteessa maan vetovoimaan. Asetapa kynä pystyyn pöydälle. Huomaat heti, että se voi pysyä pystyssä vain, jos se on täysin kohtisuorassa maan vetovoimaa vastaan. Kehon pystylinjaus tarkoittaa samaa asiaa. Voimme ajatella kehoamme sen keskilinjan kautta. Kehon keskilinja tarkoittaa suoraa, joka piirretään pään, ylävartalon ja lantion painopisteiden kautta.

Kun olemme ensin asettuneet tällä tavalla pystyyn linjaukseen, annamme polviemme hieman taipua, jolloin painopisteemme hieman putoaa. Samalla lantion kori irtoaa ja kääntyy hienovaraisesti takaa alas ja edestä ylös. Voimme kuvitella häntäluuhumme pienen painon, joka vetää häntäluuta alas. Tasapainottaaksemme tämän voiman meidän on samalla kuviteltava katosta päälakeen kiinnittyvä naru, joka kohottaa päälakea hieman ylöspäin. Selkärankaan vaikuttaa siis kaksi voimaa, häntäluusta alas ja päälaesta ylös, jotka saavat aikaan hienovaraisen selän venymisen tunteen. Huomaa kuitenkin, että mitään näitä asioita ei tehdä voimalla, vaan mielikuvilla. Mielikuvat siis ohjaavat kehoamme, mitään voimaa ei tarvitse käyttää. Keho tuntuu silloin hieman vajonneelta tai juurtuneelta jaloista maahan ja samalla päälaessa tuntuu kohoava tunne. Tämä asettaa lantion, hartialinjan ja niskan ja pään oikeaan linjaukseen. Puhumme asahissa lantion, hartialinjan ja niskan/pään neutraaliasennoista. Kaula tuntuu vapaalta ja voima kulkee selkää ja niskaa pitkin ylös päälakeen samalla, kun häntäluu hienovaraisesti vajoaa.

Asennossa voi rentouta luurangon mielikuvan avulla. Kun seisot edellä kuvatussa perusasennossa, kuvittele miten kaikki kehon muut rakenteet ikään kuin sulavat pois, vain tukiranka jää jäljelle. Kaikki muut rakenteet muuttuvat ilmaksi. Voit kuvitella, miten huoneen pölyhiukkaset leijuvat joka puolelta kehosi läpi. Seistessäsi tässä asennossa voit vielä kulkea mielessäsi läpi kehon linjauksen seuraavasti. Piirrä mielessäsi kummastakin jalkaterästä kakkosvarpaasta lähtevä linja, joka kulkee nilkan ja polven keskeltä ylös lonkkaniveliin. Aisti lonkkaniveliä ja kuvittele, miten reisiluiden päät sulavat ja vajoavat lonkkanivelten sisään. Piirrä edelleen lonkkanivelistä linja selkärangan alapäähän ristiluuhun. Aisti ristiluuta, ja miten se ottaa vastaan koko ylävartalon painon ja miten tämä paino välittyy lantion korin kautta lonkkaniveliin. Aisti sitten selkärankaa ja piirrä linja ristiluusta ylös kohti päälakea ja siitä edelleen kohti kattoa. Tee tämä mielikuvamatka muutaman kerran ja aisti samalla kehosi rakennetta näiden linjojen kohdalta.

Aisti lopuksi kehoasi kokonaisuutena. Aisti pitkää selkää ja rentoja hartioita ja käsiä. Aisti koko kehon läpi menevää voimaa, joka lähtee jalkapohjista, nousee jaloista lantion luiden kautta selkärangan alapäähän ja kohoaa selkää pitkin ylös ja jatkaa matkaansa päälaesta kohti kattoa. Tätä tunnetta, mitä nyt koet, kutsutaan kehon kannateluksi ja hyväksi linjaukseksi.

Huomaa, että keskilinja ei ole aina pystyssä. Puhun funktionaalisesta keskilinjasta, jolla tarkoitan sitä, että keskilinja on aina asetettava kehon toiminnan mukaan. Jos työnnän autoa ojasta, keskilinja nojaa eteen. Muuten edellä kuvatut periaatteet pätevät. Huomaa esimerkiksi asahin perusliikesarjan ensimmäisessä tasapainoliikkeessä pään asento. Kun piirrät jalalla ympyrää ja jalka menee taakse, pyrimme säilyttämään suoran linjan jalasta selkään ja sieltä päälakeen. Katse ei voi olla silloin horisontissa, mikä nostaisi leuan ylös ja lyhentäisi niskan. Silloin selästä tuleva voima katkeaa niskassa eikä kulje päälaesta ylös. Pään pitää pysyä selän jatkeella, jolloin sivusta katsoen pään asento vartaloon nähden on sama kuin jos seisoisit pystyssä. Silloin katse suuntautuu myös eteen mutta hieman alas.

Miksi tämä on tärkeää? Siksi että jos haluamme, että pystymme soveltamaan asahin linjauksen periaatteita mihin tahansa liikkeisiimme tai arjen askareisiin, meidän on oltava tietoisia tällaisista kehon linjauksen perustavista yksityiskohdista, ja meidän on pyrittävä säilyttämään tuntuma niistä aina, kun teemme asahin liikesarjoja.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post211