Huomioita

Huomioita

Asahista aamurituaali

AsahiPosted by Timo Klemola Fri, March 03, 2017 11:02:20

Kirjoitin tuossa vähän aikaa sitten muotojen harjoittelusta, katasta ja miten asahikin on yhdenlaista kataa. Kaikissa kulttuureissa harjoitetaan muotoja, joita kutsutaan rituaaleiksi. Usein rituaalin merkitys on erottaa arki siitä, mikä koetaan jollain tapaa pyhänä. Kyse on profaanin ja sakraalin erosta. Uskonnolliset rituaalit ovat tällaisia. Mutta on muunkinlaisia rituaaleja. Vuodenaikojen vaihtuessa poltetaan kokkoja tai koristellaan joulukuusta. On myös siirtymärituaaleja. Häissä ihmisen sosiaalinen status muuttuu, ripillepääsyssä siirrytään kohti aikuisuutta, kasteessa annetaan nimi ja otetaan yhteisön jäseneksi.

Maallistuneissa yhteiskunnissa uskonnollisten rituaalien merkitys on kadonnut tai katoamassa. Elämme aikaa, jossa on mahdollista kehittää itselleen uusia elämälle merkitystä antavia rituaaleja. Maallisen ja pyhän ero perustuu kahtia jaettuun maailmaan. Jos ihminen on yksi, uskonnollisen ja maallisen erottaminen toisistaan perustuu harhaan. Henkisyyden harjoittaminen erillään ruumiista liittyy samaan ruumiin ja sielun ja ihmisen ja maailman erottavaan jakolinjaan. Jos ajattelumme ja kokemuksemme lähtee ihmisen ja maailman ykseydestä, se tarkoittaa, että ihmisen henkisyyttä ei harjoiteta vain uskontojen alueella. Maallinen ja pyhä, ruumiillinen ja henkinen voivat kohdata missä tahansa arjen tapahtumassa. Erityisen hyvin se kohtaa kehon ja mielen yhdistävässä liikkeessä. Tässä näkemyksessä hengen viljelyä ei eroteta omaksi harjoittamisen alueekseen vaan se on mukana aina, kun harjoitamme kehomieltämme.

Voimme tehdä tällaisista kehomielen harjoituksista arkisen rituaalin, missä harjoittamalla säännöllisesti kehomieltämme, annamme hengen ja ruumiin sulautua yhdeksi. Tämä rituaali voi olla arjen askare, mutta se voi olla myös tietoinen liike.

Kristillisessä rituaalissa pyritään astumaan pyhän maailmaan, jossa arki ja sen hälinä ja kaoottisuus jätetään hetkeksi taakse. Rituaali voi olla kuitenkin jotakin paljon arkisempaa, itse asiassa arjen katsomista läheltä. Rituaali voi olla myös niin kuin zen-perinteessä opetetaan, kodinhoitoon liittyvän asian tekemistä keskittyneesti, kuten teeseremoniassa tai kukkien asettelussa. Zen-perinne myös näyttää, miten rituaali voi olla kamppailutaidon kata tai voimistelutaidon liike tai liikesarja. Silloin rituaali on kehon harjoituksen tekemistä samanlaisessa keskittyneessä mielentilassa.

Usein rituaali tehdään sille omistetussa paikassa. Paikka koristellaan niin, että siihen astuessa mieli itsestään asettuu vastaanottamaan rituaalin sanoman. Tämän voi tehdä myös kotona. Itselleen voi järjestää paikan, jonkin kulmauksen, joka helpottaa rituaaliin astumista. Ulkoisten muotojen tai paikkojen merkitystä ei pidä väheksyä. Sisäisen ja ulkoisen ero on mielemme asettama.

Tähän paikkaan voi sitten asettua aikaisin aamulla tai myöhään illalla, kun päivä ei ole vielä alkanut tai kun se on jo loppumassa. Voi ottaa itselleen aikaa ja viljellä hetki kehomielensä hyvinvointia tekemällä keskittyneen harjoituksen, asahin, joogan tai taijin liikesarjan. Aluksi voi istua hetken, tehdä sitten liikkeen ja istua vielä lopuksi hetken.

Oman päivittäisen harjoituksensa voi tehdä rituaalina, joka syventää harjoituksen merkitystä. Liikkeen ja liikkumattomuuden harjoitus näyttää kehomielen ykseyden ja kadottaa maallisen ja pyhän eron. Harjoitus kadottaa dualismin ja asettaa meidät osaksi isompaa elämän virtaa, missä henkisyyttä ja ruumiillisuutta ei voida erottaa toisistaan. Tällaisessa harjoituksessa hengen viljely on ruumiin viljelyä ja päinvastoin. Asahin tai joogan liike voi olla tällainen profaani henkisyyden muoto, joka harjoituksessa saa sakraalin ulottuvuuden. Harjoituksessa kahtiajaot kuten pyhä ja arki, henkinen ja ruumiillinen, minä ja maailma kadottavat hiljalleen meitä eroon repivän merkityksensä.
  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post209