Huomioita

Huomioita

Asahi ja kamppailutaidot

AsahiPosted by Timo Klemola Tue, February 21, 2017 10:46:55

Moniin kiinalaisiin kamppailutaitoihin kuuluu harjoituksen osa-alue, jota kutsutaan yleensä englanniksi nimellä ”martial qigong”. Sen voisi kääntää suomeksi vaikka ”kamppailutaidon hengitysharjoitukseksi”. Kiinan qigong-käsitteellä viitataan lukuisaan joukkoon erilaisia harjoitusten muotoja. Usein ne luokitellaan viiteen kategoriaan. Puhutaan lääketieteellisestä, kamppailutaidollisista, buddhalaisista, taolaisista ja kungfutselaisista qigongin muodoista. Niissä kaikissa on osittain yhteisiä piirteitä, mutta kuten tämä luokitus antaa ymmärtää, harjoitusten päämäärät vaihtelevat.

Asahissa on hyvin paljon yhteistä monien tällaisten qingongin muotojen kanssa jo pelkästään historiastaan johtuen. Liikemateriaalissa on lainoja ba-duan-ginin ja yi jin jingin tapaisista harjoituksista ja liikeperiaatteet ovat taijista ja muista nk. ”sisäisistä kamppailutaidoista”.

Asahia voidaan hyvällä syyllä pitää yhtenä ”martial qigongin”, siis ”kamppailutaidollisen hengitysharjoituksen” muotona. Siksi olisikin hienoa, jos suomalaiset kamppailutaitojen harrastajat ja opettajatkin löytäisivät sen juuri tästä syystä ja myös siksi, että kamppailutaitojen qigong-ulottuvuus ja siihen liittyvät harjoitukset ovat Suomessa edelleenkin huonosti tunnettuja. Tai olivat ainakin, kun itse yritin niitä sinne aktiivisesti tuoda, ja ovat varmaan vieläkin.

Ajattelinkin tulevaisuudessa ottaa koulutusohjelmaani aina joskus päivän tai pari, missä näytän tarkemmin asahin kamppailutaitoulottuvuuden. Sehän tarkoittaa sitä, että mitä kamppailutaitoihin liittyviä optimaalisen kehon käyttöön ja voimantuottoon liittyviä harjoituksia ja ulottuvuuksia asahin kautta voi harjoitella.

Tämäkin asia on niin monimutkainen ja syvä, että tässä lyhyessä huomiossa voin avata sitä vain lyhyesti ja luettelonomaisesti. Tässä lyhyt kuvaus muutamasta asahin periaatteesta kamppailutaitojen kannalta.

A ASAHIN PERIAATTEET

(1) Keskilinjan liikkeet, kehon pystylinjaus. Tämä periaate on yksi kehon rakenteellisen voiman (nk. sisäisen voiman) ydinperiaate. Lantion, hartialinjan ja pään neutraaliasennot. Opettaa liikeanalyysin keskilinjan ja sen luoman rakenteellisen voiman näkökulmasta. Opitaan asettamaan kehon osat, erityisesti lantio ja hartialinja tehtävän tekniikan kannalta oikeaan linjaukseen.

(2) Koko kehon liike, avautuminen ja sulkeutuminen. Tällä viitataan koko kehon optimaalisen voimantuoton tapaan, jota kutsutaan joskus ”sisäisen voiman mekaniikaksi”. Kaikkien kamppailutaitojen ydintaito, jota tunnetaan paremmin vain kiinalaisten nk. sisäisten taitojen maailmassa.

(3) Hidas liike, jota ohjataan tietoisesti. Tietoinen liike on tekniikan oppimisen tapa, jossa tarkoituksella hidastetaan liike niin, että kyetään aistimaan, miten liike ja sen voima tuotetaan koko kehosta. Opettaa nk. ”kokemuksellista biomekaniikkaa”.

(4) Rentous. Asahissa opetellaan dynaamista rentoutta eli liikkerentoutta ja rentoutta liikkeen avulla. Monissa kamppailutaidoissa tehdään vastaavia rentouttavia harjoituksia, mutta ei systemaattisesti. Asahiin liittyy kokonaisia dynaamisen rentouden harjoitussarjoja.

(5) Mielikuvan käyttö. Opettaa käyttämään aktiivisesti mielikuvia teknisen harjoittelun apuna.

(6) Tasapaino, juurtuminen maahan. Jälleen yksi kamppailutaitojen ydintaito.

(7) Jännityksen ja rentouden vaihtelu voimantuotossa, nk. ”voima-asahi”. Harjoitellaan räjähtävä voiman vapautuksen ydintaitoa.

B ASAHIN LIIKKEET

Asahin liikemateriaalissa on paljon kamppailutaitojen perusliikeharjoituksia. Seuraavassa vain muutama satunnainen esimerkki. Käytän lyhenteitä As I, II ja III viittaavat asahin kolmeen sarjaan. Osiot ovat: Re, NiH, Se, Ta, siis rentous-, niska-hartia-, selkä- ja tasapaino-osiot.

1. As II, Re 1: Suoran peruslyönnin liikeharjoitus.

2. As I, Re 1 ja 2: Rennon ja painavan käden käyttö lyönnissä, torjunnassa jne.

3. As I, NiH 1: Isku olkapäällä koko kehon kannattelemana.

4. As II, NiH 1: Isku kyynärpäällä koko kehon liikkeen kannattelemana.

5. As I, NiH 2: Nk. ”simpukkaliike” on avautumis- ja sulkeutumisliikkeiden perusmalli.

6. As III, Re 3: Voiman vapautus iskussa ja jännityksen ja rentouden harjoittelu hitaasti.

7. As I, Ta 1: Juurtumien lonkan sisään ja tasapaino potkuissa.

8. Sarjan lopun asento: ”kannattele palloa vatsan edessä”. Kaikkien kamppailutaitojen perusharjoitus, jos koko kehon yhteys ja voima kiinnostaa.

Asahin avulla voidaan siis harjoittaa keskeisiä kamppailutaitojen liikeperiaatteita, sekä voiman käytön ja kehon optimaalisen käytön malleja, että voiman tuottoa yksittäisissä liikkeissä. Pelkästään asahin ensimmäinen sarja on tehokas minkä tahansa kappailutaidon ”martial qigong” –harjoitus.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post206