Huomioita

Huomioita

Muutama huomio katasta ja asahin harjoittamisen taidosta

AsahiPosted by Timo Klemola Wed, February 15, 2017 15:45:03

”Kata” on japanin kielen sana ja tarkoittaa ”muotoa”. Se on tunnettu lähinnä karaten ja judon kaltaisista lajeista, joissa tehdään katoja. Monissa aasialaisissa kamppailutaidoissa käytetään erilaisia aseettomia ja aseellisia liikesarjoja harjoitusmenetelmänä. Myös Kiinassa se on yleistä. Olemme asahissa omaksuneet saman harjoitusmenetelmän. Opetamme asahia neljästä liikeosiosta koostuvana liikesarjana, joka koostuu viidestätoista erilaisesta liikkeestä. Tähän voi vielä lisätä liikesarjan alun ja lopun seisonta-asennot, jotka ovat myös itsenäisiä harjoituksia. Näin päädymme siihen, että jokainen asahin liikesarja sisältää seitsemäntoista liikettä tai harjoitusasentoa.

Mutta miksi kata? Miksi liikesarja eikä yksittäisiä liikkeitä? Ensinnäkin, on olemassa kahdenlaisia katoja, liikesarjojen muotoa, toiset ovat suunniteltuja ja toiset opittuja tapoja. Suunniteltujenkin katojen perusta on se, että ihmiset muodostavat itselleen toimintaansa helpottaakseen jatkuvasti erilaisia rutiineja, katojen omaisia toimintakokonaisuuksia. Jos tarkastelet omaa toimintaasi vähän tarkemmin, niin voit löytää siitä monia erilaisia katoja, eli asioita joita teet aina suunnilleen samalla tavalla. Meillä kaikilla on sellaisia katoja kuin ”sängynpeitteen asettamisen” kata, ”paidan viikkaamisen” kata, ”hampaiden harjaamisen” kata, ”käsien pesemisen” kata jne. Jotkut kulttuurit ovat erityisen herkkiä tällaisten muotojen suhteen. Tällainen on esimerkiksi japanilainen kulttuuri. Japanilaiselle on olemassa kata miltei joka asiaan, siis muoto, miten asia kuuluu tehdä oikein. Ja jos tällaista kataa ei ole, japanilainen tuntee olevansa aika lailla hukassa. Jos tämä asia kiinnostaa, kannattaa lukea Boye Lafayette De Menten kirja: ”Kata: The Key to Understanding and Dealing with the Japanese!” Asia liittyy varmaan myös siihen, miten paljon kulttuurissa yleensä ottaen on erilaisia kollektiivisia rituaaleja.

Kamppailutaidoissa on aina ollut tärkeää harjoitella tietyt tehokkaiksi todetut toimintatavat sillä tavalla automaattisiksi, että ne tulevat sitten tarvittaessa esiin spontaanisti. Näiden toimintatapojen asettaminen yhteen liikesarjaksi, siis kataksi, tekee mahdolliseksi toimintamallien helpon toistamisen. Edes vastustajaa ei tarvita, se voidaan kuvitella. Toistamalla säännöllisesti ja paljon kataa, sen sisältämistä liike- ja toimintamalleista tulee samalla tavalla spontaania tai refleksinomaista toimintaa kuin hampaiden tai käsien pesemisestä, sitä ei tarvitse edes ajatella, se vain tapahtuu. Kamppailutaidoissa katat on huolellisesti suunniteltu niin, että ne sisältävät kulloisenkin taidon ydintekniikat, mutta myös kehon optimaaliseen käyttöön liittyvät periaatteet. Katoihin kiteytyy taidon ydin. Kun katat sitten siirtyvät sukupolvilta toisille voi käydä niin, että osa katan opetuksesta katoaa, koska uusi sukupolvi ei enää osaa tulkita sitä ydintä, minkä taidon kehittäjät ovat sinne sijoittaneet. Näin on käynyt karatessa ja monissa kiinalaisissakin lajeissa.

Mutta miksi siis asahissakin kata? Siksi, että kata:

1. Mahdollistaa systemaattisen harjoituksen, jossa käydään koko keho läpi päästä varpaisiin. Aina kun tekee asahin kokonaisen liikesarjan, voi olla varma, että tulee harjoitettua kaikkia keskeisiä kehon ja mielen terveyteen liittyviä osa-alueita: Kehon hyvä linjaus ja optimaalinen asento saa harjoituksen; niskan, kaulan ja hartian seutu saa eräänlaisen hierovan ja rakenteita avaavan harjoituksen; selän kaikki rakenteet saavat monipuolisen selkää vahvistavan ja sen liikkuvuutta lisäävän harjoituksen; jalat saavat voimaharjoituksen ja tasapainoharjoituksen, mikä on erityisen tärkeää iäkkäimmille, mutta myös muille. Syvät hengitysliikkeet avaavat ja voimistavat hengityselimistöä ja hengityksen, mielen ja liikkeen koordinaatio tasapainottaa ja rauhoittaa myös mieltä. Mitä muuta voisi yhdeltä harjoituskerralta toivoa? Tai mikä muu liikkumisen tai kehon harjoittamisen tapa sisältää näin laajan kehomieltä hoitavan kokonaisuuden?

2. Kata toimii muistin apuvälineenä, sarja on aina myös muistitekninen apu. Opeteltuaan asahin kolme peruskataa hyvin ohjaaja pystyy vetämään niiden avulla helposti erilaisia teematunteja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi niska-hartia-tunti, rentoustunti, tasapaino-tunti, mieltä tasapainottava ja stressiä poistava tunti jne. Jos ohjaaja on vielä opetellut hieman liikevariaatioita ja asahin liikkeiden analyysiä, hän voi helposti suunnitella muutaman oman liikevariaation teematunnilleen. Tavallaan katat tarjoavat valmiin tuntisuunnitelman, koska tunti koostuu aina tavalla tai toisella katan ja sen liikkeiden ja periaatteiden opettamisesta ja yhdessä tekemisestä.

Koska asahin liikesarjoilla on sama rakenne, se mahdollistaa nk. moduulien suuntaisen harjoittelun. Asahin kolme perussarjaa muodostavat näin ajatellen kaksitoista kolmen liikkeen liikemoduulia. Jos moduuliin otetaan mukaan liikevariaatioita, päästään helposti neljän-kuuden liikkeen liikekokonaisuuksiin. Tällainen moduuliajattelu antaa ohjaajalle paljon mahdollisuuksia tunnin rakentamiseen.

3. Mahdollistaa asahin syvällisten liikeperiaatteiden oppimisen ja opettamisen, koska muoto sisältää ne kaikki hyvässä paketissa. Katasta voidaan aina irrottaa liike ja käyttää sitä esimerkkinä jonkin liikeperiaatteen opettamisessa. Jotkut liikkeet sopivat paremmin joihinkin periaatteisiin, toiset toisiin.

4. Mahdollistaa hyvässä paketissa olevan terveysliikunnan viemisen mitä erilaisempiin yhteisöihin ja sen laajamittaisen levittämisen väestön pariin. Kansalais- ja työväenopistot ovat tässä isossa roolissa. Jos ihmiset vähänkin laajamittaisemmin oppisivat muistamaan vaikkapa asahin ensimmäisen liikesarjan, he voisivat sen avulla oikeasti ennaltaehkäistä monia vaivojaan ja toisaalta myös hellävaraisesti hoitaa jo syntyneitä.

Olen ikäni harjoitellut erilaisia liikesarjoja lähinnä karatessa, mutta myös taijissa ja muissa kamppailutaidoissa. Samalla olen oppinut arvostamaan liikesarjojen, siis katojen voimaa ja kykyä siirtää niihin istutettuja oppeja ja periaatteita eteenpäin. Samaa näen nyt tapahtuvan asahissa ja vielä kohtuullisen isossa mittakaavassakin. Siitä tietysti kiitos niille noin 700:lle asahin ohjaajalle, jotka tekevät arvokasta työtään jo käytännössä joka puolella Suomea mitä erilaisimmissa ja eri kokoisissa asahi-ryhmissä.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post205