Huomioita

Huomioita

On bydmindfulness, 2

TietoisuustaidotPosted by Timo Klemola Tue, July 26, 2016 12:02:56

Nyt kommentti edellisten huomioiden kommenttiin. Vertasin siinä lyhyesti TM:n ja MBSR:n markkinointipuhetta. TM:n tausta on hindulaisuudessa, MBSR:n buddhalaisuudessa. Tapa, miten kumpaakin tekniikkaa sovelletaan lännessä, on myös samankaltainen. Kummatkin esitellään lännessä lähinnä lääketieteellisessä kontekstissa. Puhutaan vain ihmisen terveyteen/ sairauteen liittyvistä seikoista, joihin menetelmät antavat avun. Kumpaakin sitten perustellaan pääasiassa lääketieteellisin tutkimuksin. Tekniikoiden alkuperäiset kontekstit eivät viittaa lankaan lääketieteeseen ja sairauden/ terveyden käsitteisiin. Sekä hindulainen että buddhalainen konteksti on eksistentiaalinen. Ihmisen eksistentiaaliset ongelmat eivät palaudu lääketieteellisiksi ongelmiksi, vaan liittyvät tapaan, miten ihminen näkee itsensä suhteessa maailmaan ja rakentaa itselleen merkityksellisen elämän. Lännessä hahmotamme tällaisen eksistentiaalisen kysymisen lähinnä uskonnon kautta ja kristillisessä perinteessä tällaisten asioiden kysyminen nähdään vaarallisena, koska perinteessä ajatellaan, että he omistavat oikean vastauksen. Kristillisessä perinteessä (jota läntinen maailma löysästi ajatellen edustaa) ei nähdä, että kysymys on filosofinen, ja siihen voidaan antaa myös monia filosofisia vastauksia.

No, mitä yritän sanoa on, että minusta on outoa, että näitä filosofisia näkökulmia ja vastauksia ei ole samalla tavalla osattu kehitellä ja tuotteistaa kuin sairaus/ terveysnäkökulma. Itse asiassa se on jotakin, mitä itse olen yrittänyt omissa näkökulmissani tehdä. Voimme ymmärtää esimerkiksi buddhalaista ajattelua helposti eksistentiaalis-fenomenologisen ajattelun kautta. Tätä käännöstyötä olen itse yrittänyt jo pitkään tehdä (ks. esim. Taidon filosofia). Silloin harjoitusten konteksti pysyy samana, mutta saa uuden, länsimaiselle ihmiselle helpommin lähestyttävän tulkinnan. Puhutaan siis edelleen ihmisen eksistentiaalisista kysymyksistä ja ongelmista, ja niiden selkeyttämiseen tarkoitetuista harjoituksista, mutta selityskehyksessä buddhalaista ajattelua täydennetään eksistentiaalis-fenomenologisella filosofialla ja vaikkapa nykyaikaisella kognitiotieteellä. Siis nimenomaan täydennetään. Ei siksi, että buddhalaisessa ajattelussa olisi jotain täydennettävää, vaan siksi, että näiden länsimaisten viitekehysten kautta se voi tulla helpommin lähestyttäväksi ja ymmärrettäväksi.
  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post180