Huomioita

Huomioita

Asahi-Sport

AsahiPosted by Timo Klemola Fri, June 10, 2016 20:04:12

Kehitin Asahi-Sport –konseptin jo vuonna 2008 ja esittelin sitä Pajulahden urheiluopistolla pitämässäni päivässä tennisvalmentajille. Päivän teema oli ”Tietoisuustaidot ja urheilijan henkinen valmennus”. Keskityin erityisesti kehotietoisuuden harjoittamisen teemoihin ja sen moniin syvällisiin ulottuvuuksiin. Asahi sopii erityisen hyvin tällaiseen tietoisesta liikkeestä ponnistavaan työskentelyyn, jota olen myöhemmin kutsunut tietoisuustaitoiseksi kehotyöskentelyksi. Kyse ei tietenkään ole silloin vain mistään ”henkisestä valmennuksesta” vaan laajasta ja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Jaoin nämä näkökulmat ja niihin liittyvät harjoitukset seitsemään osa-alueeseen, kuva alla. Syvä-asahi ja siihen sopivasti liitetyt lisäharjoitteet kattavat nämä kaikki.

Seuraavassa kuvaan vain lyhyesti nämä periaatteet. Varsinaisiin Syvä-asahin liikkeisiin, periaatteisiin ja lisäharjoitteisiin en tässä mene.

1. Kehon huolto asahilla. Tällä viitataan siihen, että asahin rentouttavat, kevyesti venyttävät ja syvän hengityksen kannattelevat liikkeet nopeuttavat harjoituksista palautumista.

2. Liiketietoisuus. Asahin periaatteiden systemaattinen tutkiminen synnyttää laajan liike- ja rakennetietoisuuden. Keskilinjan liikeanalyysi toimii tässä perustana. Kyse on kokemuksellisesta biomekaniikasta, jossa liikkeiden kineettiset ketjut tulevat tietoisuuden piiriin.

3. Rentous. Syvä-asahi sisältää systemaattisen ja dynaamisen rentoutuksen menetelmän, joka on helppo yhdistää erilaisiin staattisen rentoutuksen menetelmiin.

4. Hengitys. Hengityksen systemaattinen harjoittelu on aina asahin keskiössä. Hengityksen, liikkeen ja keskittymisen harmoniasta syntyy kehomielen tila, jota usein kutsutaan käsitteellä ”flow”.

5. Mielikuvat. Asahissa opetellaan käyttämään systemattisesti mielikuvia. Mielikuvien voimaa voidaan harjoituksella vahvistaa. Mielessä voidaan kuvitella se, mitä ei vielä pystytä toteuttamaan.

6. Aistien avaaminen. Systemaattisella harjoituksella voidaan herkistää muitakin aisteja kuin kehon liikettä ja asentoja aistivaa proprioseptiikkaa.

7. Mielen harjoitukset. Tämä on äärimmäisen syvä alue, jota käsittelen kirjassani ”Mindfulness – tietoisuuden harjoittamisen taito”. Pyritään oppimaan ymmärtämään mielen prosessien luonnetta.

Olen kehitellyt näitä teemoja sekä Syvä-asahissa että Funktionaalisen kehotietoisuuden ja kehomielen integroinnin koulutusohjelmassani. Myös kaikki asahi-kirjani avaavat näitä teemoja.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post178