Huomioita

Huomioita

Mistä asahi on peräisin?

AsahiPosted by Timo Klemola Tue, January 19, 2016 15:33:33

Taustaa

Koska asahista, sen historiasta ja asahin kehittäjien panoksesta asahin synnyssä on olemassa useita erilaisia ja ristiriitaisia tarinoita, päätin nyt kirjoittaa auki asahin menetelmän ja liikkeiden synnyn yksityiskohtaisesti. Jos en tee sitä itse, kukaan muukaan ei sitä tee, koska vain minä tunnen käytännössä asahin jokaisen liikkeen taustan ja synnyn. Miksi näin, selviää jatkossa. Asahi on syntynyt neljän henkilön, Ilpo Jalamon, Yrjö Mähösen, Keijo Mikkosen ja minun yhteistoiminnan tuloksena seuraavalla tavalla. Tiemme erkanivat jo vuonna 2008, mutta menetelmänä asahi oli valmis vuonna 2007.

Ensimmäinen ajatus asahin luomisesta syntyi Ilpon Lauttasaaressa pitämän karateleirin jälkeen, kun Keijo ja Ilpo istuivat leirin jälkeisillä oluilla. Ajatus syntyi heidän välisessään vuoropuhelussa, missä pohdittiin sitä, että olisi hienoa, kun olisi laji, mitä voisi harjoittaa koko ikänsä ja jossa ei särkisi itseään niin kuin karatessa. Keijo tarttui asiassa toimeen ja ehdotti tapaamista, johon sitten Ykä ja minut myös kutsuttiin ajatuksena kehittää tällainen terveysliikuntamuoto. Jo ensimmäisessä palaverissa tuli selväksi, että menetelmän sisällön kehittäminen jäisi minun ja Ilpon harteille. Käytännössä se jäi sitten miltei kokonaan minun harteilleni. Keijo vastaisi menetelmän markkinoinnista ja Ykä alkaisi kerätä lääketieteellistä näyttöä asahin terveysvaikutuksista. Tätä Ykä on tehnytkin ansiokkaasti koko asahin olemassaolon ajan. Käyn seuraavassa läpi, miten asahin liikkeet ja periaatteet lopulta saivat sen muodon, mikä niillä nyt on.

Käyn läpi asahin koko menetelmän liike liikkeeltä. Asahin ykkössarjan suunnittelupalaveriin (kevät 2005) olin valmistanut paljon materiaalia. Ensimmäinen ajatus oli systematisoida erilaiset kiinalaiset tunnetut qigong-sarjat, ja joita itse olin jo vuosia harjoitellut, viisi tasoa sisältäväksi menetelmäksi. Tämä idea tuli Ruotsista. Ilpo tiesi, että siellä oli tehty näin, ja nämä qigong-sarjat ovat levinneet mm. fysioterapeuttien käyttöön. Olin valmistautunut huolellisesti tähän ensimmäiseen suunnittelupalaveriin ja olin jo suunnitellut asahin viisi tasoa valmiiksi perustuen viiteen kiinalaiseen qigong-menetelmään. Menetelmät olivat ba-duan-gin (kahdeksan brokadia), yi jin jing (venytä jänteitä ja lihaksia), taiji qigong, wu qin xi (viisi eläintä) ja lyhyt taiji-sarja (tartu linnun pyrstöön).

Sitä en silloin tiennyt, että samaan aikaan Kiinassa kehitettiin ja systematisoitiin kiinalaisia vanhoja terveys-qigong menetelmiä samalla tavalla. Tästä kehitystyöstä syntyi nk. terveys-qigong, Jianshen Qigong, jota harrastetaan laajasti ympäri maailmaa.


Kuva 1. Ba-duan-gin. Huomaa neljäs liike: pään kääntö ja viimeinen: nousu varpaille.

Ensimmäisen tason perustaksi olin suunnitellut ba-duan-gin –sarjan (kuten muuten kiinalaisetkin omassa systeemissään). Kaikki ba-duan-ginia tuntevat asahin harrastajat huomaavat heti yhteneväisyyttä ja samoja liikkeitä (kuva 1.) Olin antanut sille nimeksi ”Kahdeksan kaunista liikettä”. Olin suunnitellut tason I niin, että tasossa on kuusi osiota: 1. Alkurentoutus, 2. hartioiden ja selän avaaminen, 3. kehon linjausharjoitus (perusasennossa seisominen)., 4. ba-duan-gin –sarja, 8 liikettä, 5. terveyskävely, joka harjoittaa tasapainoa ja vahvistaa jalkoja, 5. lopetus seisomalla jälleen wu-chi asennossa, jossa kuunnellaan kehoa ja annetaan mielen tyyntyä (kuva 2).Kuva 2. Ensimmäinen suunnitelma asahi I-tasoksi.

Kävin suunnittelukokouksessamme läpi tämän ensimmäisen tason näyttämällä sen kaikki liikkeet. Tulos oli, että kokonaisuus oli muiden mielestä liian vaikea ja liian monimutkainen. Aloimme yhdessä yksinkertaistaa esittämääni mallia. Käytännössä jätimme pois suunnitelman kohdat 3. ja 4., mutta otimme osia ba-duan-gin –liikesarjasta muutamaan liikkeeseen. Jos nyt katsot, mitä jää jäljelle, kun poistat luettelosta 3. ja 4. kohdat niin tulos on nykyinen asahi I –sarja ja sen rakenne. Jäljelle jäi: 1. rentousosio, hartiaosio, selkäosio, tasapaino-osio ja lopettaminen seisomiseen.

Asahi I

Käyn seuraavassa läpi asahi I:n liike liikkeeltä ja kuvaan liikkeiden taustat.

Alun ja lopun ”laaja hengityksen tasausliike”. Tämä oli tapa, miten opin sekä aloittamaan, että lopettamaan taijin 24-liikesarjan omalta opettajaltani Engaku Tainolta. Käsien liikkeiden suunta ja kaikki muutkin ovat täsmälleen samoja.

Tasojen välillä oleva ”lyhyt hengityksen tasausliike”. Tämä on suoraan ba-duan-gin –liikesarjasta liikkeiden välillä oleva hengitysharjoitus.

Rentousosio. Liikkeet 1 – 3. Liikkeet ovat samat kuin alkuperäisessä suunnitelmassani. Näiden liikkeiden tausta on vanha. Ne löytyvät kaikki jo Zen-karate –kirjastani (1997), jossa yritin opettaa karate-ihmisille rentoutta ja keskilinjan hallintaa. Ensimmäinen käsien pyöritysliike oli sama, jota teimme aina taijissa ennen liikesarjan alkua. 80-luvun puolivälistä asti aloitin aina karate ym. harjoitukseni tällä liikkeellä. Toinen liike on kotoisin tai-chi mestari Huang Xingxiangin ”viidestä rentousharjoituksesta”.

Kolmannen taustalla on aikidon nk. ”soutu-harjoitus”, josta kehittelin karateen sopivan rentoutusharjoituksen.

Niska-hartia –osio. 1. Hartianpyöritys. Oli jo alkuperäisessä mallissani. Hartian pyörittäminen tai itse asiassa minkä kehon osan tahansa pyörittäminen koko kehon liikemekaniikalla oli asia, jota olin paljon harjoitellut taijin yhteydessä. Erityisesti chen-tyylin nk. ”silk reeling excersice” (chan si gong) on tämän harjoituksen taustalla. 2. Simpukkaliike. Oli jo alkuperäisessä mallissani. Kehitin sen avautumisen ja sulkeutumisen taidon opettamiseksi. Zen-karate -kirjassani yritin opettaa tätä avautumisen ja sulkeutumisen mekaniikkaa karateihmisille. 3. Päänkääntö. Tämä on suoraan ba-duan-gin –sarjan liike. Se siis tuotiin tähän kohtaan neljännestä osiosta.

Selkäosio. 1. Kierto ja työntö. Alkuperäisessä suunnitelmassani simpukkaliike oli ainoa selkäliike. Päätimme, että jokaisessa osiossa on kolme liikettä, joten piti miettiä kolme selkäliikettä. Ensimmäiseksi liikkeeksi tuli Ilpon jostakin hänen qigong-sarjastaan poimima liike. Alun perin siihen liittyi kierron lisäksi sivutaivutus taakse, kun pallo työnnettiin yläviistoon taakse. Yhtäaikainen takataivutus ja kierto eivät ole terveellisiä selälle ja liikettä muutettiin niin, että jätettiin takataivutus pois. 2. Sivutaivutus ja 3. Pallon kierto. Nämä tulivat ba-duan-gin liikesarjan yhdestä monimutkaisesta liikkeestä, joka päätettiin jakaa kahtia: sivutaivutukseen ja pallon kiertoon. Alkuperäisessä ba-duan-gin liikkeessä sivutaivutus tehdään kurottamalla vuorotellen kumpaakin kättä korkealle ylös. Siitä muodostui sivutaivutus. Pallon kiertoliike on sama kun osa tästä ba-duan-gin liikkeestä.

Tasapaino-osio. 1. Piirrä jalalla ympyrää. Alkuperäinen ehdotukseni oli yi quan –askel. Näytin, miten samaa harjoitusta tehdään paikallaan, ottamalla askel uudelleen ja uudelleen ja tuomalla jalka aina sivulta takaisin. Tästä syntyy jalan pyöritys. Oma esitykseni oli että kummatkin kädet pitävät sivuilla kiinni kaiteista, samalla kun pyöritetään jalkaa, niin kuin yi quanissa. Keijon idea oli, että sen sijaan piirretään kummallakin kädellä ympyrää. 2. Noustaan päkiöille ja venytetään. Tämä liike oli taas suoraan ba-duan-gin –sarjasta. Kantapäille keinahdus oli Ilpon idea. 3. Pallon nosto ja venytys. Keijo ehdotti tätä liikettä. Hän oli tehnyt sitä tai vastaavaa jo aiemmin karaten yhteydessä.

Seiso pallo kädessä. Alkuperäinen ideani oli lopettaa seisomisella perusasennossa, joka on kiinalaissen nk. wu-chi qigongin muoto. Ajatus muuttui seisomiseksi yi quanin ”kannattele palloa vatsan edessä” asennoksi. Yi quanin seisomisharjoittelun (zhan chuang) olin oppinut alun perin Jan Dieperslootin leireillä joskus 90-luvun puolivälissä. Kutsuin hänet silloin Suomeen opettamaan yi quania ja taijita. Silloin yi quan tuli ensimmäisen kerran Suomeen. Dieperslootin analyysi keskilinjan liikkeistä on pohjana asahin keskilinja-analyysille ja harjoituksille. Zen-karate –kirjassani esittelin näitä harjoituksia karateihmisille.

Asahin I sarjaan tuli 16 liikettä. Neljä osiota joissa kolme liikettä = 12 liikettä. Näiden lisäksi kolme hengitysliikettä: alun ja lopun tasaukset sekä seisominen pallon kanssa = 16. Näistä vain selkäosion ensimmäinen liike ja sarjan lopun Keijon kehittämä liike eivät olleet alkuperäisessä ehdotuksessani eli kuudestatoista liikkeestä kaksi. Muistan, että Ilpo ehdotti, että edetään sarjassa kehoa ylhäältä alas. Tämä oli myös alkuperäisen sarjani järjestys, kun siitä jätettiin edellä kuvaamani kaksi osiota pois.

Näin muodostui asahin tason I sarja. Muistan, että olin siihen hyvin pettynyt, kun siihen otettiin mukaan lähinnä vain suunnittelemani sarjan ”rentouttavat ja valmistavat” liikkeet ja jätettiin sen ydin ba-duan-gin liikkesarja pois. Tai tarkemmin, siitä otettiin mukaan vain osia.

Asahi II

Muistan, kuinka suunnittelin koko sarjan tuossa olohuoneemme matolla. Päätin suunnitella liikkeet niin, että ne ovat aina ensimmäisen tason liikkeen variaatioita, jotta liikkeiden oppiminen ja niiden muistaminen tulisivat helpoksi.

Rentousosio. 1. Käsien pyöritys painon siirrolla. On jo Zen-karate –kirjassani. Opetin tämän harjoituksen avulla gyakuzukin tekniikkaa. 2. Käsien lentoliike. On mestari Huang Xingxiangin ”viidestä rentousharjoituksesta”. 2. Isku hiekkavalliin. On ”viiden eläimen” qigong-sarjasta, kauriin liike. Teimme tuohon aikaan paljon näitä liikkeitä karateharjoituksissa.

Niska-hartia –osio. 1. Kyynärpään pyöritys. Syntyi luonnollisena jatkona hartian pyöritykseen. Chen taijin ”silk reeling” harjoitukset sisältävät paljon tätä tavaraa. 2. Yläsimpukka. Syntyi variaationa ensimmäisen tason alasimpukalle. 3. Pään pyöritys. Syntyi variaationa pään sivukäännölle. Taustalla myös ”silk reeling” –harjoitukset, koska koko kehon liike kannattelee pään kiertoa.

Selkä-osio: 1. Nosta pallo, kierry ja venytä. On yi jin jingin venyttävä liike. Yi jin qing on puolestaan ”voima-asahin” taustalla. 2. Hovikumarrus. Syntyi sivutaivutuksen variaationa. 3. Pese seinää. Syntyi pallon kierron variaationa, jossa harjoitellaan selän pitämistä hyvässä asennossa työskennellessä. Voi olla, että inspiraation lähteenä oli oikeasti Karate Kid.

Tasapaino-osio. 1. Nosta pallo polvelle ja piirrä ympyrä. Syntyi variaationa ekan tason liikkeelle. 2. Nouse päkiöille ja iske kantapäät maahan. Syntyi variaationa ekan tason liikkeelle. 3. Nosta pallo, työnnä etuseinää, vedä lavat yhteen, venytä kohti kattoa. Syntyi variaationa ekan tason liikkeelle. Muistan, kun esittelin toisen tason liikkeet Ykälle ja Keijolle, että jostakin tasapaino-osion liikkeestä keskustelimme ja se saattoi siinä hieman muuttua, mutta tarkemmin en kykene muistamaan. Eli tämän tason suunnittelin käytännössä kokonaan yksin.

Asahi III

Ilpo loi alun perin tason III liikkeet. Ilpo ei kuitenkaan tässä vaiheessa ollut sisäistänyt ajatusta, että tasot etenevät liikkeiden muunnelmina, joten Ilpon sarja oli ykkös- ja kakkossarjaan verrattuna hyvin erilainen. Ykä kokeili sitä Lauttasaaren ryhmässään ja totesi ja sai sanottua myös ääneen, että se ei toimi. Ihmisten on vaikea omaksua sitä. Siinä ei toteudu se ”moduuli” ajattelu, minkä olin luonut ykkös- ja kakkossarjan välille. Ykä itse asiassa otti käyttöön tämän ”moduuli” sanan kuvaamaan sitä, että liikkeet ovat aina edellisten tasojen variaatioita. Ja Ykä vaati, että myös kolmossarja seuraa samaa periaatetta.

Otin pohjaksi Ilpon sarjan ja muokkasin sitä ykkös- ja kakkossarjaan paremmin sopivaksi seuraavalla tavalla.

Rentousosio. 1. Heiluta käsiä ja siirrä painoa. Otin tämän suoraan jälleen Huang Xingxiangin ”viidestä rentousharjoituksesta”. Näin sain tähän moduuliin ajatuksen siitä, että keskilinjan liikkeet tulevat aina monimutkaisemmaksi, kun etenemme kohti kolmossarjaa. Kolmossarjassa on sitten mukana kaikki kolme keskilinjan perusliikettä: painonsiirto, kierto ja vajoaminen. 2. Käsien heilutus eteen ja taakse. On Ilpon alkuperäisen sarjan liike. 3. Venytä ja iske kädet hiekkavalliin. Toin sen ”viiden eläimen” qigong-sarjasta variaationa ja jatkona kakkossarjan liikkeelle. Tuo mukanaan voimaharjoittelun periaatteen asahiin sellaisena, kun se tunnetaan yi jin jingistä ja yi quanista. Elastinen venyvä voima.

Niska-hartia –osio. 1. Kuljeta lautasia. Otin liikkeen yi quanista ja tunnetaan muissakin kiinalaisissa qigong-harjoituksissa. 2. Käsien pyöritys. On alkuperäinen Ilpon sarjan liike, joka liittyi ilmeisesti johonkin Ilpon tuntemaan qigong-sarjaan. 3. Tuo kädet ylös selän takaa ja jännitä hartiat. Kehitin tämän liikkeen niska-hartialiikkeeksi, kun pidimme ykköstason koulutusta jossakin hesalaisessa liikuntakeskuksessa ja koulutus oli kaksipäiväinen. Kehitin toiselle päivälle lisää niska-hartialiikkeitä ja silloin esittelin ensimmäisen kerran sekä ”lautaskuljetuksen” että tämän liikkeen. Saman sarjan kuvasin sitten ensimmäisessä asahi-kirjassa.

Selkäosio. 1. Nosta pallo ja piirrä ympyrä kattoon. Ilpon alkuperäisen sarjan liike tai variaatio siitä. 2. Taivuta eteen ja venytä. Ilpon alkuperäisen sarjan liike. 3. Pyöritä rinnan läpi menevää keppiä. Oma variaationi ykkös- ja kakkossarjan liikkeistä.

Tasapaino-osio. 1. Nosta pallo polvelle, ojenna jalka taakse ja piirrä ympyrä. Jalan ojentaminen taakse oli Keijon idea. Liike oli muistaakseni hyvin samankaltaisena Les Milsin bodybalancessa. 2. Nouse päkiöille, astu eteen ja venytä pakaraa. Liikkeen loppuosa Ilpon alkuperäisestä sarjasta. 3. Nosta pallo, kuljeta lautasia ja venytä kohti kattoa. Suunnittelin sen variaationa ensimmäisen ja toisen sarjan liikkeisiin.

Kolmannen tason kahdestatoista liikkeestä Ilpon alkuperäisen sarjan liikkeitä tai niiden variaatioita jäi jäljelle viisi. Keijon ideasta muodostui yksi liike. Loput kuusi muokkasin itse.

Asahin kolmessa sarjassa on 3x12+4 = 40 liikettä. Näistä siis kahdeksan liikettä ei ole minun suunnittelemiani tai siihen tuomiani.

Keväällä 2017 päätin vielä korjata kerran asahin kolmatta sarjaa. En ollut mielestäni saanut sitä edellisellä kerralla vielä sellaiseksi, että olisin tyytyväinen siihen tapaan, miten liikkeiden jatkuvuus ja siirtyminen moduulin sisällä sarjoista toiseen toimisi kunnolla. Tein uuden Syvä-asahin kolmannen sarjan, jossa korvasin kaikki jäljelle jääneet Ilpon liikkeet (kuusi) mielestäni virtaavimmilla ykkös- ja kakkossarjan variaatioilla. Näin sain aikaan yhtenäisemmän kolmannen sarjan. Yhtenäisyys syntyi myös siitä, että nyt koko sarja on omaa käsialaani.

Nyt opetan asahin kolmea sarjaa, joissa on yhteensä 40 liikettä, josta pari ei ole minun suunnittelemiani tai siihen tuomiani.

Voima-asahi

Toin asahiin lähinnä yi jin jingistä ja yi quanista tutun voimaharjoittelun menetelmän, joka on myös joidenkin karaten katojen taustalla. Samalla toin asahiin tavan analysoida asahin liikkeet pienempiin osiin, joita kutsun asahin elementeiksi, joiden avulla ohjaajat oppivat itse luomaan asahin liikkeitä. Muut eivät tätä omaksuneet eivätkä opeta näitä periaatteita.

Asahin periaatteet ja niiden harjoitukset

Ehdotin jo ensimmäisessä kokouksessa, jossa asahin perussarja lyötiin lukkoon, että noudatamme asahissa taijin periaatteita. Ehdotukseni hyväksyttiin, mutta koska kaikilla jäsenillä ei ole taustaa taijissa, periaatteita ei ole täysin sisäistetty. Esimerkkinä tästä vaikkapa periaate, että sarja tehdään yhtenä katkeamattomana liikkeenä. Pidin ohjaajakoulutuksissa aina luennon näistä periaatteista ja kirjoitin ne selkeämmin auki ensimmäiseen asahi-kirjaani: Asahi – terveysliikuntaa kaikille. Kirjassa erittelen asahin 10 periaatetta ja niihin liittyvät 30 harjoitusta. Nämä kaikki harjoitukset suunnittelin itse.

En luonut asahin periaatteita tietenkään tyhjästä. Ne pohjautuvat pääasiassa taijin ja yi quanin periaatteisiin. Jokaisen periaatteen taustalla on pitkä tarina. Esimerkiksi keskilinja ja sen harjoittaminen perustuu pääasiassa Jan Dieperslootin opetuksiin, jotka opin häneltä hänen Suomen leireillään 90-luvun puolivälissä. Hän on kirjoittanut myös erinomaisen kirjan The Weaponless Warriors, josta löytyvät kaikki asahin keskilinjaharjoitteet ja paljon muuta. Asahin ”koko kehon liikkeen” taustalla on nk. ”sisäisen voiman mekaniikka”, jota tutkin paljon 90-luvulla. Se perustuu myös taijihin ja yi quaniin, mutta lännessä sitä alkoi selkeämmin kuvata ensimmäisen kerran yhdysvaltalainen Mike Sigman, jonka Lontoon leirillä minulla oli mahdollisuus joskus käydä. Olen tuonut sisäisen voiman mekaniikan kuvaukseen omat mausteeni. Pidin joskus 90-luvulla paljon leirejä tästä teemasta taijin ja aikidon harrastajille.

Ensimmäinen asahi-kirja: Asahi – terveysliikuntaa kaikille

Edita pyysi meiltä kirjaa asahista hyvin lyhyellä aikataululla. Ehdotus tuli keväällä 2007 ja valmista piti tulla saman kevään aikana. Syksyllä kirja tulisi ulos. Lupasin kirjoittaa sen. Vaikka kirjan tekijäluettelossa mainitaan koko asahin kehittäjäporukka, se johtuu vain siitä, että suostuin tähänkin ryhmän ajatukseen. Alusta alkaen loimme illuusiota, jota kai ”brändiksi” kutsutaan, että asahi olisi neljän karatemiehen yhteisen ponnistuksen tulosta. Tavallaanhan se olikin, mutta sisällöltään ei. Ilpo kirjoitti kirjaan nk. laatikkotekstit, noin kymmenkunta sivua, Ykältä sain lauseita kuvaamaan asahin liikkeiden terveysvaikutuksia, muutaman liuskan. Kaikki muu on minun käsialaani.

Syvä-asahi

Tiemme erkanivat monesta syystä jo vuonna 2008. Aloin silloin järjestää ohjaajakoulutuksia Tampereella. Siihen asti olin toiminut kaikissa koulutuksissamme pääopettajana. Syy siihen, että aloin kutsua omaa näkökulmaani asahiin Syvä-asahiksi oli se ristiriita, minkä koin erilaisten asahi-ohjaajakoulutusten välillä. Ohjaajakoulutuksemme kehittyi vuosina 2006 – 2008 yhden päivän koulutuksista neljän päivän koulutukseksi. Jälkikäteen katsoen aloimme kouluttaa ohjaajia aivan liian varhain, kun olimme kehittäneet vasta ensimmäisen sarjan. Kun toinen sarja oli valmis, pidimme jatkokoulutuksen jne. Kun kaikki sarjat olivat valmiit, suunnittelin neljän päivän koulutuskokonaisuuden, jossa käytiin läpi asahin kolme tasoa, asahin periaatteet harjoituksineen sekä voima-asahin ja asahin variaatioiden periaatteet.

Omat ohjaajakoulutukseni noudattavat edelleen tätä neljän päivän mallia. Tosin voima-asahin ja liikevariaatiot olen siirtänyt ohjaajien jatkokoulutuksen puolelle, koska mielestäni neljäkin päivää on liian lyhyt aika asahin perussarjojen ja liikeperiaatteiden oppimiseen.

Kun vuosien saatossa Liikuntakeskus lyhensi ohjaajakoulutuksen kolmeen päivään ja jopa kahteen päivään, minä halusin erottautua tästä business-vetoisesta suunnasta. Minusta näin lyhyessä ajassa ei ehditä perehtyä kunnolla asahin liikkeisiin eikä niiden taustalla oleviin periaatteisiin. Syvä-asahilla tarkoitan sitä, että pyrin koulutuksissani antamaan ohjaajille mahdollisimman hyvän kuvan asahin liikkeiden suoritustavasta ja niiden taustalla olevista syvistä periaatteista. Tästä syystä peruskoulutukseni on edelleen neljä päivää ja ohjaajilla on sen jälkeen mahdollisuus syventää osaamistaan asahissa osallistumalla kuuteen erilaiseen teemapäivään. Opetuskokonaisuuteni muodostuu nyt siis kymmenestä koulutuspäivästä, joista neljän päivän peruskoulutus tuo asahi-ohjaajan oikeudet.

Olen jatkuvasti kehittänyt omaa Syvä-asahin näkökulmaani kirjoittamalla siitä kirjoja: ”Asahi – tietoisen liikkeen taito” ja 2/2016 ilmestyvä ”Asahi –syväsukellus kehomieleen”. Sarjan kolmas kirja ”Asahi – tie terveyteen ja hyvinvointiin” on jo työn alla. Teemakoulutukseni ja nämä kirjat sisältävät asahin kaikkiin sarjoihin myös useita liikevariaatioita. Olen myös kehittänyt asahin periaatteisiin liittyviä harjoituksia ja liikesarjoja. Näitä ovat esim. rentoussarjat, voima- ja kuntoasahi, tuoli-asahi jne. Tulen jatkamaan tätä asahin kehitystyötä ja esittelemään sen tuloksia jatkossakin ohjaajien jatkokoulutuksissa, kirjoissa ja videoilla.

Vuoden 2017 alussa systematisoin järjestämäni asahi-ohjaajien jatkokoulutukset Syvä-asahi -ohjaajien koulutukseksi.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post174