Huomioita

Huomioita

Zen ja valokuvaamisen taito 15

ValokuvausPosted by Timo Klemola Wed, April 22, 2015 12:37:55

15. Eheyttävän kuvan kaksi tasoa

Nykyään puhutaan paljon eheyttävästä tai voimauttavasta valokuvasta. Mitä näillä menetelmillä eheytetään? Olen puhunut edellä siitä itsestä, jolla on muoto ja siitä itsestä, jolla ei ole muotoa. Normaalisti samaistumme edelliseen, emmekä tunne jälkimmäistä. Itsellä, jolla on muoto viittaan siis tähän jokapäiväiseen egoomme, joka toimii elämässämme eräänlaisena ongelmanratkaisun välineenä. Tämä minä voi mennä rikki, jolloin se lakkaa toimimasta ongelmien ratkaisijana ja siitä itsestään voi tulla meille ongelma. Se vaatii eheyttämistä. Erilaiset psykoterapian tai voimauttavan valokuvan menetelmät pyrkivät eheyttämään tätä minää.

Mutta on olemassa myös toisenlaisen eheyttämisen taso, joka ei ole yleisesti tunnettu ja joka vaatii toisenlaista lähestymistapaa. Se tarkoittaa sen itsen, jolla on muoto, läpivalaisemista niin, että sen takaa paljastuu muodoton itse. Tämä vaatii vahvaa ja ehjää egoa. Muodoton itse on jotakin, joka ei kaipaa eheyttämistä, koska siinä ei ole mitään eheytettävää, mutta sen etsiminen ja löytäminen voidaan kokea eheytymisen prosessiksi. Tässä eheytyminen tarkoittaa irrallisuuden muuttumista yhteenkuuluvuudeksi. Kyse on myös samaistumisen siirtymästä. Normaalisti samaistamme itsemme jokapäiväiseen egoomme ja koemme olevamme ajatustemme, tunteittemme, aistimustemme ja muiden mielemme sisältöjen virta. Kun harjoittaessamme systemaattisesti ja intensiivisesti kehomieltämme joskus koemme, miten tämä virta lakkaa, meille paljastuu uusi samaistumiskohde: muodoton itse. Tämä kokemus on eräänlaista kotiinpaluuta ja eheytymistä, koska muodoton itse ei tee mitään eroja. Siinä ei ole kahta, on vain yksi.

Kuva voi osoittaa suoraan kohti muodotonta itseä, ja kuvaamisen prosessi voi osoittaa sinne tien. Tässä mielessä puhun myös ”eheyttävästä liikkeestä”. En tarkoita näillä käsitteillä siis egon eheyttämistä, sen saattamista jälleen toimintakuntoiseksi, vaan liikkeestä, jonka suunta on kohti muodotonta itseä. Kun piirrät kameralla kalligraafista ympyrää, sinun on etsittävä kehon liikkeen, hengityksen ja mielen eli keskittymisen ykseyttä. Nämä ovat muodotonta itseä kohti suunnatun liikkeen eheyttävät elementit. Kun kaikki nämä elementit saumattomasti kohtaavat, mieli tyhjenee muodoistaan luonnollisella tavalla. Silloin on oltava tietoinen siitä, mitä jää jäljelle.

Kuvan etsimisessä, huolellisessa keskittymisessä siihen, mitä on paljastumassa, voi käydä samoin. Samalla myös kuva voi nousta esiin. Silloin kuvan lähtökohta ei ole se itse, jolla on muoto, vaan se ilmentää sitä, mistä ei voi sanoa mitään. Jos siitä voi sanoa jotain, se ei ole muodoton itse. Tässä mielessä on ymmärrettävä Hisamatsun huomautus, että zen-taide on muodottoman itsen ilmausta. Zenin estetiikka selittyy myös tämän kautta. Myös kuvan.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post140