Huomioita

Huomioita

Yi quanin perusteita: Lopuksi

Yi quanPosted by Timo Klemola Thu, February 19, 2015 10:20:12

Yi quan on hyvin monitasoinen ja monimutkainen kiinalainen kamppailutaito ja terveysliikunnan (vai pitäisikö sanoa terveysliikkumattomuuden) muoto. Vaikka monet kiinalaiset opettajat pyrkivätkin kuvaamaan yi quania länsimaisin termein, yi quanin taustalla on aina kuitenkin kiinalainen käsitys ihmisestä. Käytetyt käsitteet perustuvat vuosituhansia vanhaan kiinalaiseen ihmiskäsitykseen. Länsimaisessa opiskelijassa tämä aiheuttaa jatkuvasti hämmennystä. Olen näissä blogeissa pyrkinyt kuvaamaan yi quania meille tutulla tavalla ja tutuilla käsitteillä. Länsimaisesta näkökulmasta yi quan on kamppailutaito (tai terveysliikunta jos niin halutaan) muiden joukossa ja sen periaatteita voidaan kuvata biomekaniikan, fysiologian, fysiikan ja ihmisen anatomian käsittein. Sitä olen tässä pyrkinyt tekemään.

Pidättäytyminen kiinalaisessa taidon kuvauksessa mystifioi helposti koko taidon. Pelkkä puhe ”sisäisestä voimasta” ”qistä”, ”hengestä (shen)” tai ”yistä” käännettiin nämä termit miten vain, vaikuttaa myös harjoittelijan oppimisprosessiin. Mitä hämärämpiä käsitteet, joilla oppimista kuvataan, sitä vaikeampaa oppiminen on. Oppiminen käy huomattavasti helpommaksi, jos opetuksessa käytetään sellaisia termejä kuten ”kehon linjaus”, ”rakenteellinen voima”, ”koko kehon liike”, ”lihas-jänne-kalvo-ketju”, ”rentouden ja jännityksen vaihtelu” jne. Olen ollut nyt parikymmentä vuotta mukana tässä suomalaisessa yi quan –kuviossa ja todennut moneen kertaan yi quanin oppimisprosessiin liittyvät ongelmat. Tästä syystä olen kirjoittanut tämän blogisarjan. Tarkoituksenani on ollut selittää yi quanin harjoituksia ja periaatteita siten, että niiden avulla harrastaja voisi oikeasti edistyä yi quanin taidossaan. Pelkästään fyysisen taidon kannalta ajateltuna kiinalaiset kamppailutaidot eivät ole sen kummempia kuin muutkaan taidot. Niissä ei ole mitään erityisiä ja ihmeellisiä elementtejä. Niissä on tosin upeita harjoitusmenetelmiä. Mutta esimerkiksi sirkusakrobatian oppiminen on huomattavasti vaikeampaa. Tai permantovoimistelun.

Mutta kyllä … yi quanissa on monta ulottuvuutta: se on terveysliikuntaa, kamppailun taitoa, se voi olla taidetta, jopa henkistä harjoitusta. Kaikkien näiden ulottuvuuksien perustana on kuitenkin ihmisen keho ja sen fyysiset ja mekaaniset lainalaisuudet. Vaikka yi quanissa korostetaan mieltä, mielikin on osa kehomielen kokonaisuutta. Mieltäkin voi harjoittaa vain kehossa. Kehomielen taidoissa, olivat ne kuinka syvällisiä tahansa, on mielestäni lähdettävä liikkeelle perustasta. Tätä perustaa yi quanissa olen edellä yrittänyt kuvata. Samalla tietysti jää taidon syvällisemmät ulottuvuudet kuvaamatta. Mutta kun siirrytään syvemmälle kehomielen sisäiseen kokemukseen, kuvaus käy hyvin vaikeaksi. Samoin todellisuus, mitä pyritään kuvaamaan.

Mieli muodostaa maailman. Ei ole niin, että maailma on tuolla ja mieleni on kuin peili, joka vain heijastaa sen, vaan mieli on itse aktiivinen siinä, miten koemme maailman, sekä itsemme että ympäristömme. Tietokone, jota juuri katselet on mielesi luomus. Aistit ja koet sen sellaisena kuin se on, koska tietoisuutesi on ihmisen tietoisuutta. Kärpäsen kokemus tietokoneesta on toinen. Jopa koiran.

Voimme vaikuttaa voimakkaasti mielikuvilla sisäiseen kokemukseemme omasta kehomielestämme. Koemme myös, mitä haluamme kokea. Mielen luova voima on valtava. Jos vuosia aistit kehoasi ja sen aistimuksia, tulet niille hyvin herkäksi. Silloin senkin erottaminen, mitä mieli luo ja mikä on ”todellisuutta” käy vaikeaksi. Jo siksikin että ”todellisuudessa” on aina mielen elementti.

Oman sisäisen kokemuksen tutkiminen ja muuttaminen on yksi yi quanin taso, jota olen käsitellyt edellä vain vähän. Tämä alue on hienovarainen ja laaja ja perustuu yi quanin taolaisiin ja buddhalaisiin juuriin. Tämä on myös yi quanin taso, jota harvoin opetetaan mitenkään systemaattisesti. Se tulee mukana tietynlaisten mielikuvien ja kokemusten mukana ja jää yleensä tavallisen harrastajan kokemuksen ulkopuolelle. Samoin kuin liike voi lopulta muuttua luovaksi ja spontaaniksi tanssiksi, tällä tasolla yi quan voi laajentua taidosta taiteeksi, mielen harjoittamisesta henkiseksi harjoitukseksi.

[Sarja loppuu tähän – ainakin toistaiseksi. Kiitos kuin luit!]

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post125