Huomioita

Huomioita

Yi quanin perusteita: IV. Äänen tunnustelu (shi-sheng) (osa 2)

Yi quanPosted by Timo Klemola Mon, February 09, 2015 08:36:47

WXZ kuvaa kirjoituksissaan myös äänen resonanssivaikutusta, mutta näyttää siltä, että tätä ei enää pidetä tärkeänä, kun se on kadonnut opetuksesta. Tai päinvastoin, että se on niin tärkeä, että sitä ei opeteta. Siteerasin edellä Andy Pengin kirjaa, jossa hän antaa harjoitukseen selkeän vinkin: ”Yksi harjoitus on tuottaa ääniä kuten "iii" tai "iiaaoo" ja äkillisellä alavatsan supistuksella antaa niiden ikään kuin kimmota kehossa." Vokaalisarja ”iiaaoo” on mielenkiintoisella tavalla aleneva. Mutta aluksi vähän taustaa äänijoogasta.

Selitän seuraavaksi lyhyesti kahden äänijoogan opettajan käsitystä siitä, miten vokaalien lausuminen vaikuttaa ja erityisesti, mihin kohtaan kehossa sijoittuu niiden värähtelyn keskusta. Tässä minua kiinnostaa erityisesti se, miten vokaalien värähtelyn paikka on sijoitettu kehoon näissä vanhoissa perinteissä. Se selittää mielestäni myös, miksi yi quanissa edetään vokaalista "i" kohti vokaaleja "o" ja "u".

Vokaalien värähtelyn paikka ei ole mitään teoriaa, vaan sitä voi itse tutkia asettamalla vaikkapa kämmenensä siihen kohtaan kehoa, mistä värähtelyä haluaa etsiä. Joogassa ja esimerkiksi tiibetiläisessä buddhalaisuudessa on hyvin monimutkainen ja monitasoinen kuvaus siitä, miten eri mantrat sijoittuvat kehossa chakroihin. En avaa sitä tässä, mutta seuraavaksi esittämäni kuvaukset perustuvat ymmärtääkseni pitkälti juuri näihin traditioihin. David Gordon, yksi amerikkalainen äänijoogan opettaja, antaa seuraavan taulukon vokaaleista ja niiden sijainnista kehossa:

ii pään alue

ee kurkun ja kaulan alue

aa sydämen alue

oo solar plexus, pallean alue

uu selkärangan alapää

Ted Andrews, Sacred Sounds –kirjan kirjoittaja, antaa seuraavat sijainnit, jotka täsmäävät hyvin Andrews’n kuvaukseen. Hänen mukaansa vokaaleiden resitointi avaa seuraavia alueita:

ii kurkku, rinnan yläosa, pään alue

aa rintaontelo, sydän, keho kokonaisuutena

oo alavartalo, vatsan alue palleasta jalkoväliin

uu lantio, lonkat, jalat, jalkaterät ja koko kehon alaosa

Tällaiset taulukot perustuvat useaan lähteeseen. Ensinnäkin vokaalin värähtelypaikka kehossa voidaan tuntea. Toisaalta monissa aasialaisissa perinteissä on käsitys ihmiskehon nk. "mystisestä fysiologiasta", joka sisältää erilaisia "energiakeskuksia", joita esimerkiksi joogassa kutsutaan chakroiksi. Näihin energiakeskuksiin ja niiden harjoittamiseen liittyy eri perinteissä erilaisia visualisaatioita (värejä, muotoja) ja mantroja, joiden avulla niihin pyritään vaikuttamaan. Koko mantraresitaation ja suutraresitaation perinne, jossa on tutkittu ääneen värähtelyn suhdetta kehoon ja mieleen, on idässä vuosituhansia vanha.

Yllä olevat kuvaukset auttavat ymmärtämään, miksi yi quanin shi-sheng -harjoituksessa siirrytään voikaalista "i" kohti vokaaleja "o" ja "u" ja miksi Peng antaa harjoitukseksi vokaalisarjan ”iiaaoo” Kyse on siirtymisestä ylhäältä alaspäin, alas pudottamisesta, joka synnyttää myös voiman liikkeen suunnan alaspäin kohti vatsaa ja alavartaloa ja saa aikaan ikään kuin juuresta ponnahtavan fa-lin. Ja jos harjoittelemme systemaattisesti koko vokaalisarjaa iieeaaoouu, voimme rentouttaa koko kehon ylhäältä alas vokaalien synnyttämän resonanssin avulla.

Pieni reunahuomautus tähän. Alla on Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen sivuilta löytämäni vokaalikartta, johon on piirretty suomen kielen vokaalien sijoittuminen nk. F1/F2 -formanttikartalla. Kuva näyttää hyvin sen, miten edellä kuvaamani vokaalien järjestys perustuu myös niiden värähtelytaajuuksiin ihmisen ääniväylässä.Seuraavassa blogissa kuvaan, miten vokaalisarjaa voi käytännössä harjoitella.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post115