Huomioita

Huomioita

Yi quanin perusteita: IV. Äänen tunnustelu (shi-sheng) (osa 1)

Yi quanPosted by Timo Klemola Sat, February 07, 2015 18:24:45

Äänen tunnustelu, shi-sheng, on yi quanin vähemmän tunnettu harjoitusmenetelmä, joka liittyy voiman vapauttamiseen. Kaikki yi quanin opettajat eivät pidä sitä kovin tärkeänä asiana. Itse olen kuitenkin oppinut paljon sitä harjoitellessani ja siksi käsittelen sitä myös tässä.

Jos harjoittajalla on kokemusta perinteistä, joissa resitoidaan suutria tai mantroja, harjoitus on helpommin miellettävissä. Itse opin karaten kiaihin liittyvän äänenkäytön vasta istuttuani pari kertaa viikon zen-seshinin. Sesshineissä resitoidaan aamuisin tunnin verran suutria ja päivittäin istutaan tyynyllä ja keskitytään hengitykseen kymmenkunta tuntia. Viikon tällaisen harjoituksen jälkeen äänikin alkaa lähteä keskustasta.

Yi quanin äänen harjoittaminen liittyykin yleisemmin siihen aasialaiseen äänen harjoittamisen perinteeseen, jonka lähtökohdat löytyvät intialaisesta joogasta ja sen harjoituksista. Nada-jooga on se joogan erityishaara tai -alue, jossa ääntä ja sen harjoittamista on tutkittu tuhansia vuosia. Myös Kiinassa on jo ainakin pari tuhatta vuotta tehty erilaisia "parantavia ääniä" erilaisten sairauksien parantamiseksi ja sisäelinten vahvistamiseksi.

Aasialaiset kamppailutaidot sisältävät yleensä aina erilaisia äänen käytön tapoja, joiden avulla omaa vapautuvaa voimaa voidaan vahvistaa ja horjuttaa samalla myös vastustajan psyykettä. Yi quanin äänen käytön tapa ja sen harjoitusmenetelmät ovat ymmärtääkseni saaneet vaikutuksia kaikista edellä mainitsemistani harjoituksista. Wang Xiangzhain kehittämä shi-sheng -harjoitus on luultavasti samalla tavalla kuin muutkin yi quanin eri tasot eräänlainen monien perinteiden ääniharjoittelun kiteytymä. Hän mm. kuvaa, että äänen harjoittamisen avulla voidaan synnyttää kehoon värähtelyitä, jotka auttavat avaamaan sellaisia kohtia kehossa, joita zhan zhuang -harjoitus ei vielä ole avannut. Hän on siis hyvin tietoinen siitä, että ääni synnyttää värähtelyä kehossa ja erilaiset äänet sen eri kohdissa. Tässä mielessä on erityisen mielenkiintoista, että se perusharjoitus, josta shi-sheng -harjoittelu aloitetaan, pitää sisällään siirtymisen vokaalista "i" vokaaliin "u".

Harjoittelun toisessa vaiheessa ääni liitetään fa-lihin, eli voiman vapauttamiseen, jossa ajatuksena on, että tietynlaisella äänen käytön tavalla voidaan voiman vapauttamista helpottaa tai voimaa lisätä. Tämä ääneen liittyvä voiman lisäys saadaan aikaan lisäämällä äänen avulla vatsaontelon painetta. Ääniharjoittelun ideana on pudottaa ääni äkisti ylhäältä alas, jolloin pallea myös putoaa äkisti, vatsa jännityy ja sisäinen paine kasvaa nopeasti. Mielikuvana käytetään yleensä ajatusta isosta kivestä, joka putoaa kaivoon. Ääni myös muistuttaa kaivoon putoavan kiven mulahdusta.

Wang Xiangzhailta löytyy myös ääneen liittyvä taso, joka yhdistää sen perinteiseen kiinalaiseen käsitykseen energiasta, qistä. Andy Peng kirjoittaa kirjassaan The Wonder of Yi quan seuraavasti: "Äänen tuottaminen on yksi tapa lainata maailmankaikkeuden energiaa. (...) WXZ kirjoitti: 'Äänen tuottaminen on yksi tapa kokea energia hyvin hienovaraisella tavalla ja sen tarkoituksena on ikään kuin herättää jokainen kehon solu toimintaan.' Äänen avulla voi helpommin vastata ilmakehään ja tuntea kuvitellun henkisen pyörteen aaltomaiset liikkeet ja näin lainata voimaa maailmankaikkeudesta. (...) Kun tuotat ääntä, ole tietoinen sen läsnäolosta mielessäsi ja tunne, miten koko kehosi solut mielesi ohjaamana reagoivat ympäristöön. (...) Yksi harjoitus on tuottaa ääniä kuten "iii" tai "iiaaoo" ja äkillisellä alavatsan supistuksella antaa niiden ikään kuin kimmota kehossa." Ääntä ei siis käytetä vain vatsaontelon paineen lisäämisessä vaan sillä on myös merkitys siksi, että ääni tuottaa kehoon resonanssi-ilmiön. Ääni resonoi kehossa ja eri äänet eri kohdassa. Äänellä voidaan rentouttaa kehoa.

Itse olen tutkinut yi quanin äänen tunnustelua kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen liittyy suoraan fa-lihin ja voiman vapauttamiseen, jolloin äänen avulla voima pudotetaan alas vatsalle ja saadaan aikaan räjähtävä vatsaontelon paineen lisäys, joka synnyttää fa-lin. Toinen näkökulma on äänen värähtely kehossa ja sen vaikutus.

Yleisesti kuvaten äänen tunnustelussa ääni pudotetaan i-vokaalista u-vokaaliin. Esimerkiksi Yao Chengrong kuvaa harjoituksen netistäkin löytyvässä artikkelissaan "The Use of Sound and Breath Control in Yiquan". Harjoituksessa lausutaan ikään kuin kahta tavua. Ensin lausutaan ”iiiiii” ja sitten äkisti ”jup”. Käytännössä siirtymä on iistä uuhun. Lopun p-konsonantti tarkoittaa huulten sulkemista ja uloshengityksen äkillistä pysäyttämistä, jolloin paine vatsassa kasvaa. ”Iiiiii” on ikään kuin valmistava äänne, josta pudotaan tavuun ”jup”. Käytin ilmaisua ”pudotaan”, koska harjoitukseen liittyy mielikuva, että vartalo on kuin iso kaivo, vatsa on sen pohja ja iso kivi putoaa samalla kaivon pohjaan, siis vatsaan, ja saa veden paineen leviämään joka suuntaan. Samalla lausutaan ”jup” ääni, joka oikeasti muistuttaa ääntä, mikä muodostuu, jos heität kiven veteen.

Yao Chengrongin kuvaus on mielenkiintoinen. Yao opetettaa, että i-vokaalia lausutaan sisäänhengityksessä ja ”jup” uloshengityksessä. Tämän tavan logiikka on, että hengityksestä tulee näin käänteinen. I-vokaali vetää alavatsan sisään, ja ”jup” –tavu räjäyttää sisään vedetyn vatsan ulos joka suuntaan. Itsestäni tämä tuntuu keinotekoiselta. Minulle on opetettu, että kaikki tapahtuu yhdessä uloshengityksessä. Tämä tuntuu luonnolliselta ja toimivalta.

Aluksi edellä kuvattua harjoitusta tehdään ilman varsinaista voiman vapauttamista liikkeeseen. Aistitaan siis vain harjoituksen ja äänen tuottamaa räjähtävää voimaa vatsalla. Vatsalla tapahtuva ”räjähdys” leviää koko kehoon. Hiljalleen otetaan mukaan enemmän voimaa koko kehosta. Tämä tapa opettaa hyvin fa-lin ”nollaliikkeeseen”, missä voima räjähtää joka suuntaan. Kun harjoittelet tätä, tuo käsiin myös spiraaliliike, niin saat ”nollaliikkeenkin” voiman toteutumaan paremmin.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post114