Huomioita

Huomioita

Yi quanin perusteita: III. Voiman vapauttaminen (fa-li) (osa 5)

Yi quanPosted by Timo Klemola Sat, February 07, 2015 09:07:03

2a. Fa-li ulos ympyrästä: sagittaalitaso, horisontaalitaso ja vertikaalitaso. 2b. Myös askelten kanssa.

Oikeastaan kuva 1. kertoo kaiken tästä harjoitustavasta. Kun olet harjoitellut voiman tunnustelua erilaisten ympyräliikkeiden kanssa ja olet löytänyt niissä liikkeen elastisuuden, voit edetä ympyrästä fa-lihin jatkamalla liike kuvan osoittamalla tavalla ympyrän tangentille. Jos esimerkiksi pyörität käsilläsi kuvan 1a pysty-ympyrää, voit edetä siitä vapauttamaan voimaa neljään perussuuntaan, mutta tietysti myös mihin tahansa välisuuntiin.


Kuva 1.

Voit harjoitella fa-litä ympyröihin erilaisilla yhdistelmillä. Kun saat esimerkiksi pysty-ympyrässä (sagittaalitaso, kuva 1a) fa-lin toimimaan, on hyvä ajatus harjoitella sitä sitten vaikkapa vuorotellen eri suuntiin. Palaa aina välillä shi-lihin. Leiki ympyrällä tekemällä sitä eri nopeuksilla, eri suuruuksilla, paikallaan, sivuttaisasennossa ja eteen ja taakse kulkeviin askeliin liitettynä. Sijoita aina fa-li välillä eri kohtiin vähän nopeammin ja voimakkaammin ja aina silloin tällöin nopeasti ja voimakkaasti. Tee fa-li välillä pidemmässä liikkeessä ja välillä hyvin lyhyessä. Näin saat tuntua myös ”nollaliikkeellä” tehtävään voiman vapauttamiseen. Huomaa kuinka paljon erilaisia variaatioita edellä oleva kuvaus sisältää. Tutki myös, millaisissa liikkeissä on luontevaa liittää mukaan käsivarsien kiertoliike, siis spiraalivoima.

Tutki samalla tavalla myös horisontaaliympyrä (kuva 1b) siis ”kiven pyöritys” ja vertikaaliympyrä, siis ”pyhä kilpikonna nostaa päänsä esiin vedestä”. Kun olet oppinut liikkumaan sulavasti näissä kolmessa ympyrässä, paikallaan ja vapaasti askeltaen, ja olet oppinut vapauttamaan voimaa kaikkien ympyröiden tangentilta mihin suuntaan vain, olet jo todella pitkällä yi quanin taidossa.

3a. Fa-li ulos kamppailutekniikasta (Viisi nyrkkiä: pi quan, beng quan, zhuang quan, pao quan, heng quan ja muut sovellukset). 3b. Myös askelten kanssa.

4. Fa- li ulos vapaasta liikkeestä mistä kohtaa kehoa tahansa (tanssi)

Tässä yi quanin perusteita koskevassa sarjassa en mene varsinaisiin yi quanin kamppailutekniikoihin. Yi quanissa on oma tulkintansa xing yi quanin ”viiden elementin nyrkistä” ja koska yi quaniin liittyy ajatus muotojen muodottomuudesta, eri opettajat näyttävät tulkitsevan näitäkin muotoja hieman eri tavoin. Samoin yi quan käyttää opetuksessaan xing yi quanin eläinmuotoja, mutta yi quanissa ne ovat muuttuneet eri eläinten ominaisuuksia kuvaaviksi improvisoiduiksi, vapaiksi tansseiksi. Kaikissa näissä harjoitusmuodoissa fa-li näyttelee keskeistä osaa. Isku ilman voiman vapautusta ei tietenkään ole mikään isku.

Kaikkien näidenkin harjoitusten pohja rakennetaan edellä kuvaamissani harjoitusmuodoissa. Tärkeintä on ymmärtää seisomisen, voiman tunnustelun ja sen vapauttamisen yhteys ja kyetä liikkumaan vapaasti tällä akselilla. Kamppailutaidon kannalta myös liikkuvuus, nopea askellus ja sen harjoitteleminen on tärkeää ja käsittelenkin askeltyöskentelyä ihan kohta. Mutta ennen sitä pitää käsitellä nk. shi-sheng eli äänen tunnustelun harjoituksia, jotka liittyvät suoraan fa-lihin eli voiman vapauttamiseen. Niin yi quanissa kuin muissakin kamppailutaidoissa ääntä hyödynnetään räjähtävän maksimivoiman tuotossa. Yi quanissa tämä liittyy erityisesti vatsaontelon paineen hallintaan. Siitä seuraavassa blogissa.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post113