Huomioita

Huomioita

Yi quanin perusteita: III. Voiman vapauttaminen (fa-li) (osa 2)

Yi quanPosted by Timo Klemola Wed, February 04, 2015 08:50:37

Kun seisomisharjoittelun ja voiman tunnustelun kautta voimaa on alkanut kertyä niin, että on jotakin, mitä vapauttaa, kannattaa harjoitusta viedä enemmän ja enemmän fa-lin suuntaan. Harjoitusprogression voisi hahmottaa esimerkiksi seuraavalla tavalla. Kuvaan näistä askelesta myöhemmin kahta ensimmäistä.

1a. Fa-li ulos perusvoimista: eteen, taakse, oikea, vasen, ylös, alas. 1b. Yhdistetään myös askeleeseen.

2a. Fa-li ulos ympyrästä: sagittaalitaso, horisontaalitaso ja vertikaalitaso. 2b. Myös askelten kanssa.

3a. Fa-li ulos kamppailutekniikasta (Viisi nyrkkiä: pi quan, beng quan, zhuang quan, pao quan, heng quan ja muut sovellukset). 3b. Myös askelten kanssa.

4. Fa- li ulos vapaasta liikkeestä mistä kohtaa kehoa tahansa (tanssi)


1a. Fa-li ulos perusvoimista: eteen, taakse, oikea, vasen, ylös, alas.

Kuvaan seuraavassa vain yhden voiman suunnan ja siihen tehtävän fa-lin, jossa kehon mekaniikka on avautuva. Käytän tässä hyväkseni Zhangin kuvausta kirjastaan Tie terveyteen ja hyvinvointiin sivulta 139. Lisään Zhangin kuvaukseen omat selittävät kommenttini. [Muuten, kirjan uudemmasta painoksesta on jäänyt tärkeä spiraalivoimaa tuottava kuvauksen osa pois!]

Aluksi tähän Zhangin yleisempi kuvaus: ”Fa Li harjoitukset luovat hermojärjestelmään, luihin, lihaksiin ja jokaiseen yksittäiseen soluun asti ulottuvan salamannopean rentouden ja jännityksen vaihtelun, josta on nopeasti seurauksena kaikkiallinen ”resonanssivaikutus”(s.137).

Zhang kehottaa aluksi nostamaan toimintavalmiuden ja hengen ylös kuvittelemalla, että räjäytät voiman ulos taistelutilanteessa kuvittelemalla ympärillesi erilaisia vaaroja. Tämä on tyypillinen tapa, miten yi quanissa siirrytään kamppailumoodiin ja nostetaan ylös eräänlainen ”fighting spirit”. Näin voi saada vapautettua enemmän voimaa, mutta harjoituksen kannalta ja varsinkin, kun fa-lihin edetään progressiona shi-lin kautta, tämä spiritin nosto ei ole niin tärkeä. Se on tietysti tärkeä maksimaalisessa voimantuotossa, eläinmoodeissa jne. mutta voiman rakentaminen perustuu kehon käytön oikeaan mekaniikkaan, taitoon liikkua rentoudesta jännitykseen ja spirit vasta ikään kuin viimeistelee tämän voiman. [Tiedän, että on näkökulma, että voimassa pelkkä spiritkin on riittävä, ja että siinäkin on oma totuutensa.]

Seuraavaksi siis pitkä sitaatti Zhangilta (kursiivilla) ja alla aina oma kommenttini (s. 139).

Esimerkissä oletetaan harjoittelijan seisovan vasen puoli edessä. Takimmaisen eli oikean jalan kantapää kiertyy sisään ja saa aikaan eteenpäin työntävän voiman etummaisen eli vasemman jalan polveen, jolloin vasemman jalan jalkaterä painuu äkillisesti kohti alustaa. Etummainen eli vasen polvi on kuin naulattu paikalleen eikä se saa liikahtaa milliäkään. Tämän seurauksena molempien jalkojen voima kulkee ylös keskikehoon ja edelleen selkärankaa pitkin päälaelle.

Seistään siis vasen jalka edessä jijizhuang-asennossa. Zhang kuvaa voiman vapauttamista ilman voiman suuntaa tai liikkeen pituutta. Tämä tarkoittaa, että hän kuvaa eräänlaista nollaliikettä, jossa voiman ajatellaan vapautuvan joka suuntaan yhtä aikaa. Keho vapauttaa siis voimaansa kuin räjähtävästi joka suuntaan avautuva pallo. Kehon mekaniikan kannalta kyseessä on siis avautumisen mekaniikka. Kyse on siis paikallaan tehtävästä äkillisen jännityksen ja rentouden kuvauksesta.

Fa-lin taidon kehittymisen kannalta tämä edustaa taidon huippua ja lopullista päämäärää. Erittäin taitava yi quanin harrastaja pystyy tähän, mutta oppimisen kannalta sitä ei pidä asettaa fa-lin kriteeriksi. Korkeushyppääjänkään ei kannata asettaa rimaa heti kahteen metriin ja yrittää hypätä yli siitä, jos puolitoista metriäkään ei vielä onnistu. On järkevää edetä kohti fa-litä tavalla, jota olen edellä kuvannut, siis progressiona. Se tarkoittaa myös, että harjoitus tehdään niin, että liikkeellä on aina myös suunta ja pituus. Vapautetaan voimaa eteen, taakse, sivulle jne. Zhangin kuvaus pätee voiman vapauttamiseen suljetussa kineettisessä ketjussa, jossa voima ottaa tuen maasta, esimerkiksi myös eteenpäin tehtävään liikkeeseen.

”Takimmaisen eli oikean jalan kantapää kiertyy sisään …” Kuvaus alkaa spiraalivoimasta. Takimmainen jalka ei vain työnnä ylös, vaan se työntää kiertymällä samalla sisään. Tämä on olennainen osa fa-lin voimaa. Fa-lissa hyödynnetään yleensä aina erilaisia kehon spiraalivoimia. Seiso vasen jalka edessä ja tutki tätä hitaasti. Samalla kun ojennat oikeaa jalkaasi, anna polven kiertyä hienovaraisesti vastapäivään. Polven kierto aiheuttaa koko jalan kiertymisen ja voit tuntea, miten paino kantapään ja maan kontaktikohdassa myös kiertyy sisään, kuten Zhang toteaa. Tutki tätä polven kiertoa, mutta tee se hyvin hienovaraisena. Huomaa samalla, kuinka jalan ojentaminen ja kierto kiertää myös lantiota ja koko vartaloa. Spiraali tarkoittaa juuri tätä. Kiertyvä voima nousee asteittain ylös ja saa aikaan kiertymistä myös ylemmissä rakenteissa. Lihas-jänne-kalvojen kiertäminen samalla kun ne supistuvat tai venyvät auttaa voimakkaamman jännityksen aikaansaamisessa. Näin luulisin. Käsivarsien kierrossa tämä on ehkä helpompi aistia. [Jatkuu…]
  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post110