Huomioita

Huomioita

Yi quanin perusteita: II. Voiman tunnustelu (shi li) (osa 12)

Yi quanPosted by Timo Klemola Mon, February 02, 2015 11:12:24

5. Liikkeen nopeutta lisätään asteittain.

Nyt alamme lähestyä shi-lin harjoitustapaa, jossa raja shi-lin ja fa-lin välillä katoaa. Tähän mennessä olet jo toivottavasti ymmärtänyt, miten raja zhan zhuangin ja shi-lin välillä on kadonnut. Harjoituksessa voimaa tunnustellaan ensin hitaasti, aistitaan elastista jännityksen ja rentouden vaihtelua. Tätä vaihtelua lähdetään sitten tutkimaan erilaisilla nopeuksilla ja yhdistettynä erilaisiin liikkeisiin ja niiden pituuksiin ilman askelia ja askelten kanssa. Shi li on jo voiman vapauttamista, mutta aluksi hitaasti, asteittaisesti ja hyvin kontrolloidusti. Tähän hitaaseen shi-lin harjoittamisen tapaan ei kuitenkaan pidä jumittua, niin kuin voi helposti käydä. Silloin tie tästä hitaasta harjoitustavasta nopeaan voiman vapauttamiseen voi jäädä löytymättä.

Yleisenä havaintona sanoisin, että hidasta shi-litä tehdään aivan liian paljon. Kun harrastaja on saanut otteen kehon elastisuudesta ja saanut shi-lin toimimaan tällä elastisella tavalla, hänen pitää saman tien alkaa myös nopeamman voiman tutkiminen. Jos jää jumiin hitaaseen shi-lihin, on vaikea edistyä. Ajattelepa, että olisit korkeushyppääjä. Kun pääset helposti riman yli, joka on asetettu 150 senttiin, rimaa pitää nostaa muutamalla sentillä aina sitä mukaan, kun edistystä tapahtuu. Jos hypit aina vain 150 sentissä olevan riman yli, et koskaan pääse kahta metriä. Tämä yksinkertainen periaate jää usein yi quanin harjoittajilta huomaamatta. Tähän harjoitusvaiheeseen pitää päästä muutaman vuoden harjoituksella.

Kuva 1 yrittää näyttää, mikä on voiman tunnustelun eli shi-lin ja voiman vapauttamisen eli fa-lin ero. Kun voimaa kuvataan suhteessa aikaan (ja liikkeen pituuteen) saadaan kuvan 1 mallin mukaisia käyriä. Pystyakseli kuvaa työssä vapautettavan voiman suuruutta, joka on suurin piirtein sama kuin miten voimakkaasti pystyn jännittämään työtä tekevät lihakset. Kyse on siis koko kehon lävistävien rakenteiden jännittämisestä, ei paikallisista lihaksista.Kuva 1.

Vaaka-akselilla kuvaan tähän voiman vapauttamiseen eli rentous-jännitys-rentous –vaihteluun kuluvaa aikaa. Ero shi-lin ja fa-lin välillä on ero näiden kahden muuttujan välillä. Mitään muuta olennaista eroa ei ole. Yi quanin harjoitusmenetelmä koostuu näiden muuttujien tutkimisesta ja liittämisestä eripituisiin ja muotoisiin liikkeisiin. Huomaa, että lähtökohtaisesti fa-li ei siis tarkoita voiman vapauttamista mahdollisimman lyhyellä liikeradalla. Tämä on vain yksi sen käytön tapa. Kuvassa käyrä a kuvaa tyypillistä shi-litä, jossa jännityksen ja rentouden vaihtelua tutkitaan hitaasti. Käyrä b taas kuvaa fa-lita, jossa jännityksen ja rentouden vaihtelu pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti. Silloin myös käytettävä voima yleensä kasvaa.

Harjoituksessa liikkeen nopeutta kannattaa lisätä asteittain esimerkiksi kuvan 2 osoittamalla tavalla, jossa shi-li muttuu saumattomasti nopeaksi fa-liksi. Tämä tarkoittaa siis, että hidas voiman vapauttaminen muuttuu yhä nopeammaksi voiman vapauttamiseksi, kunnes lopulta opitaan vapauttamaan voima räjähtävällä nopeudella. Kuvan 2 käyrä kuvaa tyypillistä harjoitusta, jossa voimaa tutkitaan ja sillä leikitään liikkeen nopeutta ja pituutta muunnellen. Koska yksi muuttujista on liikkeen pituus, kuvan pitäisi oikeasti olla kolmiulotteinen.Kuva 2.

Voima rakennetaan seisomisharjoittelulla, sitä kasvatetaan ja laitetaan liikkeelle shi-lissä ja vapautetaan räjähtävästi fa-lissä. Tätä jatkumoa kuljetaan harjoittelussa jatkuvasti edestakaisin. Kun opit shi-litä ja hiljalleen viemään sitä nopeammaksi ja voimakkaammaksi kohti fa-lita, myös seisomisesi muuttuu. Varsinainen dynaaminen seisominen, missä on myös sisäisenä shi-lin ja fa-lin ulottuvuus alkaa vasta silloin kunnolla toteutua. On olemassa sanonta, jonka mukaan ”pieni liike on parempi kuin suuri liike, liikkumattomuus on parempi kuin pieni liike”, joka hienosti osoittaa zhan zhuangin, shi-lin ja fa-lin muodostamaan jatkumoon ja sen tutkimisen tärkeyteen.

Tästä asiasta sitaatti Wang Xiangzhailta: ”Zhan zhuang ja shi-li ovat täsmälleen sama asia. Zhan zhuang on lyhennettyä shi-litä ja shi-li tarkoittaa zhan zhuangin laajentamisesta tilaan.” He Jingping kirjoittaa artikkelissaan, josta sitaatti on otettu: ”Hän kritisoi heitä, jotka pitävät zhan zhuangia ja shi-litä eri asioina, heidän virheellisistä käsityksistään ja harjoitusmetodeistaan. Hän totesi, että ”käsitys syntyy siitä, että he eivät ymmärrä, miten mieltä zhan zhuangissa käytetään (…).” [He Jingping: Wang Xiangzhai – “Contradictions old Man”. Yiquan, Collection of Essays 1996 – 2007. Yiquan Academy. S. 10.]

Olen kuvannut edellä voiman ja liikkeen määrällisiä muutoksia ja ne ovat lähinnä pedagogisia kuvauksia. Liikkeen ja kokemuksen laadun muutosta tällaiset käyrät eivät tietenkään tavoita. Ehkä tämän sarjan aivan lopuksi käsittelen enemmän liikkeen laatua. Se on kuitenkin myös aivan olennainen osa yi quania, mutta liikkeen laatukin rakentuu oikealle koko kehon mekaniikalle, rentouden ja jännityksen vaihtelun ymmärtämiselle, kehon ja mielen käytön periaatteille, joita tässä yi quanin perusteita käsittelevässä sarjassa haluan ensisijaisesti kuvata.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post108