Huomioita

Huomioita

Mikä tekee asahista menetelmän?

AsahiPosted by Timo Klemola Wed, November 04, 2009 11:13:55

Pidin viikonvaihteessa marraskuun asahi-ohjaajakoulutuksen ensimmäiset pari päivää Tampereella. Oli upeaa kuulla, miten eräs osallistuja oli alkanut tehdä itsekseen asahia kirjamme perusteella ja myöhemmin You Tuben videoklipin mukana jo yli vuosi sitten ja miten asahi oli kohentanut hänen terveydentilaansa aivan radikaalilla tavalla. Menemättä yksityiskohtiin niin kuulosti siltä, että asahi oli antanut hänelle hänen elämänsä takaisin: särkylääkkeitä ei enää tarvinnut syödä niin useasti, tulossa olevalle olkapääleikkaukselle ei enää näyttäisi olevan tarvetta jne. Kuulosti siltä, että hän oli syönyt jotain ihmelääkettä. Mutta tällaista terveysliikunta parhaillaan voi olla. Olen vakuuttunut siitä, että kuka tahansa, joka kärsii vaikkapa hartiaseudun jännityksistä ja siitä aiheutuvista kivuista, pääsisi niistä helposti eroon niin halutessaan. Haluaminen tarkoittaisi sitä, että olisi itse valmis hoitamaan itseään päivittäin kymmenen minuutin ajan. Ei tarvitsisi tehdä kuin asahin hartianpyöritysliikettä (tai mitä tahansa hartianpyöritystä), niin muutamassa viikossa hartialihakset sulaisivat ja alkaisivat toimia.

Kuulen aina fysioterapeuteilta koulutuksissa, miten he antavat ihmisille kotivoimisteluohjeita, mutta tuskin kukaan koskaan tekee niitä tosissaan.  Ongelma on tietysti tuttu jo katonpaikkaajalle: kun ei sada, kattoa ei tarvitse korjata ja kun sataa niin ei sitä sateella oikein voi.

Asahi on terveysliikuntamenetelmä. Mikä tekee siitä menetelmän? Jotta tällainen liikuntamuoto voisi olla menetelmä, sen tulee minusta täyttää joitakin ehtoja. Luettelen tässä niistä keskeiset.

1. Sisällön loogisuus ja systemaattisuus. Menetelmä koostuu liikesarjoista, jotka liittyvät loogisesti toisiinsa ja liikkeiden haastavuus kasvaa tasolta toiselle siirryttäessä.

Asahissa käydään systemaattisesti läpi koko keho ylhäältä alas, niskasta jalkoihin, koko keho avaten ja vahvistaen.  Asahin avulla pyritään ennaltaehkäisemään keskeisiä suomalaisten terveysongelmia: niska- hartiaseudun vaivat, selkävaivat, heikoista jaloista ja huonosta tasapainosta aiheutuvat kaatumisvammat vanhuksilla sekä stressin aiheuttamat ongelmat.  Viimeksi mainittu liittyy siihen, että asahi on psykofyysinen menetelmä, jossa mieltä harjoitetaan aina liikkeiden ohessa. Asahissa keskitytään liikkeisiin aina kehotietoisuutta kuunnellen ja tämä on keskeinen mielen rauhoittamisen tekniikka.

Ajatus, että terveysliikuntamenetelmän tulee koostua helposti opittavista liikesarjoista, tulee idästä. Karatessa ja judossa on katansa, kiinalaisissa voimistelusarjoissa ennalta määrätyt muotonsa. Asahin liikesarjat koostuvat neljästä osiosta, jotka tehdään aina samassa järjestyksessä: ne ovat (1) rentous- (2) niska-hartia-, (3) selkä- ja (4) jalka- ja tasapaino-osiot. Liikesarjat ovat helposti opittavissa ulkoa ja ne antavat liikkeet, joita voi koska tahansa tehdä, kun siltä tuntuu. Keskeinen terveysliikunnan ongelma on, että ihmisillä ei ole tietoa siitä, millaisia liikkeitä voisi tehdä. Sama ongelma on jopa terveysliikunnan ammattilaisilla, koska Suomessa ei ole varsinaista terveysliikuntaa käytännöllisesti katsoen lainkaan. On vain urheilu- tai pelipohjaista liikuntaa. Systemaattisia terveysliikuntamenetelmiä ei ole kehitetty.

2. Liikkeissä on aina kaksi tasoa: paikallinen taso ja yleiset kehon optimaaliseen käyttöön liittyvät periaatteet.

Asahissa tutkitaan jatkuvasti kehon optimaalista asentoa. Opetellaan tulemaan tietoiseksi kehon pystylinjauksesta, lantion-, hartioiden- ja niskan neutraaliasennoista jne. Samalla kun asahin liikkeissä avataan ja vahvistetaan kehon eri alueita, opetellaan myös optimaalista koko kehon käyttöä, jonka sovellukset avautuvat esimerkiksi työergonomian suuntaan. Hyvä, pysty, rento asento tulee harrastajalle tutuksi ja hän oppii erottamaan itse kehonsa jännitykset ja purkamaan niitä.

3. Asahi on avoin menetelmä, joka antaa ohjaajalle mahdollisuuden kehittää uusia asahi-liikkeitä kuitenkin asahin yleisiä periaatteita ja ajatustapaa noudattaen.

Asahi ei koostu vain kolmesta liikesarjasta, tasot I, II ja III. Opetan ohjaajat analysoimaan asahin liikkumisen tavan ja näkemään, miten asahin perusliikkeet on muodostettu. Tämä antaa mahdollisuuden luoda lisää asahin periaatteisiin pohjautuvia liikkeitä, eräänlaisia perusliikkeiden variaatioita.  On totta, että asahin perusmateriaali, johon liittyy kolme liikesarjaa (36 liikettä) sekä periaatteisiin liittyvät harjoitukset (noin 30) on täysin riittävä pohja mihin tahansa terveysliikuntaharjoitukseen. Ohjaajien ja heidän motivaationsa kannalta on kuitenkin tärkeää, että he oppivat luomaan myös omia liikkeitään, joiden avulla he voivat täydentää halutessaan tätä perusmateriaalia. Tällainen tarve tulee usein esiin eritysryhmissä.

4. Asahi sisältää myös periaatteita, joiden avulla liikkeiden intensiteettiä voidaan säädellä ryhmien vaatimusten mukaan. Kutsumme ”voima-asahiksi” tapaa tehdä asahia niin, että syke nousee korkeammalle ja painopiste on siirtynyt enemmän koko kehon voiman harjoittamisen puolelle.

5. Asahi pitää sisällään filosofisesti perustellun näkemyksen siitä, miten kehon harjoitus voi olla myös mielen harjoitusta. Avaan tämän ulottuvuuden ”tietoisuustaitojen” tai ”läsnäolotaitojen” (mindfulness) filosofis-psykologisen analyysin kautta. Neljän päivän koulutuksessa tähän ei voi mennä kovin syvälle, mutta avaan ajatustavan perusteet.

Olen edellä tiivistänyt ne asahin keskeiset ulottuvuudet, joita opetan Tampereen koulutuksissani ja jotka tekevät siitä mielestäni oikean terveysliikuntamenetelmän. On tietysti selvää, että neljän päivän koulutus on aivan liian lyhyt kaikkien näiden asioiden syvälliseen oppimiseen. Koulutukset ovat aina välttämättä kompromisseja. Haluaisin opettaa asahi-ohjaajia viisi tai kymmenen viikonvaihdetta, mutta käytännössä se on mahdotonta. Aion kuitenkin paikata asiaa ja pitää tulevaisuudessa ohjaajille päivän parin mittaisia jatkokoulutuksia, joissa aina syvennymme tarkemmin johonkin asahin ulottuvuuteen.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post10