Huomioita

Huomioita

Samaanien matkassa 8

MuutPosted by Timo Klemola Sat, August 05, 2017 11:49:38

Louise Bourgeoisin mustasta, vain vaivoin valon sisään päästävästä lasista valmistettu, myös pienen rakennuksen kokoinen installaatio on nimeltään Kirotut, riivatut, rakastetut. Installaatio koostuu kolmesta kokonaisuudesta: tummista lasiseinistä, niiden keskiössä olevasta betonirenkaan keskelle asetetusta tuolista, jossa palaa ainainen tuli, sekä ylhäällä tuolia kiertävistä valtavista ovaalin muotoisista peileistä. Peilit muistuttavat minua jälleen samaanin rummusta. Niiden muoto tietysti, mutta myös tämä heijastuksen konkreettinen symboliikka. Rumpu on samaanin sielun peili. Kolmen maailman ja henkiolentojen symboliikka heijastaa samaanin kokemusmaailmaa, maailmaa jonka eri tasoille hän pystyy transsissa siirtymään. Tulen ylle ripustettujen peilien heijastumat kutsuvat katsojaa katsomaan itseään. Ne kutsuvat osallistumaan muotojen ja värien maailmaan, joka on muuta kuin todellisuus ympärillämme, mutta on samalla sitä samaa. Jos tässä paikassa istuisi pitkään ja antaisi itsensä peilien heijastusten vietäväksi, ehkä voisi saada jonkinlaisen kosketuksen, ehkä hipaisun siitä epätoivosta ja tuskasta, mistä taideteos haluaa kertoa. Jatkuva mereltä puhaltava tuuli humisee voimakkaana sisään rakennuksen seinien alla ja väleissä olevista raoista. Tuuli puhaltaa myös tulen ääneen. Paikka on jollain omalaatuisella tavalla ristiriitainen, mielettömän kaunis, mutta samalla epätoivon täyttämä. Tässä haluaa seistä, vain olla ja aistia, ja tästä haluaa myös pois. Peilit kääntävät katseemme sielumme pimeälle puolelle. Sitä jää miettimään, mistä tässä muistutetaan, noitavainojen uhreista vai ihmisen tietämättömyydestä ja julmuudesta, siitä mitä edelleenkin teemme toisillemme. Siitäkö, että on peiliin katsomisen paikka.

Anders Poulsen tuotiin Vesisaaren (Vadsö) käräjille 1692. Steilneset Memorialin opasvihkossa on lueteltu kaikki poltetut, heidän syytöksensä, rikkeensä ja tuomionsa. Poulsen on ainoa, jonka kohdalla mainitaan samaanirummun käyttö. Muita syytettiin erilaisista muista noituuden muodoista, kuten kirousten langettamisesta. Vain Anders Poulsenin kohdalla mainitiin rumpu. Asia alkoi kiinnostaa minua ja päätin kaivaa syvemmälle. Muutamien nettihakujen avulla selvisi hyvin pian, että Anders Poulsen onkin yksi tunnetuimmista ja tutkituimmista Finnmarkin 1600-luvun lopun noitavainojen uhreista. Jotkut tutkijat pitävät häntä yhtenä viimeisimmistä Lapin noidista (saameksi: noaidi), joka hallitsi samaanirummun käytön. Hän oli myös tehnyt rumpunsa itse. Oikeus takavarikoi hänen rumpunsa ja oikeudessa Poulsen selitti yksityiskohtaisesti rummun kuvien merkityksen ja miten niitä käytettiin. Vanhoja samaanirumpuja on maailmalla säilynyt noin 70 kappaletta, joista kolme on Lapista ja joista yksi on Anders Poulsenin 1692 oikeuden takavarikoima rumpu. Rumpua säilytetään nykyään Karasjoen kunnan saamelaismuseossa. Poulsenin oikeudenkäynnin pöytäkirjat ovat tallella ja niitä säilytetään Tromsassa. Oikeuden käynnin pöytäkirjat ovat jopa niin yksityiskohtaiset, että tiedämme Pulsenin pyydettäessä näyttäneen rummunsoittoa niin, että kyyneleet vierivät hänen poskillaan.

Saamelaisen samanismin tutkimuksessa Poulsenin oikeudenkäynnin pöytäkirjoja ja hänen rumpuaan pidetään merkittävinä. Kyseessä on ainoa lappilaisen samaanin tai noaidin oma kuvaus rummusta, sen käytöstä ja symboliikasta, mikä on säilynyt jälkipolville. Poulsenin rummussa näkyy myös selkeästi, miten 1600-luvulla kristinusko oli jo vahvasti sekoittunut saamelaisten vanhoihin uskomuksiin. Rummussa on sekä kristillistä että vanhaa saamelaista symboliikkaa.

Poulsen puhui oikeudenkäynnissä suomea ja hän tarvitsi tulkin. Jotkut tutkijat ovat asettaneet Poulsenin rumpunsa symboliikkaa koskevat kuvaukset kyseenalaisiksi, koska on myös ilmeistä, että hän pyrki todistuksessaan pelastamaan itsensä ilmeiseltä kuolemantuomiolta ja selitti siksi ehkä symboleita tavalla, miten ajatteli oikeuden haluavan niistä kuulla.

Seuraavassa Pulsenin rummun symbolien selitykset parilta ensimmäiseltä riviltä niin kuin ne on kirjattu oikeuden pöytäkirjoihin Poulsenin kertomana:

Ensimmäinen rivi: 1. Ilmaris. Edustaa myrskyä ja huonoa ilmaa. 2. Diermis. Voi aikaansaada tulvan ja sateen, mutta vain siinä määrin kun Jumala antaa hänelle tämän voiman. Aivan kuten Ilmaris voi saada aikaan myrskyn vahingoittaakseen laivoja, Diermis voi synnyttää hyvän ilman. 3. Villi poro Govdde. Jos joku kysyy metsästysonnesta ja rumpua soitettaessa rengas ei asetu tämän poron kohdalle, kysyjä ei voi saada poroa tällä kertaa, vaikka hän tekisi kaikkensa.

Toinen rivi: 1. Aurinko. Tuo kauniin ilman. 2. Jumalan (Jumal) poika. Poistaa synnit. 3. Jumal-Etiem. Isä Jumala, joka rankaisee pahasta. Voi antaa synnit anteeksi ja pelastaa sielun ja antaa kristillisen kuoleman. 4. Kirkko. Hän rukoilee täällä sielun pelastuksesta. 5. Engil. Pyhä henki. Poistaa synnit niin, että ihmisestä tulee jälleen uusi ihminen.

Kaikista säilyneistä lapin rummuista Poulsernin rumpu on omanlaisensa. Siinä kaikki kuviot ovat ikään kuin kirjoitettuna perätysten eri riveille. Lapin samaanirummut jaetaan yleensä kahteen luokkaan muotonsa ja kahteen luokkaan symboliensa perusteella. Rummut ovat joko koverrettuun puuhun tehtyjä tai kehyksen ympärille tehtyjä. Kuvitukseltaan ne ovat joko aurinkokeskeisiä tai maailman tasoja kuvaavia. Näitä tasoja on yleensä kolme. Poulsenin rumpu on puuhun koverrettu, mutta kuvitukseltaan persoonallinen. Samaanit tosin tekivät itse rumpunsa ja ne olivat aina persoonallisia, mutta Poulsenin rummun kuvakerrontaa ei löydy muista säilyneistä rummuista.

Vardön muistomerkki oli avannut minulle uuden tien samaanirummun äärelle. Eikä oikeastaan vain yhtä, vaan monta. Se myös sai minut ymmärtämään Sajoksessa kohtaamaani Nils-Aslak Valkeapään samaanirumpusymboliikkaa hyödyntävää maalausta uudella tavalla.

Lapin noaidi Anders Poulsen teki ilmeisesti oikeudessa kaikkensa selittääkseen, että hän oli harras kristitty, mutta samalla myös paljasti esi-isiensä uskon ja kuvasi omia kykyjään ennustaa tulevaa, parantaa sairauksia ja saada tietoa kaukaisistakin asioista. Oikeus jätti asian lepäämään ja Poulsen ehti tulla murhatuksi vankilassa ennen tuomion julistamista. Hänet kuitenkin päätettiin polttaa roviolla muiden noitien mukana, joten tästä voitaneen päätellä, mikä olisi ollut oikeuden ratkaisu, jos sinne asti olisi päästy.

Tietämättä asiaa vielä tulisin tällä matkalla vielä kertaalleen törmäämään Anders Poulseniin ja hänen samaanirumpuunsa.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post239

Samaanien matkassa 7

MuutPosted by Timo Klemola Wed, August 02, 2017 09:41:05

ANDERS POULSEN

Tuotu oikeuden eteen Vesisaaressa 9. helmikuuta 1692

Syytetty

noitarummun käytöstä ja jumalattoman noituuden harjoittamisesta.

Tunnusti

että hän oppi rummun viisauden nuoruudessa äidiltään

että hän teki oikeudessa esillä olevan rummun itse

että hän tunsi rummun jokaisen symbolin merkityksen

että hän osasi soittaa rumpua, jonka hän myös oikeudelle näytti

että hän ennen soittoaan teki ristinmerkin ja luki Herran rukouksen karjalan kielellä

että hän pystyi jumaltensa avulla poistamaan taian ja lähettämään sen takaisin sille, joka oli sen loihtinut

että hän ei ollut vahingoittanut ketään ihmistä

että hän ei ollut luopunut Jumalasta taivaassa tai kristillisyydestä

että rukoillessaan rummun jumalia hän rukoili Jumalaa taivaassa

että jos voimat paheksuisivat hänen rumpunsa käyttöä, hän luopuisi siitä.

Tuotu oikeuteen Vesisaaressa jälleen 10. helmikuuta 1692

Tunnusti opetelleensa käyttämään rumpua, jotta saisi selville, miten kaukaiset ihmiset menestyivät ja ennustaakseen matkustavien kohtalon, jotta hän pystyisi auttamaan hädässä olevia ihmisiä ja tekemään hyviä tekoja.

Ei langetettua tuomiota. Tapaus lykätty. Odotetaan ohjeita Kööpenhaminasta.

Tapettu kirveellä vankilassa ollessaan.

Saamelainen. Syntynyt Ruotsin Lapin Torniossa. Naimisissa. Satavuotias. Asui Varangerissa.

Anders Poulsen oli yksi niistä 91 miehestä ja naisesta, jotka poltettiin roviolla Pohjois-Norjan Finnmarkissa 1600-luvulla. Aika oli noitavainojen aikaa koko Euroopassa, mutta Finnmarkissa vainot olivat Euroopan pahimpia. Noituuden harjoittamisesta syytettynä oli tuolloin 135 henkilöä, 111 naista ja 24 miestä, joista 91 tuomittiin kuolemaan ja poltettavaksi. Heistä 77 oli naisia ja 14 miestä. Suurin osa heistä asui Vardön ja Vadsön alueilla. Kuulusteluissa käytettiin yleisesti kidutusta. Vesitestiä käytettiin usein syyllisyyden osoittamisessa. Syytetty heitettiin kädet ja jalat sidottuna mereen. Koska vesi oli pyhä elementti, sen ajateltiin hylkivän pahaa, jolloin syyllinen jäisi kellumaan pinnalle. Uppoaminen tarkoitti syyttömyyttä. Finnmarkissa kolmasosalle syytetyistä tehtiin vesitesti ja jokainen heistä jäi paksujen vaatteidensa vuoksi kellumaan.

Vardön Steilneset Memorial on pystytetty näiden 91 kuolemaan tuomitun ja roviolla poltetun muistolle. Muistomerkki oli lievästi sanottuna vaikuttava ja syntynyt kahden taiteilijan yhteistyönä. Toinen oli arkkitehti Peter Zumthor ja toinen taiteilija Louise Bourgeois. Heidän yhteistyönsä tuloksena syntyi yli 100 metriä pitkä taiteellinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus, joka muodostui Zumthorin suunnittelemasta eräänlaisesta pitkän toukan muotoisesta rakennuksesta ja Bourgeoisin ikuista tulta polttavasta mustalla lasilla ympäröidystä muistomerkistä.

Rakennus on outo, eräänlainen paksusta ja sisäpuolelta mustaksi maalatusta purjekankaasta tehty pitkä putki, joka on pingotettu vaijereilla siron, mutta massiivisen kehyksen sisään. Vaijerit pingottavat kankaan kireäksi samalla tavalla kuin rummun nahkainen kalvo pingotetaan naruilla sen puisen kehyksen ympärille. En tiedä, onko se ollut arkkitehdin tarkoitus, mutta ainakin minun mielessäni nämä asiat yhdistyivät, koska idea on sama.

Pitkä tuhatjalkaista muistuttava rakennus ja sen jatkeella oleva musta lasihuone, jossa palaa ikuinen tuli, puuttomassa, karussa maisemassa meren rannalla synnyttää voimakkaan tunteen jostakin suuresta, joka ikään kuin ylittää ihmisen mitan. Kun astuu sisään rakennukseen, kohtaa pitkän mustan käytävän, jonka seinustalla palaa 91 vain heikkoa valoa antavaan hehkulamppua. Jokaiselle noitavainon uhrille on tehty muistotaulu, jossa kerrotaan henkilön nimi, mistä häntä on oikeudessa syytetty, mitä hän on tunnustanut kidutettuna tai ilman. Lopuksi on kirjoitettu tuomio, useimmin: ”Tuomittu kuolemaan polttamalla seipääseen kiinnitettynä.”

Jokaisen hehkulampun kohdalle on seinään rakennettu lyhyt suorakulmaisen särmiön muotoinen aukko, josta valo paistaa ulkomaailmaan. Rakennuksesta vajaa sata metriä kylälle päin kulkee rakennuksen suuntainen polku, jota kävellessä voi nähdä valojen syttyvän ja sammuvan kun kulku etenee.

Rakennuksen käytävän eteläpäässä, oikealla kädellä viimeisenä on Anders Poulsenin hehkulamppu ja muistotaulu.


  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post238

Samaanien matkassa 6

MuutPosted by Timo Klemola Mon, July 31, 2017 16:20:08

Steilneset Memorial, Vardö

Johdantoa

Päivän päätteeksi kävimme syömässä Hotelli Inarissa ja vetäydyimme sitten lomakylän mökkiin. Samaanivideoiden inspiroimana treenasimme Snuupin kanssa vähän eläinten liikkeitä. Tiikerin muutimme kotoisemmaksi ilvekseksi, kauriin peuraksi, karhua ja kurkea ei tarvinnut muuttaa kotoisempaan muotoon. Eläimillä on tyypillisiä liikkeitä, joita erityisesti kiinalaiset ovat tarkkailleet ja matkineet kautta aikain. Monet yi quanin opettajat ja harrastajatkin käyvät eläintarhoissa katsomassa tiikeriäkin läheltä. Erityisesti yi quanissa eläimestä pyritään löytämään sen henki, spirit ja vaikkapa yksi tyypillinen liike. Tällä ajatuksella voi katsoa, kuinka kissaeläin venyttää kyntensä esiin tai raapii puuta, miten peurat iskevät sarvensa vastakkain, miten kurki iskee siivillään tai miten karhu tömistää maata etujaloillaan. Yö mökissä oli kuuma ja levoton, uni ei kunnolla tullut. Joskus aamuyöstä Snuupi hiipi naapurin tyhjän mökin terassille kehittelemään ahman liikesarjaa. Aamulla se oli kai valmis. Oma mieleni jatkoi eläinsarjojen yhdistämistä asahin liikkeisiin. Siitä ei tullut valmista.

Seuraavana päivänä oli aika jatkaa matkaa Norjan Finnmarkin puolelle. Joskus viisi vuotta sitten lastasimme auton laivaan Kirkenesissä ja otimme sen pois Vardössä. Ajoimme siitä sitten Varangenin vuonon pohjoispuolta pitkin kohti länttä ja Kjöllefjordia, jossa vietimme muutaman päivän. Vardö ja koko Varangenin niemimaa jäi mieleen karuista maisemistaan, joita joskus voisi palata uudelleenkin katsastamaan. Olimme nyt vuokranneet huoneen Vardöstä, jonne suuntasimme sitten automme nokan.

Vasta perillä selvisi, että matkamme samaaniteema saisikin Vardössä huiman jatko-osan. Eikä Vardökään ollut samaaniteemamme päätepiste, vaan samaanirumpu näytti seuraavan meitä matkallamme loppuun asti.

Saavuimme Vardöhön illalla. Asettauduimme kämpille, söimme ja lähdimme tutustumaan ympäristöön. Etsimme paikan jonkinlaista kauppakatua tai keskusta, mutta se ei ollut ihan helppoa. Muutaman kaupan löysimme, mutta ihmisiä ei näkynyt missään. Kyllä, paikka oli pieni, mutta muutaman kulkijan olisi odottanut näkevänsä. Pubiakaan ei löytynyt. No, palasimme kämpille ja päätimme yrittää seuraavana päivänä paremmalla tuurilla. Joka tapauksessa olimme nyt Varangerin niemen aivan itäisessä kärjessä, pienessä satamakaupungissa, jonne vievä tie kulki jylhien, puuttomien taivalten halki ja jossa tiellä tepastelevien lampaiden lisäksi emme vielä olleet nähneet oikein ketään.

Mutta onneksi on netti. Makasin illalla selälläni sängyllä, ja googlasin, mitähän Vardössa pitäisi käydä katsomassa. Kun kirjoittaa Googleen ”Vardö”, löytyy TripAdvisorin linkki ”10 parasta nähtävyyttä, Vardö”. Listan ensimmäisellä sijalla on Steilneset Memorial, joka on saanut miltei kaikilta arvostelijoilta viisi tähteä. Pian selviää, että kyseessä on massiivinen noitavainojen muistomerkki. Muistan Snuupin kertoneen, että lappilainen samanismi sai jonkinlaisen kuoliniskun 1600-luvun noitavainoissa, missä suurin piirtein viimeiset Lapin samaanit poltettiin roviolla, niin mielenkiintoni syttyi heti. Huomenna menisimme siis tänne.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post237

Samaanien matkassa 5

MuutPosted by Timo Klemola Sat, July 29, 2017 13:20:41

Shamaani synnyttää rytmiä koko kehollaan. Ei vain käsi lyö rytmiä rumpuun, lantio heiluta kellovyötä, vaan myös jalka tamppaa maahan. Ylävartalo on kumartuneen maan suuntaan, ei ojentautuneena taivasta kohti. Koko kehon liikesuunta on kohti maata. Tämä poikkeaa radikaalisti esimerkiksi länsimaisen klassisen baletin liikesuunnasta, joka on päinvastainen. Länsimaisessa kristillisyyteen pohjaavassa ajattelussa henget ja jumalat asuvat taivaassa ja henkinen on jotakin, joka on ylhäällä. Balettitanssija pyrkii liikkeellään muuttumaan kokonaan hengeksi ja kadottamaan ruumiinsa painon. Tanssija luo liikkeellään illuusion painottomasta ruumiista. Shamaanin henget asuvat maassa ja hän pyrkii kohti alisia ja hän pyrkii sinne koko ruumiillaan. Tanssijan vyön kellon kilkatus herättelee henkiä, mutta samaa tekee myös jalan tamppaus. Samaani tamppaa jalallaan maata ja herättää sillä myös rituaaliin kutsuttavia henkiä. Maan kamara on myös samaanin rumpu ja samaanin jalka toimii sitä rummuttavana vasarana. Samaanin tanssia ei määrää ulkoinen estetiikka. Sen tarkoitus on muuttaa tanssijan tietoisuuden tilaa.

Saman tyyppinen maahan kohdistuva liikesuunta on nähtävissä esimerkiksi espanjalaisessa flamencossa. Flamencon tanssija juurtuu syvään maahan. Hän ei pyri balettitanssijan tavoin lainkaan lentämään. Sama ajatus on läsnä afrikkalaisessa tanssissa, jossa maata tampataan vielä voimakkaammin. Ehkä erikoisin tämän ajattelun muoto ilmenee japanilaisessa butossa, missä tanssija vääntää itsensä groteskeihin asentoihin ja takertuu samalla varpaillaan ja koko kehollaan kiinni maasta.

Samaanin tanssista voi löytää samoja groteskeja piirteitä kuin butosta. Samaanin vaipuessa transsiin hän menettää joskus ruumiinsa hallinnan täysin ja esiin voi nousta koko kehon kramppeja ja muuta spontaania liikettä. Schefferus kuvaa kirjassaan Lapin noitaa, joka rummutuksen loppuvaiheessa menettää täysin tajuntansa ja jää kuolleen tavoin maahan makaamaan. ”Huudettuaan asiaan kuuluvin menoin jumalia avukseen loitsija äkkiä vaipuu maahan ja käy elottomaksi ja näyttää siltä kuin olisi kuollut ja henki olisi todella lähtenyt ruumiista. Sillä hengityskin on lakannut eikä hänessä näytä olevan mitään tuntoa eikä liikuntakykyä (s. 131).” ”He laulavat kauan, kunnes pyörtyvät ja kaatuvat maahan kuin kuolleina, mutta kuitenkin samalla niin jännittyneinä, että hiki virtaa heidän kasvoistaan ja koko ruumiistaan (s. 132).”

Niissä Pentikäisen Siperiassa kuvatuissa videoissa, jotka ehdimme tällä lyhyellä visiitillä katsoa, emme nähneet tällaista transsia. Sen sijaan Manchu-samaaneista kertovassa videossa, joka myös oli Pentikäisen kokoelmassa, mutta ei ollut hänen kuvaamansa, samaani selvästi vaipui transsiin niin, että hänen koko ruumiinsa värähteli tahdottomista krampeista. Tämä pätkä oli minusta erityisen mielenkiintoinen kiinalaisen qigongin kannalta, missä näitä spontaaneja kramppeja myös esiintyy ja joista joissakin niitä tietoisesti viljellään. Itsekin olen saanut niistä oman osuuteni. Myös joillekin yi quanin harrastajille ne tulevat tutuiksi. Pitkäaikainen seisomisharjoittelu (zhan zhuang) nostaa ne joskus esiin. Tämä ei tarkoita, että tehdessämme zhan zhuangia, vaipuisimme johonkin samanistiseen transsiin, vaan että kehomme reagoi tässä harjoituksessa samankaltaisin kramppaavin liikkein. Nämä liikkeet antavat kokemuksen koko kehon jännityksen ja rentouden vaihtelusta, jota voidaan sitten lisää työstää kamppailutekniikan suuntaan. [Olen kirjoittanut tästä moniosaisessa blogissani yi quanista, eikä tästä siis tässä sen enempää.] Tuon samaanin liikettä katsellessani en voinut olla ajattelematta, että olemmeko tässä nyt myös tämän tyyppisen ilmiön juurilla.

Samaani samaistuu matkallaan monesti erilaisiin eläimiin. Yhdellä videolla samaani pukeutui suden nahkaan, mutta pettymyksekseni mitään susitanssia siitä ei seurannut. Muistan joskus vuosikymmeniä sitten nähneeni dokumentin, joka kuvasi jotakin Kaakkois-Aasialaista heimoa ja heidän parantajiaan. Siinä parantaja muunsi itsenä saukoksi, kiipesi vikkelästi pylvästä pitkin majan katolle, hyppäsi sieltä alas, sukelsi kylän läpi virtaavaan jokeen ja tuli sieltä rannalle kala hampaidensa välissä. Se näytti tempulta, johon ihminen ei pysty, mutta saukko pystyy. Mitään tämänkaltaista ilmiötä ei katsomillamme videoilla esiintynyt. Jos oikein muistan, arkistossa on video- ja filmimateriaalia noin 800 tuntia ja me katsoimme niistä ehkä parikymmentä tuntia, joten paljon jäi katsottavaa. Tällaista materiaalia olisi mielenkiintoista löytää lisää erityisesti yi quanin eläintanssien kannalta. Silloin voisi ainakin kuvitella olevansa näidenkin eläintanssien alkujuurilla.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post236

Samaanien matkassa 4

MuutPosted by Timo Klemola Fri, July 28, 2017 20:44:05

Juha Pentikäisen mukaan samanismi on suulliseen perinteeseen perustuva, erilaisista riiteistä ja myyttisistä kertomuksista rakentuva, monimutkainen kulttuurinen kokonaisuus ja samaanien varassa elävien ihmisten elämän tapa, maailman ymmärtämisen tapa. Tästä laajasta kokonaisuudesta samaanin liike tai tanssi on vain pieni sirpale, ja juuri tätä sirpaletta me asetuimme videoiden ääreen tarkastelemaan. Emme tavoitelleet mitään kokonaisnäkökulmaa samanismiin näiden videoiden avulla. Samaanikulttuurin ymmärtäminen jäi tutkimusten lukemisen varaan. Snuupi oli perehtynyt aiheeseen jo vuosia, itselleni Pentikäisen kirja oli ensimmäinen laajempi johdatus aiheeseen.

Samanistinen rituaali on ikään kuin moniosainen näytelmä, joka rakentuu aina jonkin teeman varaan. Rituaali voidaan järjestää monessa tarkoituksessa. Niitä ovat parantaminen, ennustaminen, metsästysonni, onnettomuuksien välttäminen, kuolleiden henkien saattaminen asuinsijoilleen jne. Näytelmän päähenkilö on samaani, joka rummuttaen, tanssien ja laulaen vaivuttaa itsensä transsiin ja matkustaa näkymättömään maailmaan neuvottelemaan henkien kanssa ja hakemaan vastauksia ja saamaan heiltä opastusta. Usein samaanit käyttävät myös huumaavia aineita muuntuneen tietoisuuden tilan saavuttamiseksi. Siperian samaanit näyttivät juovan vodkaa vähän väliä. Vodka oli pyhä juoma, jota tarjottiin myös hengille.

Samaanin liike on siis osa laajempaa psykofyysistä tekniikkarepertuaaria, jonka avulla hän pyrkii saavuttamaan transsin, jossa hän pystyy kulkemaan eri maailmojen välillä. Tällä matkallaan samaani voi käyttää hyväkseen erilaisia apuhenkiä, muuntautua käärmeen tai linnun hahmoon, ja niiden avulla päästä sinne, minne ihmisruumiissa on vaikea päästä. Huumaavien tai juovuttavien aineiden lisäksi tähän valikoimaan kuuluu samaanirummun rytminen soitto, kehon rytminen liike ja samaanin laulu, johon usein myös osallistujat yhtyvät. Yritimme katsoa tarkemmin juuri samaanin liikettä, mutta monesti kuva oli rajattu vain ylävartaloon. Muutamia koko kehon liikettäkin kuvaavia pätkiä löysimme.

Pentikäisen kuvaamien Siperian samaanien ”rumputanssi”, eräänlainen perusliike tai perustanssi oli helppo hahmottaa. Laitan liitteeksi videopätkän. Siinä samaani liikkui hitaasti rummuttaen nuotion ympäri. Samaanin ylävartalo oli toisilla enemmän, toisilla vähemmän kumartuneena eteen rummun päälle. Yhdessä videossa, jossa oli kuvattu samaaniteemaista näytelmää, miehet rummuttivat syvään rummun päälle kumartuneena painaen ikään kuin korvansa lähelle rumpua. Myös jotkut naiset tanssivat näin. Samaanit kantoivat lanteillaan vyötä (”toli”), jonka selänpuolella riippui kookkaita metallisia kelloja. Tanssiessaan samaanit soittivat näitä kelloja heiluttaen lanteitaan puolelta toiselle. Tanssin kokonaisuuden muodostivat siis rummunsoiton rytmissä otetut vuoroittaiset askeleet, lantion sivuttainen rytminen liike sekä samaanin laulu. Kellojen kilinällä kutsuttiin henkiä paikalle. Samanlaista kellovyötä näyttivät kantavan myös pohjoisen Kiinan Manchu-samaanit.

Ennen pohjoiseen lähtöä siivosimme vintin. Yhdestä ullakolla jo 20 vuotta olleesta laatikosta löytyi Johannes Schefferuksen kirja ”Lapponia”, jonka alkuperäinen latinankielinen painos oli julkaistu 1674. Se oli käännetty latinasta suomeksi 1962. Kirja on ruotsalaisen tutkijan perusteellinen 300-sivuinen kuvaus Lapin kansasta tapoineen. Kirjan yksi pitkä luku oli nimeltään ”Lappalaisten loitsuistsa ja noituudesta”. Sattumaa tai ei, mutta nyt kun sitä aloin lukea, niin siinä on kuvattu yksityiskohtaisesti Lapissa 1600-luvulla eläneiden samaanien rituaaleja ja ”loveen lankeamista”. Schefferus on piirtänyt kirjaansa useiden lapin noitarumpujen kuvia ja selittää niiden symboliikkaa. Pentikäisen videoiden katselun jälkeen kaikki Schefferuksen kuvaukset tuntuivat nyt tutuilta. Lapin tuon ajan samaanit, joita siis noidiksi kutsuttiin ja joiden taidot katsottiin olevan peräisin paholaisesta, käyttivät samaanirumpua samoihin tehtäviin kuin nykyiset Siperian kollegansa.

Schefferus kuvaa noidaksi tuloa samalla tavalla kuin Pentikäinen, jonka ydin on, että samaaniksi ei opiskella vaan siksi tullaan, tavallaan valikoidutaan. Pentikäinen kuvaa samaaniksi tuloa vastentahtoiseksi. Tehtävään valikoituvat he, joilla jo luonnostaan ja ehkä jo lapsena on ruumiista poistumisen kyky ja jotka ovat aina nähneet näkyjä tai olleet eri tavalla herkkiä, kuin muut yhteisön jäsenet. Kyse on tuskallisesta prosessista, jonka ei haluaisi toteutuvat omalle kohdalleen.

Schefferuksen sanoin: ”On muutamia, joilla on noitataito ikään kuin luonnostaan, mikä on kauhistuttavaa. kun näet paholainen on havainnut saavansa heistä itselleen soveliaita ja kuuliaisia palvelijoita, se ottaa heidät valtaansa jo pieninä lapsina sairauden kautta, jonka aikana se antaa heidän nähdä paljon ilmestyksiä ja näkyjä, joista he ajan mittaan oppivat, mitä tuohon taitoon kuuluu (s. 118).”

Schefferuksen kirjassa on myös mielenkiintoinen kuva Lapin rummuttavasta noidasta. Hän soittaa rumpua istuen maassa jalkojensa päällä. Noidan laulua hän kutsuu tutulla sanalla, se on ”joikuamista”.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post235

Samaanien matkassa 3

MuutPosted by Timo Klemola Thu, July 27, 2017 22:03:28
Valmisteluja

Heinäkuussa Sajoksen arkistoihin pääseminen osoittautuikin vaikeammaksi kuin olimme kuvitelleet, vaikka Snuupi oli sopinut asian etukäteen. Heinäkuussa kaikki ovat lomalla ja informaatio ei näin kesällä kulje aina niin kuin voisi toivoa. Pääsimme kuitenkin sisään lukituista ovista ja paikalla sattui olemaan Sajoksen projektityöntekijä Inka, joka osoittautui meille aarteeksi. Inka itse oli saamelainen muotoilija ja korutaiteilija, joka veti Sajoksessa projektia, jossa oli tarkoituksena luoda jonkinlainen saamelaisen muotoilun tietokannan tapainen palvelu, josta asiasta kiinnostuneet voisivat saada tietoa ja apua saamelaiseen muotoiluun liittyvissä asioissa. Tai niin itse asian ymmärsin.

Snuupilla oli lista videoista, joista voisimme aloittaa, mutta mistä videot löytäisimme, olikin sitten eri juttu. Inkalla oli avain arkistotiloihin, josta löysimme kolme hyllyväliä ja siis varmaan sata metriä Pentikäisen mappeja ja muuta paperitavaraa, mutta vain yhden videon. Mutta onneksi meillä oli Inka. Hän teki muutaman puhelun kesälomalla oleville arkistonhoitajille ja selvisi, että Pentikäisen videot ovat kylmähuoneessa. Se oli helpottava tieto, mutta kenellä olisi avain. Ei kenelläkään paikallaolijoista. Mutta onneksi meillä oli Inka. Hän soitti taas puhelun, ja sitä kuunnellessa ymmärsin, että yksi avain olisi vahtimestarilla, joka oli 40 kilometrin päässä Ivalossa ja jonka työpäivä oli jo loppu. Mutta onneksi puhelimen tässä päässä oli Inka. Ja kuinka ollakaan. Kaveri lähti ajamaan Ivalosta Inariin ja tuomaan meille avainta, millä pääsisimme kylmäarkistoon. Eihän se ollut kuin 80 kilometriä edestakaisin ja sen voisi laittaa seuraavan päivän työpäiväliukumaan – kuulin Inkan sanovan.

Avainta odotellessamme yritimme saada tekniikan toimimaan. Tutkijahuoneen tietokoneen vieressä oli VHS-nauhuri, mutta se ei ollut yhdistetty tietokoneeseen. Pistimme kasetin pyörimään, yhdistelimme johtoja, mutta emme saaneet mitään tapahtumaan. No, Inka tiesi atk-tuen numeron, ja saimme ekspertin paikalle, mutta hänkään ei saanut kuvaa näkyviin. No, kuten jo arvata saattaa, onneksi meillä oli Inka. Hän ehdotti, että hän voisi hakea kotoaan meille television, jonka varmaan saisi liitettyä vhs-soittimeen scart-liitännän avulla ja niin saisimme pelit toimimaan. Menimme juomaan Snuupin kanssa kupin kahvia Sajoksen kuppilaan ja kuinka ollakaan, sillä aikaa Inkan mies oli tuonut paikalle television ja scart-liittimen ja lopputulos oli, että kaikki pelit ja vehkeet toimivat, kiitos Inkan.

Lopulta myös kylmähuoneen avain saapui paikalle ja pääsimme toden teolla etsimään vhs-nauhoja. Nauhat olivat hyvässä järjestyksessä vuosittain ja aika helposti löysimme Snuupin listassa luetelluista nauhoista kymmenkunta, jotka sitten kannoimme tutkijahuoneeseen. Snuupi kaivoi esiin Eijan käsin sitoman muistikirjan, jonka hän oli varannut samaanimuistiinpanoja varten. Viritin videokameran tv:n eteen. Olimme valmiit aloittamaan.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post234

Samaanien matkassa 2

MuutPosted by Timo Klemola Wed, July 26, 2017 20:24:17

Istuin Sajoksen pääsisäänkäyntiä vastapäätä olevalla punaisella sohvalla odottelemassa Snuupia. Istuin siinä kaksi tuntia ja annoin ajan vain olla. Kiertelin käytäviä, kurkistin parlamenttisaliin, missä saamelaiskäräjät pitävät istuntojaan, kävin kahvilla ravintola Gallassa ja palasin aina punaiselle sohvalle. Annoin Sajoksen puhua ja yritin kuunnella, mitä se halusi kertoa. Olin saanut matkalla Pentikäisen kirjan luettua ja johdannon Snuupilta Luostolla käteeni saamasta Anna-Leena Siikalan kirjasta ”Suomalainen samanismi”. Yhdellä arkkitehtitutullani on tapana istua paikoissa ja aistia istumalla paikallaan, mitä paikka kertoo. Hän istuu zazenissä, itse en tuossa sohvalla istuessani kehdannut vääntää jalkojani ristiin.

Täytyy sanoa, että samanismia käsittelevät kirjat ja keskustelut Snuupin kanssa olivat avanneet mieltäni sellaiseen suuntaan, että siinä istuessani aloin enemmän ja enemmän ymmärtää tätä rakennusta. Saamelaisten kulttuurikeskuksena arkkitehdit olivat halunneet rakentaa siihen sisään kokonaisen maailmankuvan. En pysty kaikkea siitä kuvaamaan sanoin, mutta jotakin pystyn. Rakennus ei vain symbolisesti viitannut samanistiseen maailmankuvaan, vaan se oli itse konkreettisesti sen osa. Monet rakennuksen osat ja sen tilat avautuivat kohti ympäröivää luontoa tavalla, joka häivytti rakennuksen ja luonnon rajan. Sen tekivät koko seinän korkuiset ikkunat, rakennuksen puinen materiaali, sen jylhät, kattoa kannattelevat puupalkit, jotka joistakin kulmista näyttivät sulautuvat ympäröivään mäntymetsään. Tämä rakennus ei halunnut eroon luonnosta vaan halusi näyttää, että mitään eroa tai rajaa ei ole.

Pentikäisen kirjasta olin oppinut, että Siperian samaaneille kaikki luonto on pyhää ja että ihmisen ja luonnon tai ihmisen ja eläimen ero on kuin veteen piirretty viiva. Pentikäinen kirjoitti, miten samaani ei taita puun elävää oksaa eikä kaiva kuoppaa maahan. Polttopuuna voi käyttää keloa. Samaanille ei ole eroa sillä, onko luonto eläinluontoa vai kasviluontoa, kaikki luonto on pyhää ja me olemme luonnon vieraita. Suomenkin kielessä riistaa ja kalaa pyydetään, sitä ei oteta.

Istuessani Sajoksen pääaulan sohvalla tunsin istuvani keskellä metsää. Erityisen vaikuttava oli parlamenttisalin seinään rakennettu kaarevalla lasilla verhottu syvennys, jossa riippui Nils-Aslak Valkeapään taideteos. Taideteos kuvasi samaanin kolmetasoista maailmaa samaanirummun symboliikalla. Siinä oli siis kuvattu ylinen, keskinen ja alinen, kolme maailmaa tai tasoa, missä samaani kykenee transsissa kulkemaan. Mutta tämä teos ei ollut syvennyksen vaikuttavin kohta vaan se tapa, miten syvennystä peittävä lasi heijasti metsän ikään kuin keskelle rakennusta. Tämä arkkitehtoninen ratkaisu konkreettisesti siirsi metsän rakennuksen keskelle. Männyt näyttivät oikeasti kasvavan keskellä parlamenttisalia. Käänsi katseensa rakennuksen takapihalle tai sen keskelle, katse tavoitti samat männyt. Ehkä juuri tämä rakennuksen kohta halusi selkeämmin sanoa: ei eroa, ei rajaa, olemme samaa puuta.

Sama sanoma välittyi rakennuksen joka kohdassa, jopa vessassa. Kun astuin vessaan, suorastaan hämmennyin lattiasta kattoon ulottuvan ikkunan koosta, josta avautuvan maiseman keskellä seisoi jykevä mänty. Koko rakennus huokui viestiä, missä ihminen ei ole eri kuin luonto, missä arki ei ole eri kuin pyhä. Kahvion ulkoterassia reunustivat kattoon asti ulottuvat puiset palkit, mutta siellä niiden välistä puuttuivat lasit. Tämä aiheutti sen, että ympäristössä laiduntavat porot eksyivät joskus kahvion terassille. Rakennuksen takana varvikko ulottui käytännössä rakennuksen perustukseen asti. Rakennusvaiheessakaan ympäröivää luontoa ei ole haluttu turhan laajasti tuhota.

Samaanirummun symboliikkaa löytyi myös rakennuksen muodoista. Sekä parlamenttisali että rakennuksen iso pääsali oli rakennettu samaanirummun ovaaliin muotoon. Pääsisäänkäynnin oven yläpuolen kattoon asti ulottuvassa ikkunassa oli kelottuneen männyn kuvio, joka muuttui valon määrän mukaan. Kun sitä katsoi pitkään, männyn oksa näytti välillä poron sarvelta ja ainakin minulle sekin kertoi samaa kuin koko rakennus: oli mänty, poro tai ihminen, kaikki ovat samaa lihaa, samaa puuta.


  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post233

Samaanien matkassa 1

MuutPosted by Timo Klemola Tue, July 25, 2017 11:20:33

Sain soiton joskus puoli vuotta sitten luostolaiselta ystävältäni Kari ”Snuupi” Sunnelalta, että hän oli hankkinut tutkimusluvan uskontotieteen emeritus professorin Juha Pentikäisen arkistoon, jota säilytetään Inarin saamelaiskulttuurikeskuksessa Sajoksessa. Hän oli myös soittanut Pentikäiselle ja ja he olivat keskusteleet pitkään samanismista ja erityisesti samanistisesta liikkeestä tai liikekielestä. Pentikäinen paljon samaaneja tutkineena ja useiden Siperiaan suuntautuneiden kenttätutkimusmatkojensa seurauksena tunsi hyvin samaanikulttuurin, heidän rituaalinsa ja maailmankuvansa, mutta liikkeen tai liikekielen näkökulma oli hänellekin uusi. Hän kertoi Snuupille, että hänen Inariin sijoitetussa arkistossaan on satoja tunteja videoita ja filmimateriaalia samanistisista rituaaleista ja että arkistot ovat vapaasti tutkijoiden käytössä. Että ei muuta kuin arkistoja kaivelemaan.

Snuupi tarttui tapansa mukaan tuumasta toimeen ja jätti tutkimuslupahakemuksen. Kun hän soitti minulle, hänelle oli tullut juuri tieto, että lupa-asiat ovat kunnossa. En voinut olla sanomatta, että minä haluan tähän projektiin myös mukaan. Samanismi on erityisesti pohjoisen kansojen luonnonuskonto, jota katsotaan harjoitetun jostain kivikauden hämärästä aina tähän päivään asti. Kivikautisten kalliomaalausten katsotaan edustavan samanistisista maailmankuvaa. Lapin noidat ovat edustaneet lappilaista samanismia ja jotkut tukijat katsovat kalevalaisen runoperinteen kertovan vanhasta suomalaisesta samaanikulttuurista.

Snuupi on ikänsä ollut kiinnostunut samanismista eräänlaisena esittävän taiteen alkumuotona. Hän on itse sirkustaiteilija ja –opettaja, stunt-näyttelijä, ohjelmapalveluyrittäjä ym. Omissa tuli- ynnä muissa esityksissään hän on yhdistellyt erilaisia liike-elementtejä aina Shaolin-pohjaisista kamppailutaidoista samanistiseen liikkeeseen. Ehkä voi sanoa, että hän muutti aikanaan Lappiinkin etsiessään omalle liikkeelleen samanistisia alkujuuria. Ja nyt oli tilaisuus päästä todella alkujuurille, tosin videoiden välityksellä, mutta se ei ollut vähän.

Itse innostuin asiasta heti, koska samanistinen liike on tavallaan myös eräänlainen alkuliike, missä tanssi ja muu esittävä taide on saanut ensi-ilmauksensa. Kiinalaisessa kamppailuperinteessä on monia samanistisia elementtejä, mutta erityisesti mielikuvien käyttö ja samaistuminen eläimiin ja niiden liikkeisiin yi quanin taidossa on minulle erityisen läheinen ja kiinnostava. Yi quanin eläintansseja ei minusta voi loppuun asti ymmärtää, jos ei ymmärrä samanistista maailmankuvaa ja ihmisen ja eläimen yhteyttä tai samuutta tässä maailmankuvassa. Itseäni tietysti kiinnosti samaanin liike ja maailmankuva myös liikkeen ja kehollisuuden filosofian kannalta yleisemminkin.

Saimme sovitettua heinäkuulle pari päivää, jonka voisimme sitten yhdessä istua Sajoksen arkistoissa Pentikäisen videoiden ääressä. Parissa päivässä ei paljoa ehtisi, mutta nyt voisi saada ainakin jonkinlaisen alustavan kuvan siitä, mitä arkistot sisältävät. Valmistauduin matkaan hankkimalla Pentikäisen kirjan ”Samaanit. Pohjoisen kansojen elämäntaistelu.” (Helsinki 2006, 3. p.) Sitä sitten lueskelin auton takapenkillä, kun suuntasimme perheen kanssa auton nokan kohti pohjoista. Päätimme suhtautua projektiin avoimella mielellä ja katsoa rauhassa, mitä siitä jäisi käteen. Snuupin mielessä liikkui luultavasti jokin taiteellinen projekti, johon arkistoista voisi saada ideoita jonkinlaiseen ”autenttiseen samaaniliikkeeseen”, itse ajattelin, että tämä matka aivan varmasti syventäisi ymmärrystäni samanismista, saamelaisuudesta ja ehkä myös suomalaisuuden juurista. Esiin ehkä nousisi myös jonkinlainen ”alkuperäinen liike”, josta voisi olla jopa hyötyä ja iloa asahin liikkeen kehittämisen kannalta.

[Kuva matkalta Oulun Nallikarilta.]  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post232

Asahi ja kokemuksellinen biomekaniikka, osa 7

AsahiPosted by Timo Klemola Thu, June 29, 2017 10:48:18

Olen jo edellisissä huomioissa viitannut useamminkin siihen, miten kiinalaisissa kamppailutaidoissa kokemuksellista biomekaniikkaa on tutkittu pitkään, ehkä vuosisatojen ajan. Taiji on tästä ehkä paras esimerkki, varsinkin kun siitä on myös säilynyt kirjallisia dokumentteja. Monia taijihin liittyviä vanhoja tekstejä on käännetty englanniksikin. Tekstit on yleensä nimetty ”taijin klassikoiksi”. Jos googlaa esimerkiksi hakusanoilla ”taijiquan classics” tai ”T'ai chi classics”, käännöksiä löytyy paljon. Käänsin itsekin yhden näiden tekstien kokoelman englannista suomeksi kirjaani ”Taiji, liikettä hiljaisuudessa – hiljaisuutta liikkeessä” (1989). Nämä lyhyet aforistiset tekstit ovat hyvin mielenkiintoisia myös kokemuksellisen biomekaniikan kannalta. Näiden tekstien tarkkaa alkuperää ei hyvin tunneta, mutta ainakin 1800-luvulle niitä on pystytty jäljittämään. Seuraavassa muutamia nopeasti valittuja esimerkkejä.

”On vain avautuminen ja sulkeutuminen, yin ja yang.”

Tämä antaa biomekaniikan perusmallin, jota olen edellisissä huomioissa selittänyt tarkemmin. Sen voisi tulkita esimerkiksi muotoon: ”On vain fleksio- ja ekstensioketjut, jännityksen ja rentouden vaihtelu.” Lihastoimintaketju voi olla yin, jolloin se on rento tai yang, jolloin se on jännittynyt. Kaikki kehon liikkeet syntyvät erilaisten toiminnallisten rakenteiden vuoroittaisen jännityksen ja rentouden tuloksena. Yi quanin perustaja Wang Xiangzhai ymmärsi tämän, ja perusti koko yi quan systeeminsä tähän mekaniikkaan. Kaikki yi quanin perusmenetelmät seisomisesta (zhan zhuan) voiman vapauttamiseen (fa li) perustuvat koko kehon jännityksen ja rentouden vaihtelun ymmärtämiseen. Myös asahissa opettelemme samaa asiaa, vaikka vasta voima-asahissa tämä periaate asetetaan tietoisen ja systemaattisen harjoituksen kohteeksi.

”Jalkateräsi ovat juuri, voima syntyy jaloissasi, hallinta on vyötärössä, muoto tulee esiin käsissäsi ja sormissasi.”

Tämä on hieno kineettisen/ liikeketjun kuvaus. Kun teet jotakin kädelläsi, esimerkiksi työnnät, käytät suljettua kineettistä ketjua, joka ottaa tuen maasta. ”Juuri” tarkoittaa tässä juuri sitä, että kineettisen ketjun tukipinta on maata vasten, joka antaa liikkeelle tarvittavan vastavoiman. Maan reaktiovoima siirtyy vyötärön kautta selkään ja sieltä edelleen käsiin ja sormiin. Vyötärön asento on tässä tärkeä, jotta voima kulkee mahdollisimman suoraan sinne, mihin se kohdistetaan. Jos vyötärö ei ole oikeassa asennossa, voima ”vuotaa ohi”.

”Jokainen kehon osa liittyy yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi. Älä salli pienintäkään aukkoa.”

Tämä on edelleen yhtenäisen ja hallitun liikeketjun kuvaus. Koko kehon on linjattava joka kohdastaan mahdollisimman hyvin voiman suuntaan ja sidottava yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhteen sidottu keho tuntuu ikään kuin yhdeltä lihakselta, joka avautuu tai sulkeutuu.

”Kun tunnet päälakesi riippuvan ikään kuin langasta ylhäältäpäin, elinvoimalla täyttynyt henkesi kohoaa etkä enää kärsi kömpelyydestä.”

Tässä kuvataan hienolla tavalla kokemus kehon hyvästä pystylinjauksesta ja siihen liittyvästä voimasta, joka on sekä rakenteellista voimaa että mielen ja tahdon voimaa. Hyvin kannateltu selkäranka ja sen kautta kehon asento tuntuu myös asenteessa. Lause kuvaa hyvin sitä kehon ja mielen yhteyttä, minkä kehon optimaalinen pystylinjaus synnyttää.

”Kun yksi osa liikkuu, kaikki osat liikkuvat, jos yksi osa on liikkumatta, kaikki osat ovat liikkumatta.”

Tämä on koko kehon liikkeen hieno kiteytys, jota ei ole helppo toteuttaa. Käsi on helposti vielä liikkeessä, mutta muu keho on jo pysähtynyt. Pään kääntö on jo loppunut, kun keho vielä ojentuu ja kädet laskeutuvat. Monet asahin liikkeet ovat erinomaisia haasteita tätä periaatetta tutkivalle.

”Jos emme harjoittele periaatteiden sovellusten mukaisesti, voimme työskennellä ikuisesti pääsemättä taidon ylimmälle asteelle.”

Laitan tämän tähän loppuun, koska se sopii niin hienosti myös asahiin. Jos teemme asahiakin vain ulkoisesti pyrkimättä harjoittelemaan sitä sen periaatteiden mukaisesti, voimme työskennellä vaikka kuinka kauan, emmekä silti kehity asahin taidossa.
  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post231

Asahi ja kokemuksellinen biomekaniikka, osa 6

AsahiPosted by Timo Klemola Wed, June 28, 2017 13:00:37

Kuvasin edellisessä blogissani nk. ”kolmen pyörän” biomekaanisen mallin, joka auttaa koko kehon liikkeen aktivoimisessa ja sen mekaniikan ymmärtämisessä. Jos haluaa tutustua tämän mallin tarkempaan anatomiseen kuvaukseen, kannattaa etsiä käsiinsä kirja: Philipp Richter, Eric Hebgen: ”Triggeripisteet ja lihastoimintaketjut osteopatiassa ja manuaalisessa terapiassa”. He kuvaavat kirjassaan useita lihastoimintaketjumalleja, ja esittävät myös omansa, jota he kutsuvat ” ekstensio –fleksio malliksi” (kuva alla, s. 79).

Itse olen päätynyt samankaltaiseen, yksinkertaistettuun malliin kiinalaisten kamppailutaitojen, erityisesti taijin ja yi quan kautta. Mallia voisi kutsua myös avautumisen ja sulkeutumisen malliksi. Vanhoissa taijin klassisissa teksteissä todetaan: ”On vain avautuminen ja sulkeutuminen, yin ja yang.” Kun teet taijin liikesarjaa, olet jatkuvasti joko avautuvassa tai sulkeutuvassa liikkeessä. Muistan hyvin, kun yi quanin opettajamme Zhang Changwang piti ensimmäistä leiriään Tampereella ja opetti yi quanin ”käärmeaskelta”. Hän ei puhunut mitään mistään ”avautumisesta” tai ”sulkeutumisesta”, joten tietysti kysyin häneltä siitä. Eli pyritäänkö tässä yi quanin askeleessa toteuttamaan avautumisen ja sulkeutumisen periaatetta. Hän hymähti itsekseen, oli hetken hiljaa ja totesi sitten: ”Tietysti, sehän on kaikkien kamppailutaitojen perusta.”

Tämän tiedostaminen on yksi tietoisen ja koko kehon liikkeen perusta. Asahissa jokainen liike ei pyri toteuttamaan avautumisen ja sulkeutumisen mallia, esimerkiksi rentousosion ensimmäinen käsienpyöritysliike, mutta suurin osa liikkeistä pyrkii siihen ja niissä tulee olla tietoinen näistä vaiheista. Ja jos liikkeeseen ei kuulu vajoaminen ja kohoaminen, siitäkin tulee olla tietoinen. Esimerkiksi perusliikesarjan toisessa rentousliikkeessä teemme vain vartalon pyöritystä keskilinjan ympäri ja otamme voiman käsien heilureihin pelkästään tästä liikkeestä. Tästä liikkeestä on vaikeaa pitää keskilinjan vajoaminen ja kohoaminen poissa, mutta jos sen ottaa siihen mukaan, on sekin sitten tehtävä tietoisesti ja tarkoituksella, vaikka kyse onkin silloin alkuperäisen liikkeen variaatiosta.

Jos avautumisen ja sulkeutumisen käsitteet eivät avaudu sinulle itsestään, niin ajattele niitä vipuvarsimallin avulla. Ihmisen keho, mutta erityisesti raajat voidaan nähdä alla olevan kuvan mukaisina vipuvarsiketjuina.Kuvassa A on punaisella piirretty lihastoimintaketju, minkä aktivoituminen saa vipuvarsijärjestelmän lyhenemään eli sulkeutumaan (fleksio). Kuvassa B on sinisellä piirretty nivelten toisille puolille sijoittuva lihastoimintaketju, jonka aktivoituminen saa järjestelmän pitenemään eli avautumaan (ekstensio). Todellisuudessa ihmisen kehon vipuvarsijärjestelmä (kuva C) sisältää kummatkin ketjut, jotka siis kulkevat ikään kuin ristiin nivelten puolelta toiselle. Voidaan ajatella, että tällaiset ”ekstensio- ja fleksiokaavat” kulkevat ihmisen kehon päästä päähän, yksi vasemmalla ja yksi oikealla puolen kehoa. Tämä on edellä kuvaamani Richter-Hebgen –mallin idea.

Tee seuraava harjoitus. Istu tuolin etureunalle ja etsi edellisessä blogissani kuvaamalla tavalla yhteys kehon kolmen pyörän välillä. Aisti, miten työntämällä lonkkia hieman eteenpäin rintalasta kohoaa ja niska pitenee. Tutki tätä muutamalla liikkeellä ja tee sitten seuraava harjoitus. Kuvittele, että jalkateriesi päällä on putki, jota vasten voit nostaa jalkateriä. Nosta vähän varpaitasi ylös ja kohota mielikuvassa jalkateräsi niiden päällä olevaa putkea vasten. Aisti miten samalla polvien koukistajat aktivoituvat ja polvet pyrkivät taipumaan. Aisti sitten miten myös lonkan koukistajat aktivoituvat ja lantion pyörä lähtee pyörimään eteenpäin, jolloin rintalasta kohoaa ja niska pitenee. Tutki asiaa tekemällä useita toistoja. Olet tullut nyt tietoiseksi liiketoimintaketjusta varpaista päälakeen asti.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post230
« PreviousNext »