Huomioita

Huomioita

Yi quanin perusteita: IV. Äänen tunnustelu (shi-sheng) (osa 4)

Yi quanPosted by Timo Klemola Wed, February 11, 2015 10:45:23

Emme olisi tekemässä yi quania, jos emme yhdistäisi kaikkia ideoitamme seisomisen harjoitteluun. On looginen askel yhdistää edellä kuvaamani ääniharjoitus zhan zhuang -asentoihin niin, että vokaalin korkeus kehossa ja asennon intensiivipiste kehossa kohtaavat. Se voidaan tehdä monien eri asentojen avulla. Silloin ehkä ollaan lähellä sitä, mitä Wang Zhiangzhai on tarkoittanut sillä, että äänen värähtelyn avulla voidaan rentouttaa ja avata eri kohtia kehossa ja ikään kuin avittaa näin zhan zuang-harjoitusta.

Ehdotan kuvaan 1 piirrettyä harjoitusta. Olen ottanut kuviin Han Xingyuanin kahdeksasta zhan zhuang -asennosta viisi tähän ideaan sopivaa asentoa. Nämähän ovat niitä asentoja, joista itsekin lähdimme liikkeelle joskus 1990-luvun puolessa välissä, jolloin opimme ne Jan Dieperslootilta. Edelliset ajatukset yhdistyivät mielessäni näihin kahdeksaan asentoon ja erityisesti siihen tapaan, miten niissä kuljetaan ylhäältä alas aivan samalla tavalla kuin edellä kuvasin äänen intensiivipisteen kulkua shi-sheng -harjoittelussa. Myös muut vastaavat asennot tietysti käyvät. Ideana on vain se, että käsien korkeus ja resonanssialue vastaavat tosiaan.


Kuva 1.

Yksi äänen ja asennon yhdistävä harjoitus voisi koostua esimerkiksi seuraavista osista. Seistään jokaisessa asennossa viisi minuuttia lausuen asentoon liittyvää vokaalia. Siirrytään asennosta toiseen yllä olevassa järjestyksessä eli ylhäältä alas. Tehdään lopuksi viisi minuuttia harjoitusta, missä liu'utaan vokaaleissa iistä uuhun ja tuodaan samalla kädet hitaasti ylhäältä alas samojen asentojen läpi, mutta nyt ikään kuin shi-li -harjoituksena. No – tästä tulikin puolen tunnin sessio. Se on aika pitkä. Puoletkin tästä pituudesta on hyvä.

Palataanpa nyt takaisin äänen käyttöön fa-lin apuna. Annan yhden harjoituksen, josta voi kehitellä kaiken edellä sanotun valossa monia variaatioita. Seiso pallo rinnan edessä hyvin rentona jiji zhuang-asennossa, hengitä ulos ja anna a-vokaalin värähdellä rinnassasi. Kuvittele rintaasi vokaalin kanssa värähtelevä pallo, niin kuin olen edellä kuvannut. Jossain uloshengityksesi puolessa välissä, joka tapauksessa ennen kuin hengityksesi on loppu, ammu pallo voimakkaasti rinnastasi alaspäin (eteenpäinkin käy) pudottamalla pallea alas ja jännittämällä vatsa: ”aaaaaaaa…A”. Aisti, mitä tapahtuu vartalossasi ja äänessäsi. Voimakas ”A” yhdistyy nopeaan koko kehon, mutta erityisesti ylävartalon ja vatsan jännitykseen. Myös kädet jännittyvät sormenpäitä myöten. Syntyy räjähtävän nopea jännitys, jota seuraa välitön rentoutuminen. Kyse on siis ”nollaliikkeellä” tehdystä fa-listä.

Vielä yksi ehdotus harjoitukseksi, ennen kuin jätän äänen käsittelyn. Seiso kamppailuasennossa kädet kiertyneenä ylös niin kuin Hanin edellisten kuvien ensimmäisessä asennossa. Tee siinä "hiiii"-vaihe ja lyö sitten kädet ja voima alas kiertäen käsiä vastakkaiseen suuntaan. Tämä on "jup" -vaihe. Ota mukaan mielikuva alas putoavasta kivestä, joka osuessaan veden pintaan saa aikaan joka suuntaan etenevän aallon. Tämä mielikuva tapahtuu kehosi sisällä. Tästä syntyy alas suuntautuva fa-li, jonka oppiminen on ehkä helpointa ja valmistaa kaikkiin muihin suuntiin tehtävän fa-lin oppimisessa.

Emme myöskään olisi tekemässä yi quania, jos emme tekisi edellisiä harjoituksia välillä pelkästään mielessämme. Mielikuvassa on helppo kuvitella ääniin liittyvä resonanssialue ja antaa sen rentoutua ja avautua mielikuvan avulla. Siteerasin jossain edellä Yao Chengrongin artikkelia shi-shengistä. Artikkelissa hän kirjoittaa seuraavasti: "Käytä kykyäsi sisäiseen muutokseen ja muuta ääni asteittain kuuluvasta äänestä äänettömäksi. Ääni muuttuu sisäisesti energiaksi/ voimaksi."

Tämä riittänee äänen tunnustelusta yi quanissa. Vielä on pari yi quanin harjoitusmuotoa, joista haluan sanoa lyhyesti jotain. Ne ovat askellus (moca bu) ja nk. push-hands-tyyppinen parityöskentely (tui-shou).
  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post117

Yi quanin perusteita: IV. Äänen tunnustelu (shi-sheng) (osa 3)

Yi quanPosted by Timo Klemola Tue, February 10, 2015 09:41:20

Kuvaan seuraavaksi joitakin äänen resonanssiharjoituksia. Selitin nämä ideat joskus kymmenen vuotta sitten Zhangille ja kysyin, voisiko myös näin harjoittaa yi quanissa ääntä. Hän hieman epäröi, testasi ideoita omassa kehossaan ja vastasi sitten tavanomaisen lyhyesti: ”Voi.”

Koko vokaalisarjan ja yksittäisiin vokaaleihin liittyvien resonanssialueiden harjoittaminen rentouttaa systemaattisesti kehoa ja helpottaa myös aiemmin kuvatun ja voiman vapauttamiseen liittyvän ”iii-jup” –harjoituksen tekemistä. Vokaali i sijaitsee kehossa ylhäällä ja vokaali u alhaalla. Voidaan hyvin ajatella, että siirryttäessä vokaalista i vokaaliin u, eräänlainen kehon värähtelevä intensiivipiste, jossa voima liikkuu, putoaa myös alas. Tätä tuetaan kaivoon putoavan kiven mielikuvalla. Tämän asian tekeminen ei ole ihan itsestään selvää. On siis hyvä jakaa tämäkin asia vaiheisiin niin kuin esimerkiksi jooga opettaa, ja mitä voi lukea rivien välistä WXZ:n kirjoituksistakin. Teen siis tässä hieman WXZ:n harjoitusten rekonstruktiota.

Kuvasin edellisessä blogissa, miten intensiivipisteen kulkiessa kehossa alaspäin siirrytään myös seuraavaa vokaalisarjaa pitkin: i - e - a - o - u, joiden päätepisteitä vokaalit i ja u edustavat. Tämä on helppo todeta itse pienellä harjoituksella. Ehdotankin seuraavaa harjoitusta, josta olen piirtänyt kuvan 1.


Kuva 1.

Aloita vokaalista i ja lausu sitä uloshengityksellä. Pyri tuntemaan, miten vokaali värähtelee ikään kuin pienenä pallona nenäontelossa. Ota myös mielikuva värähtelevästä pallosta. Tee monta rauhallista ja pitkää uloshengitystä tällä mielikuvalla ja äänellä. Kun saat tämän tuntemuksen, anna äänen liukua vokaalista i kohti vokaalia e ja pyri samalla tuntemaan, miten i:n synnyttämä värähtelevä pallo siirtyy alemmaksi ja taaksepäin kurkkuun kielen taakse. Samalla pallo hieman laajenee. Kun saat tästä tuntuman, niin anna sitten äänesi liukua vokaalista e kohti vokaalia a. Tunne samalla miten e-vokaalin värähtelevä pallo edelleen laajenee ja putoaa alas kohti rinnan keskiosaa. Jatka tästä samalla tavalla kohti o-vokaalia, jonka pallo värähtelee jossakin pallean kohdalla ja lopuksi kohti u-vokaalia, joka värähtelee suurena pallona alhaalla vatsalla. Pysähdy rauhassa jokaiseen vokaaliin ja värähtelyn alueeseen. Pyri aistimaan vokaalin värähtely kehossa ja avaa ääniväylää kuvittelemalla, että pallo aina laajenee, kun värähtely siirtyy alemmas.

Voit tehdä harjoitusta monella tavalla. Voit toistaa pitkään yksittäistä vokaalia värähtelevän pallon mielikuvalla ja samalla astia äänen resonanssia kehossasi. Hyvä idea on tehdä kahta perättäistä vokaalia liukuen ylemmästä kohti alempaa ja laajentamalla samalla palloa ikään kuin raivata tietä ääniväylää pitkin alemmaksi. Kun olet tällä tavoin saanut kaikki vokaalit toimimaan yksittäin ja lyhyinä sarjoina, kannattaa liukua yhden uloshengityksen aikana alas koko sarja i-e-a-o-u. Samalla värisevä mielikuvapallo putoaa alas ja laajenee avaten tietä äänelle kohti vatsaa. Käytä kuvaa 1 mielikuvasi mallina.

Tuo sitten mukaan myös käsien liike. Liike on sama kuin asahin ”lyhyt hengityksen tasaus”. Kun hengität sisään, kohta kädet edestä ylös. Tuo uloshengityksen aikana kädet hitaasti vartalon edestä alas samaan tahtiin vokaalien resonanssipisteen kanssa. Ikään kuin painat käsilläsi resonoivan pallon alas kohti vatsaasi. Käännä samalla kämmenet alaspäin. Tulet samalla kulkeneeksi zhan zhuangin perusasentojen läpi (kuva 2).  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post116

Yi quanin perusteita: IV. Äänen tunnustelu (shi-sheng) (osa 2)

Yi quanPosted by Timo Klemola Mon, February 09, 2015 08:36:47

WXZ kuvaa kirjoituksissaan myös äänen resonanssivaikutusta, mutta näyttää siltä, että tätä ei enää pidetä tärkeänä, kun se on kadonnut opetuksesta. Tai päinvastoin, että se on niin tärkeä, että sitä ei opeteta. Siteerasin edellä Andy Pengin kirjaa, jossa hän antaa harjoitukseen selkeän vinkin: ”Yksi harjoitus on tuottaa ääniä kuten "iii" tai "iiaaoo" ja äkillisellä alavatsan supistuksella antaa niiden ikään kuin kimmota kehossa." Vokaalisarja ”iiaaoo” on mielenkiintoisella tavalla aleneva. Mutta aluksi vähän taustaa äänijoogasta.

Selitän seuraavaksi lyhyesti kahden äänijoogan opettajan käsitystä siitä, miten vokaalien lausuminen vaikuttaa ja erityisesti, mihin kohtaan kehossa sijoittuu niiden värähtelyn keskusta. Tässä minua kiinnostaa erityisesti se, miten vokaalien värähtelyn paikka on sijoitettu kehoon näissä vanhoissa perinteissä. Se selittää mielestäni myös, miksi yi quanissa edetään vokaalista "i" kohti vokaaleja "o" ja "u".

Vokaalien värähtelyn paikka ei ole mitään teoriaa, vaan sitä voi itse tutkia asettamalla vaikkapa kämmenensä siihen kohtaan kehoa, mistä värähtelyä haluaa etsiä. Joogassa ja esimerkiksi tiibetiläisessä buddhalaisuudessa on hyvin monimutkainen ja monitasoinen kuvaus siitä, miten eri mantrat sijoittuvat kehossa chakroihin. En avaa sitä tässä, mutta seuraavaksi esittämäni kuvaukset perustuvat ymmärtääkseni pitkälti juuri näihin traditioihin. David Gordon, yksi amerikkalainen äänijoogan opettaja, antaa seuraavan taulukon vokaaleista ja niiden sijainnista kehossa:

ii pään alue

ee kurkun ja kaulan alue

aa sydämen alue

oo solar plexus, pallean alue

uu selkärangan alapää

Ted Andrews, Sacred Sounds –kirjan kirjoittaja, antaa seuraavat sijainnit, jotka täsmäävät hyvin Andrews’n kuvaukseen. Hänen mukaansa vokaaleiden resitointi avaa seuraavia alueita:

ii kurkku, rinnan yläosa, pään alue

aa rintaontelo, sydän, keho kokonaisuutena

oo alavartalo, vatsan alue palleasta jalkoväliin

uu lantio, lonkat, jalat, jalkaterät ja koko kehon alaosa

Tällaiset taulukot perustuvat useaan lähteeseen. Ensinnäkin vokaalin värähtelypaikka kehossa voidaan tuntea. Toisaalta monissa aasialaisissa perinteissä on käsitys ihmiskehon nk. "mystisestä fysiologiasta", joka sisältää erilaisia "energiakeskuksia", joita esimerkiksi joogassa kutsutaan chakroiksi. Näihin energiakeskuksiin ja niiden harjoittamiseen liittyy eri perinteissä erilaisia visualisaatioita (värejä, muotoja) ja mantroja, joiden avulla niihin pyritään vaikuttamaan. Koko mantraresitaation ja suutraresitaation perinne, jossa on tutkittu ääneen värähtelyn suhdetta kehoon ja mieleen, on idässä vuosituhansia vanha.

Yllä olevat kuvaukset auttavat ymmärtämään, miksi yi quanin shi-sheng -harjoituksessa siirrytään voikaalista "i" kohti vokaaleja "o" ja "u" ja miksi Peng antaa harjoitukseksi vokaalisarjan ”iiaaoo” Kyse on siirtymisestä ylhäältä alaspäin, alas pudottamisesta, joka synnyttää myös voiman liikkeen suunnan alaspäin kohti vatsaa ja alavartaloa ja saa aikaan ikään kuin juuresta ponnahtavan fa-lin. Ja jos harjoittelemme systemaattisesti koko vokaalisarjaa iieeaaoouu, voimme rentouttaa koko kehon ylhäältä alas vokaalien synnyttämän resonanssin avulla.

Pieni reunahuomautus tähän. Alla on Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen sivuilta löytämäni vokaalikartta, johon on piirretty suomen kielen vokaalien sijoittuminen nk. F1/F2 -formanttikartalla. Kuva näyttää hyvin sen, miten edellä kuvaamani vokaalien järjestys perustuu myös niiden värähtelytaajuuksiin ihmisen ääniväylässä.Seuraavassa blogissa kuvaan, miten vokaalisarjaa voi käytännössä harjoitella.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post115

Yi quanin perusteita: IV. Äänen tunnustelu (shi-sheng) (osa 1)

Yi quanPosted by Timo Klemola Sat, February 07, 2015 18:24:45

Äänen tunnustelu, shi-sheng, on yi quanin vähemmän tunnettu harjoitusmenetelmä, joka liittyy voiman vapauttamiseen. Kaikki yi quanin opettajat eivät pidä sitä kovin tärkeänä asiana. Itse olen kuitenkin oppinut paljon sitä harjoitellessani ja siksi käsittelen sitä myös tässä.

Jos harjoittajalla on kokemusta perinteistä, joissa resitoidaan suutria tai mantroja, harjoitus on helpommin miellettävissä. Itse opin karaten kiaihin liittyvän äänenkäytön vasta istuttuani pari kertaa viikon zen-seshinin. Sesshineissä resitoidaan aamuisin tunnin verran suutria ja päivittäin istutaan tyynyllä ja keskitytään hengitykseen kymmenkunta tuntia. Viikon tällaisen harjoituksen jälkeen äänikin alkaa lähteä keskustasta.

Yi quanin äänen harjoittaminen liittyykin yleisemmin siihen aasialaiseen äänen harjoittamisen perinteeseen, jonka lähtökohdat löytyvät intialaisesta joogasta ja sen harjoituksista. Nada-jooga on se joogan erityishaara tai -alue, jossa ääntä ja sen harjoittamista on tutkittu tuhansia vuosia. Myös Kiinassa on jo ainakin pari tuhatta vuotta tehty erilaisia "parantavia ääniä" erilaisten sairauksien parantamiseksi ja sisäelinten vahvistamiseksi.

Aasialaiset kamppailutaidot sisältävät yleensä aina erilaisia äänen käytön tapoja, joiden avulla omaa vapautuvaa voimaa voidaan vahvistaa ja horjuttaa samalla myös vastustajan psyykettä. Yi quanin äänen käytön tapa ja sen harjoitusmenetelmät ovat ymmärtääkseni saaneet vaikutuksia kaikista edellä mainitsemistani harjoituksista. Wang Xiangzhain kehittämä shi-sheng -harjoitus on luultavasti samalla tavalla kuin muutkin yi quanin eri tasot eräänlainen monien perinteiden ääniharjoittelun kiteytymä. Hän mm. kuvaa, että äänen harjoittamisen avulla voidaan synnyttää kehoon värähtelyitä, jotka auttavat avaamaan sellaisia kohtia kehossa, joita zhan zhuang -harjoitus ei vielä ole avannut. Hän on siis hyvin tietoinen siitä, että ääni synnyttää värähtelyä kehossa ja erilaiset äänet sen eri kohdissa. Tässä mielessä on erityisen mielenkiintoista, että se perusharjoitus, josta shi-sheng -harjoittelu aloitetaan, pitää sisällään siirtymisen vokaalista "i" vokaaliin "u".

Harjoittelun toisessa vaiheessa ääni liitetään fa-lihin, eli voiman vapauttamiseen, jossa ajatuksena on, että tietynlaisella äänen käytön tavalla voidaan voiman vapauttamista helpottaa tai voimaa lisätä. Tämä ääneen liittyvä voiman lisäys saadaan aikaan lisäämällä äänen avulla vatsaontelon painetta. Ääniharjoittelun ideana on pudottaa ääni äkisti ylhäältä alas, jolloin pallea myös putoaa äkisti, vatsa jännityy ja sisäinen paine kasvaa nopeasti. Mielikuvana käytetään yleensä ajatusta isosta kivestä, joka putoaa kaivoon. Ääni myös muistuttaa kaivoon putoavan kiven mulahdusta.

Wang Xiangzhailta löytyy myös ääneen liittyvä taso, joka yhdistää sen perinteiseen kiinalaiseen käsitykseen energiasta, qistä. Andy Peng kirjoittaa kirjassaan The Wonder of Yi quan seuraavasti: "Äänen tuottaminen on yksi tapa lainata maailmankaikkeuden energiaa. (...) WXZ kirjoitti: 'Äänen tuottaminen on yksi tapa kokea energia hyvin hienovaraisella tavalla ja sen tarkoituksena on ikään kuin herättää jokainen kehon solu toimintaan.' Äänen avulla voi helpommin vastata ilmakehään ja tuntea kuvitellun henkisen pyörteen aaltomaiset liikkeet ja näin lainata voimaa maailmankaikkeudesta. (...) Kun tuotat ääntä, ole tietoinen sen läsnäolosta mielessäsi ja tunne, miten koko kehosi solut mielesi ohjaamana reagoivat ympäristöön. (...) Yksi harjoitus on tuottaa ääniä kuten "iii" tai "iiaaoo" ja äkillisellä alavatsan supistuksella antaa niiden ikään kuin kimmota kehossa." Ääntä ei siis käytetä vain vatsaontelon paineen lisäämisessä vaan sillä on myös merkitys siksi, että ääni tuottaa kehoon resonanssi-ilmiön. Ääni resonoi kehossa ja eri äänet eri kohdassa. Äänellä voidaan rentouttaa kehoa.

Itse olen tutkinut yi quanin äänen tunnustelua kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen liittyy suoraan fa-lihin ja voiman vapauttamiseen, jolloin äänen avulla voima pudotetaan alas vatsalle ja saadaan aikaan räjähtävä vatsaontelon paineen lisäys, joka synnyttää fa-lin. Toinen näkökulma on äänen värähtely kehossa ja sen vaikutus.

Yleisesti kuvaten äänen tunnustelussa ääni pudotetaan i-vokaalista u-vokaaliin. Esimerkiksi Yao Chengrong kuvaa harjoituksen netistäkin löytyvässä artikkelissaan "The Use of Sound and Breath Control in Yiquan". Harjoituksessa lausutaan ikään kuin kahta tavua. Ensin lausutaan ”iiiiii” ja sitten äkisti ”jup”. Käytännössä siirtymä on iistä uuhun. Lopun p-konsonantti tarkoittaa huulten sulkemista ja uloshengityksen äkillistä pysäyttämistä, jolloin paine vatsassa kasvaa. ”Iiiiii” on ikään kuin valmistava äänne, josta pudotaan tavuun ”jup”. Käytin ilmaisua ”pudotaan”, koska harjoitukseen liittyy mielikuva, että vartalo on kuin iso kaivo, vatsa on sen pohja ja iso kivi putoaa samalla kaivon pohjaan, siis vatsaan, ja saa veden paineen leviämään joka suuntaan. Samalla lausutaan ”jup” ääni, joka oikeasti muistuttaa ääntä, mikä muodostuu, jos heität kiven veteen.

Yao Chengrongin kuvaus on mielenkiintoinen. Yao opetettaa, että i-vokaalia lausutaan sisäänhengityksessä ja ”jup” uloshengityksessä. Tämän tavan logiikka on, että hengityksestä tulee näin käänteinen. I-vokaali vetää alavatsan sisään, ja ”jup” –tavu räjäyttää sisään vedetyn vatsan ulos joka suuntaan. Itsestäni tämä tuntuu keinotekoiselta. Minulle on opetettu, että kaikki tapahtuu yhdessä uloshengityksessä. Tämä tuntuu luonnolliselta ja toimivalta.

Aluksi edellä kuvattua harjoitusta tehdään ilman varsinaista voiman vapauttamista liikkeeseen. Aistitaan siis vain harjoituksen ja äänen tuottamaa räjähtävää voimaa vatsalla. Vatsalla tapahtuva ”räjähdys” leviää koko kehoon. Hiljalleen otetaan mukaan enemmän voimaa koko kehosta. Tämä tapa opettaa hyvin fa-lin ”nollaliikkeeseen”, missä voima räjähtää joka suuntaan. Kun harjoittelet tätä, tuo käsiin myös spiraaliliike, niin saat ”nollaliikkeenkin” voiman toteutumaan paremmin.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post114

Yi quanin perusteita: III. Voiman vapauttaminen (fa-li) (osa 5)

Yi quanPosted by Timo Klemola Sat, February 07, 2015 09:07:03

2a. Fa-li ulos ympyrästä: sagittaalitaso, horisontaalitaso ja vertikaalitaso. 2b. Myös askelten kanssa.

Oikeastaan kuva 1. kertoo kaiken tästä harjoitustavasta. Kun olet harjoitellut voiman tunnustelua erilaisten ympyräliikkeiden kanssa ja olet löytänyt niissä liikkeen elastisuuden, voit edetä ympyrästä fa-lihin jatkamalla liike kuvan osoittamalla tavalla ympyrän tangentille. Jos esimerkiksi pyörität käsilläsi kuvan 1a pysty-ympyrää, voit edetä siitä vapauttamaan voimaa neljään perussuuntaan, mutta tietysti myös mihin tahansa välisuuntiin.


Kuva 1.

Voit harjoitella fa-litä ympyröihin erilaisilla yhdistelmillä. Kun saat esimerkiksi pysty-ympyrässä (sagittaalitaso, kuva 1a) fa-lin toimimaan, on hyvä ajatus harjoitella sitä sitten vaikkapa vuorotellen eri suuntiin. Palaa aina välillä shi-lihin. Leiki ympyrällä tekemällä sitä eri nopeuksilla, eri suuruuksilla, paikallaan, sivuttaisasennossa ja eteen ja taakse kulkeviin askeliin liitettynä. Sijoita aina fa-li välillä eri kohtiin vähän nopeammin ja voimakkaammin ja aina silloin tällöin nopeasti ja voimakkaasti. Tee fa-li välillä pidemmässä liikkeessä ja välillä hyvin lyhyessä. Näin saat tuntua myös ”nollaliikkeellä” tehtävään voiman vapauttamiseen. Huomaa kuinka paljon erilaisia variaatioita edellä oleva kuvaus sisältää. Tutki myös, millaisissa liikkeissä on luontevaa liittää mukaan käsivarsien kiertoliike, siis spiraalivoima.

Tutki samalla tavalla myös horisontaaliympyrä (kuva 1b) siis ”kiven pyöritys” ja vertikaaliympyrä, siis ”pyhä kilpikonna nostaa päänsä esiin vedestä”. Kun olet oppinut liikkumaan sulavasti näissä kolmessa ympyrässä, paikallaan ja vapaasti askeltaen, ja olet oppinut vapauttamaan voimaa kaikkien ympyröiden tangentilta mihin suuntaan vain, olet jo todella pitkällä yi quanin taidossa.

3a. Fa-li ulos kamppailutekniikasta (Viisi nyrkkiä: pi quan, beng quan, zhuang quan, pao quan, heng quan ja muut sovellukset). 3b. Myös askelten kanssa.

4. Fa- li ulos vapaasta liikkeestä mistä kohtaa kehoa tahansa (tanssi)

Tässä yi quanin perusteita koskevassa sarjassa en mene varsinaisiin yi quanin kamppailutekniikoihin. Yi quanissa on oma tulkintansa xing yi quanin ”viiden elementin nyrkistä” ja koska yi quaniin liittyy ajatus muotojen muodottomuudesta, eri opettajat näyttävät tulkitsevan näitäkin muotoja hieman eri tavoin. Samoin yi quan käyttää opetuksessaan xing yi quanin eläinmuotoja, mutta yi quanissa ne ovat muuttuneet eri eläinten ominaisuuksia kuvaaviksi improvisoiduiksi, vapaiksi tansseiksi. Kaikissa näissä harjoitusmuodoissa fa-li näyttelee keskeistä osaa. Isku ilman voiman vapautusta ei tietenkään ole mikään isku.

Kaikkien näidenkin harjoitusten pohja rakennetaan edellä kuvaamissani harjoitusmuodoissa. Tärkeintä on ymmärtää seisomisen, voiman tunnustelun ja sen vapauttamisen yhteys ja kyetä liikkumaan vapaasti tällä akselilla. Kamppailutaidon kannalta myös liikkuvuus, nopea askellus ja sen harjoitteleminen on tärkeää ja käsittelenkin askeltyöskentelyä ihan kohta. Mutta ennen sitä pitää käsitellä nk. shi-sheng eli äänen tunnustelun harjoituksia, jotka liittyvät suoraan fa-lihin eli voiman vapauttamiseen. Niin yi quanissa kuin muissakin kamppailutaidoissa ääntä hyödynnetään räjähtävän maksimivoiman tuotossa. Yi quanissa tämä liittyy erityisesti vatsaontelon paineen hallintaan. Siitä seuraavassa blogissa.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post113

Yi quanin perusteita: III. Voiman vapauttaminen (fa-li) (osa 4)

Yi quanPosted by Timo Klemola Fri, February 06, 2015 10:16:16

”Hyvin pienen hetken sisällä jänteet ja hermot, lihakset ja nivelsiteet kaikkialla kehossa laajenevat ja täyttyvät samanaikaisesti. Voima saatetaan ulos ja heti perään rentoudutaan. Heti kun on rentouduttu, voima saatetaan jälleen ulos. Voiman ulossaattaminen tapahtuu silmänräpäyksessä. Mitä sujuvampi rentouden ja jännityksen vaihtelu on, sitä suurempi on vastaavasti ulos saatettu voima ja voiman nopeus.”

Voima vapautuu koko kehon jännittyessä. Rakenteiden jännittyminen koetaan kokonaisvaltaisena laajenemisena. Kuvauksessa halutaan korostaa, miten kaikki kehon voimaa välittävät ja tuottavat rakenteet ovat mukana: lihakset, jänteet, nivelsiteet, kalvot ja hermot. Salaman nopeaa jännitystä seuraa yhtä nopea rentoutuminen. On siis kyettävä nopeasti liikkumaan rentouden ja jännityksen muodostamalla akselilla. Harjoituksella pyrimme avaamaan tämän vaihteluvälin kumpaakin päätä: rentoutumaan enemmän, pudottamaan pois kaikki kehon ja mielen käsijarrut, mutta myös jännittymään täydellisemmin. Kaikkia näitä vaadittavia ominaisuuksia opitaan tekemällä seisomis- ja voiman tunnustelun harjoituksia.

”Ulkoisen liikkeen tulee pysyä pienenä.” Totesin ihan alussa, että Zhang kuvaa tässä hyvin edistynyttä tapaa vapauttaa voimaa, jossa todellakin ulkoinen liike on mahdollisimman pieni. Progression kannalta pientä liikettä on järkevää lähestyä laajemman liikkeen kautta. Olen jo edellä kuvannut, miten tämä tapahtuu lähtien laajasta shi-li-liikkeestä tätä liikettä nopeuttaen, voimistaen ja lyhentäen.

Lopuksi Zhang siteeraa vanhaa sanontaa, jonka mukaan ”(…) liikkeen perusta on jalkaterissä ja sen voima lähtee jaloista, liikettä kontrolloin keskikeho ja se tulee näkyväksi sormissa.” Tähän lauseeseen on tiivistetty koko kehon voimankäytön ja kokonaisvaltaisen voiman periaate, liikkeen kineettinen ketju jaloista käsiin. Päätän Zhangin sitaatin käsittelyn tähän.

Tee ensin shi-li-harjoitusta hitaasti vaikkapa eteen taakse. Aisti elastista voimaa. Lisää nopeutta ja voimaa liikkeeseen asteittain. Tee aina välillä nopea ja räjähtävä fa-li, mutta palaa sitten aina myös hitaaseen ja hyvin pehmeään voiman tunnusteluun. Näin opit hiljalleen vapauttamaan voimaa nopeasti eri suuntiin. Tee sama sivuttaissuuntaisesta shi-listä ja ylös ja alas liikkuvasta shi-listä. Mielestäni voiman vapauttaminen alas on helpoin oppia. Ehkä kannattaa aloittaa siitä. Pidä voima yhtenäisenä, koko kehosta lähtevänä. Älä hyväksy osittaista voimaa. Tee aluksi hitaasti, sitten nopeammin ja lopuksi räjähtävästi. Maksimivoiman tuotossa keho väsyy helposti. Lepää välillä. Muista kuitenkin, että taito syntyy vain tuhansista ja tuhansista toistoista. Jos kokeilet fa-litä vain silloin tällöin, et koskaan opi sitä.

1b. Fa-li ulos voiman perussuunnista yhdistettynä askeleeseen.

Koska en ole vielä käsitellyt askeltamista (moca-bu) annan tässä kohtaa vain pari vinkkiä. Perusperiaate on: kun päkiä osuu maahan, voima vapautuu. Erota askeltaessa selkeästi avautuminen ja sulkeutuminen. Kun jalat lähestyvät toisiaan, keho sulkeutuu, kun päkiä osuu maahan, keho avautuu. Jos astut eteenpäin niin huomaa, että päkiän osuessa maahan olet sivuttaisseisonnassa (jijizhuang). Voima vapautuu askeleen jälkeen täsmälleen samalla tavalla kuin edellä on kuvattu. Ainoa ero on jalkojen dynamiikassa. Askeleessa pystyt paremmin käyttämään hyväksi koko kehon liikkeestä johtuvaa nopeaa painonsiirtoa etujalan päkiälle, joka toimii jousen tavoin. Mielikuva auton etujousen toiminnasta liikkeen jarrutushetkellä sopii voiman vapauttamiseen askeleesta erityisen hyvin.

Harjoittele voiman vapauttaminen askeleesta eteen ja taakse. Huomaa, että askeleessa taakse takajalka toimii nyt kuvauksen etujalan tavoin. Kun päkiä osuu maahan, jalka toimii jousena ja voima vapautuu. Ole tarkka jalan linjauksesta. Kun astut taakse ja päkiä osuu maahan, pidä huolta siitä, että takajalan jalkaterä osoittaa kohti tukijalkaa ja polvi osoittaa suoraan alas. Harjoittele voiman vapauttamista myös astumalla jalalla vuorotellen eteen ja taakse. Vapautat siis vuorotellen voiman jalan osuessa maahan edessä ja takana. Harjoittele samalla tavalla kaikki voiman perussuunnat: eteen, taakse, oikealle, vasemmalle, ylös ja alas.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post112

Yi quanin perusteita: III. Voiman vapauttaminen (fa-li) (osa 3)

Yi quanPosted by Timo Klemola Thu, February 05, 2015 10:22:21

” … ja saa aikaan eteenpäin työntävän voiman etummaisen eli vasemman jalan polveen, jolloin vasemman jalan jalkaterä painuu äkillisesti kohti alustaa.” Zhang tekee yksityiskohtaista kuvausta jalkojen dynamiikasta ja niiden roolien erosta. Voima nousee takajalasta. Kyse on maata vastaan tehtävästä ponnistavasta liikkeestä, jolloin paino siirtyy enemmän etujalan kannatukselle, joka toimii nyt kasaan painuvan jousen tavoin. Huomaa, että sivuttaisessa asennossa vain etujalan päkiä on maassa, jolloin akillesjänteen ja sitä ympäröivien rakenteiden elastinen voima on käytössä. Etujalan jousi jarruttaa painopisteen eteen suuntautuvan liikkeen. Yi quanissa käytetään tästä tilanteesta usein mielikuvaa, jossa auto tekee äkillisen jarrutuksen, jolloin sen etujouset painuvat kasaan. Kyse on siis etujalan kimmoisuusvoimasta eli venymis-lyhenemmis-syklin hyödyntämisestä.

”Etummainen eli vasen polvi on kuin naulattu paikalleen eikä se saa liikahtaa milliäkään.” Tällä varmistetaan etummaisen jousen voima. Jos polvi antaa peräksi, jousi on löysä. Kuvausta ei pidä ottaa sanatarkasti, totta kai polvi vähän joustaa, täysin jäykkänä se ei toimisi jousen tavoin. Mitä vähemmän liikettä polvessa, sitä jäykempi ja voimakkaampi jousi ja sen elastinen voima.

”Tämän seurauksena molempien jalkojen voima kulkee ylös keskikehoon ja edelleen selkärankaa pitkin päälaelle.” Tässä tulee kuvattua koko kehon liikkeen kineettinen ketju jaloista päälaelle asti niin kuin se tapahtuu avautuvassa liikkeessä. Jalkojen jouset avautuvat ja selän jousi avautuu. Kuvaus liittyy tapaan, miten voima rakentuu äärimmäisen nopeasti alhaalta ylös ja käyttää hyväksi maan tukea. Tämä voidaan ymmärtää myös aaltomaisena liikkeenä. Voiman aalto etenee jaloista ylös selkään ja päälakeen ja hartioista käsiin. Aalto onkin yi quanissa yksi perustavista mielikuvasta, jonka avulla voiman liikettä jaloista ylös vartaloon voidaan tutkia.

”Pää liikahtaa eteenpäin, mutta saman aikaisesti siihen vaikuttaa taaksepäin vetävä vastavoima.”

Totesin edellä, että voima voidaan ymmärtää myös aaltomaisena liikkeenä. Aalto, joka nousee vartaloa ylös, heittää päätä eteenpäin. Pää painaa muutaman kilon, ja voiman aallon saavuttaessa pään, se heittää pään eteenpäin. Tämä liike kuitenkin hallitaan vastavoimalla, pää pyritään pitämään paikallaan. Tunne on sama kuin iskisin päällä eteenpäin (headbutt), mutta pyrkisin jättämään iskun liikeradan vain milliksi.

”Voima etenee hartioiden kautta kyynärpäihin ja sieltä sormiin. Hartioiden on oltava ehdottoman rentoina, jotta voima pääsee kulkemaan käsivarsia pitkin sormiin asti.” Nyt tulee kuvatuksi liikkeen kineettisen ketjun loppu. Voima kulkee jaloista selän kautta päähän ja hartioiden kautta sormenpäihin asti. Yksi voiman linja kulkee siis aina kohti päälakea vaikka voima vapautettaisi käsistä mihin suuntaan vain.

”Samanaikaisesti rintakehä vetäytyy äkillisesti kokoon ja sisäelimet laajenevat ja täyttyvät.”

Voiman ponnistukseen, oli se hidasta tai nopeaa, liittyy aina vatsaontelon paineen kasvu. Ota edessäsi olevan pöydän reunasta kiinni, nosta ja aisti mitä tapahtuu. Vatsalihakset jännittyvät ensin ja jos nostat voimalla, pidätät automaattisesti myös hengitystäsi. Aistit samalla myös paineen kasvun vatsaontelossasi. Jostain muistan, että jos ihminen ponnistaa yli 80 %:n voimalla, hänen on pakko pidättää hengitystään, muuten vatsaontelon paine ei lisäänny tarpeeksi. Siis niin paljon, että keskivartalo pystyy kannattelemaan tai tukemaan vapautuvaa voimaa. Painonnostajat käyttävät leveää vyötä vatsalihasten tukena, koska todella isoissa voimissa vatsalihasten oma voima voi olla riittämätön hallitsemaan tätä painetta. Kuvaus ”sisäelimen laajenevat ja täyttyvät” tulee ymmärretyksi tätä kautta.

Fa-lissä voima vapautetaan nopeasti. Pallea putoaa alas, vatsa laajenee joka suuntaan ja keskivartalon lihakset jännityvät nopeasti kasvavan paineen seiniksi. Täsmälleen sama asia tapahtuu osumahetkellä, kun hakkaat halkoja. Kun pallea putoaa ja vatsa laajenee niin ”rintakehä vetäytyy” hienovaraisesti.

Voiman vapauttamiseen liittyvää vatsaontelon paineen hallintaa harjoitetaan erityisillä, siihen tarkoitukseen suunnitelluilla shi-li-harjoituksilla, mutta ensisijaisesti tekemällä shi-sheng-harjoituksia. Shi-sheng voidaan kääntää äänen tunnustelemiseksi. Kuvaan tätä menetelmää myöhemmin. [Jatkuu …]  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post111

Yi quanin perusteita: III. Voiman vapauttaminen (fa-li) (osa 2)

Yi quanPosted by Timo Klemola Wed, February 04, 2015 08:50:37

Kun seisomisharjoittelun ja voiman tunnustelun kautta voimaa on alkanut kertyä niin, että on jotakin, mitä vapauttaa, kannattaa harjoitusta viedä enemmän ja enemmän fa-lin suuntaan. Harjoitusprogression voisi hahmottaa esimerkiksi seuraavalla tavalla. Kuvaan näistä askelesta myöhemmin kahta ensimmäistä.

1a. Fa-li ulos perusvoimista: eteen, taakse, oikea, vasen, ylös, alas. 1b. Yhdistetään myös askeleeseen.

2a. Fa-li ulos ympyrästä: sagittaalitaso, horisontaalitaso ja vertikaalitaso. 2b. Myös askelten kanssa.

3a. Fa-li ulos kamppailutekniikasta (Viisi nyrkkiä: pi quan, beng quan, zhuang quan, pao quan, heng quan ja muut sovellukset). 3b. Myös askelten kanssa.

4. Fa- li ulos vapaasta liikkeestä mistä kohtaa kehoa tahansa (tanssi)


1a. Fa-li ulos perusvoimista: eteen, taakse, oikea, vasen, ylös, alas.

Kuvaan seuraavassa vain yhden voiman suunnan ja siihen tehtävän fa-lin, jossa kehon mekaniikka on avautuva. Käytän tässä hyväkseni Zhangin kuvausta kirjastaan Tie terveyteen ja hyvinvointiin sivulta 139. Lisään Zhangin kuvaukseen omat selittävät kommenttini. [Muuten, kirjan uudemmasta painoksesta on jäänyt tärkeä spiraalivoimaa tuottava kuvauksen osa pois!]

Aluksi tähän Zhangin yleisempi kuvaus: ”Fa Li harjoitukset luovat hermojärjestelmään, luihin, lihaksiin ja jokaiseen yksittäiseen soluun asti ulottuvan salamannopean rentouden ja jännityksen vaihtelun, josta on nopeasti seurauksena kaikkiallinen ”resonanssivaikutus”(s.137).

Zhang kehottaa aluksi nostamaan toimintavalmiuden ja hengen ylös kuvittelemalla, että räjäytät voiman ulos taistelutilanteessa kuvittelemalla ympärillesi erilaisia vaaroja. Tämä on tyypillinen tapa, miten yi quanissa siirrytään kamppailumoodiin ja nostetaan ylös eräänlainen ”fighting spirit”. Näin voi saada vapautettua enemmän voimaa, mutta harjoituksen kannalta ja varsinkin, kun fa-lihin edetään progressiona shi-lin kautta, tämä spiritin nosto ei ole niin tärkeä. Se on tietysti tärkeä maksimaalisessa voimantuotossa, eläinmoodeissa jne. mutta voiman rakentaminen perustuu kehon käytön oikeaan mekaniikkaan, taitoon liikkua rentoudesta jännitykseen ja spirit vasta ikään kuin viimeistelee tämän voiman. [Tiedän, että on näkökulma, että voimassa pelkkä spiritkin on riittävä, ja että siinäkin on oma totuutensa.]

Seuraavaksi siis pitkä sitaatti Zhangilta (kursiivilla) ja alla aina oma kommenttini (s. 139).

Esimerkissä oletetaan harjoittelijan seisovan vasen puoli edessä. Takimmaisen eli oikean jalan kantapää kiertyy sisään ja saa aikaan eteenpäin työntävän voiman etummaisen eli vasemman jalan polveen, jolloin vasemman jalan jalkaterä painuu äkillisesti kohti alustaa. Etummainen eli vasen polvi on kuin naulattu paikalleen eikä se saa liikahtaa milliäkään. Tämän seurauksena molempien jalkojen voima kulkee ylös keskikehoon ja edelleen selkärankaa pitkin päälaelle.

Seistään siis vasen jalka edessä jijizhuang-asennossa. Zhang kuvaa voiman vapauttamista ilman voiman suuntaa tai liikkeen pituutta. Tämä tarkoittaa, että hän kuvaa eräänlaista nollaliikettä, jossa voiman ajatellaan vapautuvan joka suuntaan yhtä aikaa. Keho vapauttaa siis voimaansa kuin räjähtävästi joka suuntaan avautuva pallo. Kehon mekaniikan kannalta kyseessä on siis avautumisen mekaniikka. Kyse on siis paikallaan tehtävästä äkillisen jännityksen ja rentouden kuvauksesta.

Fa-lin taidon kehittymisen kannalta tämä edustaa taidon huippua ja lopullista päämäärää. Erittäin taitava yi quanin harrastaja pystyy tähän, mutta oppimisen kannalta sitä ei pidä asettaa fa-lin kriteeriksi. Korkeushyppääjänkään ei kannata asettaa rimaa heti kahteen metriin ja yrittää hypätä yli siitä, jos puolitoista metriäkään ei vielä onnistu. On järkevää edetä kohti fa-litä tavalla, jota olen edellä kuvannut, siis progressiona. Se tarkoittaa myös, että harjoitus tehdään niin, että liikkeellä on aina myös suunta ja pituus. Vapautetaan voimaa eteen, taakse, sivulle jne. Zhangin kuvaus pätee voiman vapauttamiseen suljetussa kineettisessä ketjussa, jossa voima ottaa tuen maasta, esimerkiksi myös eteenpäin tehtävään liikkeeseen.

”Takimmaisen eli oikean jalan kantapää kiertyy sisään …” Kuvaus alkaa spiraalivoimasta. Takimmainen jalka ei vain työnnä ylös, vaan se työntää kiertymällä samalla sisään. Tämä on olennainen osa fa-lin voimaa. Fa-lissa hyödynnetään yleensä aina erilaisia kehon spiraalivoimia. Seiso vasen jalka edessä ja tutki tätä hitaasti. Samalla kun ojennat oikeaa jalkaasi, anna polven kiertyä hienovaraisesti vastapäivään. Polven kierto aiheuttaa koko jalan kiertymisen ja voit tuntea, miten paino kantapään ja maan kontaktikohdassa myös kiertyy sisään, kuten Zhang toteaa. Tutki tätä polven kiertoa, mutta tee se hyvin hienovaraisena. Huomaa samalla, kuinka jalan ojentaminen ja kierto kiertää myös lantiota ja koko vartaloa. Spiraali tarkoittaa juuri tätä. Kiertyvä voima nousee asteittain ylös ja saa aikaan kiertymistä myös ylemmissä rakenteissa. Lihas-jänne-kalvojen kiertäminen samalla kun ne supistuvat tai venyvät auttaa voimakkaamman jännityksen aikaansaamisessa. Näin luulisin. Käsivarsien kierrossa tämä on ehkä helpompi aistia. [Jatkuu…]
  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post110

Yi quanin perusteita: III. Voiman vapauttaminen (fa-li) (osa 1)

Yi quanPosted by Timo Klemola Tue, February 03, 2015 09:45:01

Vaihdoin otsikon koskemaan fa-lita, koska jo muutamassa edellisessä blogissa olen ajautunut käsittelemään myös voiman vapauttamista, ja koska shi-lin harjoittelu etenee tähän suuntaan. Harjoituksessa shi-lin ja fa-lin ero katoaa samalla tavalla kuin katoaa ero seisomisharjoittelun ja shi-lin välillä. Olen kuvannut yhden mielestäni selkeän tien kulkea seisomisharjoittelusta koti voiman tunnustelua ja siitä kohti voiman vapauttamista. Mutta voiman vapauttamisen, siis fa-lin kannalta tämä kuvaus on osin puutteellinen. Tie, minkä olen kuvannut on vain osa totuutta. Luulen, että fa-lin ymmärtämiseen on monta tietä, joista yksi on mielenkiintoisella tavalla ikään kuin suorempi. Se on pelkkä seisominen. Tämän ymmärtämiseksi kerron pätkän omasta tarinastani.

Aloitin säännöllisen seisomisharjoittelun joskus 90-luvun alussa. En muista enää kaikkea ihan tarkasti, mutta jonkin aikaa seistyäni – voi olla jokin kuukausi tai vuosi – kehoni alkoi reagoida seisomiseen eräänlaisilla ”krampeilla”. Sana ei ole ihan kuvaava, mutta muuta sanaa en nyt keksi. Kaikki, jotka ovat käyneet tämän vaiheen läpi, tietävät, mistä puhun. Zhang zhuan –harjoittelu synnyttää kehossa tai paremminkin kehomielessä voimaa, joka ikään kuin haluaa vapautua liikkumattomasta kehosta räjähtävään liikkeeseen. Tämä räjähtävä voiman vapautuminen tapahtuu niin, että kehon jotkut lihakset jännittyvät salaman nopeasti, ikään kuin kramppaavat ja rentoutuvat heti sen jälkeen. Tässä alkuvaiheessa voima ei ole mitenkään suunnattua tai hallittua, keho vain värähtää voimakkaasti tämän yllättävän jännityksen ja rentouden vaihtelun tuloksena. Liike on siis spontaani. Sisäisen voiman tunne kasvaa niin suureksi, että sen on jotenkin päästävä purkautumaan.

Myöhemmin opin, kun puhuin asiasta Jan Dieperslootin kanssa, että tämä kramppaaminen on hyvin yleistä, jos harjoittaa seisomista intensiivisemmin. Hänellä oli silloin seisomisharjoittelusta jo muistaakseni parinkymmenen vuoden kokemus ja hän totesi, että ehkä vajaa puolet yi quanin harrastajista käy läpi tämän vaiheen ja se voi kestää muutaman vuodenkin. Ilmiö on yleensä tuttu kaikille yi quanin opettajalle ja kiinalaiset opettajat suhtautuvat asiaan eri tavoin. WXZ kirjoittaa ilmiöstä jossain tekstissään ja toteaa, että spontaani liike on välivaihe, joka katoaa aikanaan. Jotkut opettajat kehottavat estämään spontaanin liikkeen keskittymällä. Kiinalaisen perinteisen lääketieteen teorian mukainen selitys on, että kyse on tukkoisten energiakanavien aukeamiseen liittyvästä ilmiöstä. Itse ajattelen, että intensiivinen harjoitus tuottaa voimakasta hermostollista toimintaa, joka ilmenee spontaaneina liikkeinä lihaksissa.

Asiaan liittyy myös piirre, jonka muistan tuolta 90-luvulta omistakin ryhmistäni. Opettaja helposti tartuttaa tämän ilmiön koko ryhmäänsä. Jos annat oppilaille tällaisen mallin, he saattavat omaksua sen automaattisesti. Toinenkin muisto tuli mieleen 90-luvulta. Olin erään kiinalaisen opettajan qigong-tunneilla ja tunti aloitettiin aina seisomisharjoituksella. Ilman varoitusta opettaja saattoi spontaanisti pompata ilmaan kymmenen senttiä ja pudota takaisin lattialle kääntyneenä miltei sivuseinää kohti ja jatkaa seisomista ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Meno oli minusta vähän outoa ennen kuin aloin omasta kokemuksesta ymmärtää, mitä seisomisharjoituksessa voi tapahtua.

No – jatkoin seisomisharjoittelua ja yhdessä vaiheessa opin, että tämän spontaanin voiman purkauksen voi jossain määrin itse myös synnyttää. Siihen liittyy tietynlainen ming-men-pisteen tai alueen ”täyttäminen”. Se toimii ikään kuin liipaisimen tavoin. Kun tunne löytyy, pam! voima lähtee. Näin vapautuva voima oli kuitenkin jatkuvasti hajanaista, se ei ollut sellaista koko kehon yhtenäistä ja suunnattua voimaa, jota olisi voinut soveltaa tekniikkaan. Silloin keksin ruveta seisomaan taijin piiska-asennossa ja ohjaamaan voimaa kehosta etummaisen käden kämmeneen. Otin mielikuvan, että kun voima vapautuu, se suuntautuu etukäden kämmenen iskuksi eteenpäin. Tämä oli siis seistessäni koko ajan intentioni (yi). Harjoitus alkoi toimia. Voima alkoi olla kokonaisempaa ja seurata ajattelemaani muotoa. Mieli asetti sille ikään kuin kanavan, jota se sitten seurasi. Tutkin tätä asiaa varmaan muutaman vuoden ja vein sen karatenkin tekniikoihin.

Opin erittäin nopean voiman vapauttamisen lyhyeen iskuun. Vaikka sen laukaisu oli jossain määrin hallinnassani, se ei ollut kuitenkaan sitä täysin. Liipaisimessa oli aina ikään kuin viive, ehkä sekunti jopa kaksi. Koska ajattelin, että tällainen voima ei ole käyttökelpoinen kuin demonstraatiomielessä, lopetin sen tutkimisen ja harjoittelemisen. Nyt kun kokeilen sitä tätä kirjoittaessani, niin onhan se siellä, mutta viive näyttä kasvaneen iän myötä :)

Mutta lopulta tarinan opetus. Tarinan opetus on se, että seisomisharjoittelun tuoma spontaani voiman vapautuminen opetti itselleni sen, mitä tarkoitetaan räjähtävällä voimalla, vaikka sen muoto ei ollutkaan hyvä. Zhan zhuang on todellakin outo harjoituksen muoto. Itse opin tuolloin 90-luvulla pelkästään muutaman vuoden seisomisharjoittelulla voimasta enemmän, kuin olin oppinut kahdenkymmenen vuoden karatetreenissä.

Kuten alussa kerroin, luulen että fa-lin ymmärtämiseen on useampia teitä, jotka kietoutuvat toisiinsa. Seisomisharjoittelun synnyttämä spontaani voiman vapautuminen voi olla tärkeä osa tätä tietä. Toisaalta kaikki eivät koe tätä vaihetta koskaan. Silloin tie on edetä systemaattisesti zhan zhuang – shi-li – fa-li –jatkumossa. Tämä lienee yleisempi tie. Se tuottaa lopulta fa-lin ymmärryksen ja taidon.


  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post109

Yi quanin perusteita: II. Voiman tunnustelu (shi li) (osa 12)

Yi quanPosted by Timo Klemola Mon, February 02, 2015 11:12:24

5. Liikkeen nopeutta lisätään asteittain.

Nyt alamme lähestyä shi-lin harjoitustapaa, jossa raja shi-lin ja fa-lin välillä katoaa. Tähän mennessä olet jo toivottavasti ymmärtänyt, miten raja zhan zhuangin ja shi-lin välillä on kadonnut. Harjoituksessa voimaa tunnustellaan ensin hitaasti, aistitaan elastista jännityksen ja rentouden vaihtelua. Tätä vaihtelua lähdetään sitten tutkimaan erilaisilla nopeuksilla ja yhdistettynä erilaisiin liikkeisiin ja niiden pituuksiin ilman askelia ja askelten kanssa. Shi li on jo voiman vapauttamista, mutta aluksi hitaasti, asteittaisesti ja hyvin kontrolloidusti. Tähän hitaaseen shi-lin harjoittamisen tapaan ei kuitenkaan pidä jumittua, niin kuin voi helposti käydä. Silloin tie tästä hitaasta harjoitustavasta nopeaan voiman vapauttamiseen voi jäädä löytymättä.

Yleisenä havaintona sanoisin, että hidasta shi-litä tehdään aivan liian paljon. Kun harrastaja on saanut otteen kehon elastisuudesta ja saanut shi-lin toimimaan tällä elastisella tavalla, hänen pitää saman tien alkaa myös nopeamman voiman tutkiminen. Jos jää jumiin hitaaseen shi-lihin, on vaikea edistyä. Ajattelepa, että olisit korkeushyppääjä. Kun pääset helposti riman yli, joka on asetettu 150 senttiin, rimaa pitää nostaa muutamalla sentillä aina sitä mukaan, kun edistystä tapahtuu. Jos hypit aina vain 150 sentissä olevan riman yli, et koskaan pääse kahta metriä. Tämä yksinkertainen periaate jää usein yi quanin harjoittajilta huomaamatta. Tähän harjoitusvaiheeseen pitää päästä muutaman vuoden harjoituksella.

Kuva 1 yrittää näyttää, mikä on voiman tunnustelun eli shi-lin ja voiman vapauttamisen eli fa-lin ero. Kun voimaa kuvataan suhteessa aikaan (ja liikkeen pituuteen) saadaan kuvan 1 mallin mukaisia käyriä. Pystyakseli kuvaa työssä vapautettavan voiman suuruutta, joka on suurin piirtein sama kuin miten voimakkaasti pystyn jännittämään työtä tekevät lihakset. Kyse on siis koko kehon lävistävien rakenteiden jännittämisestä, ei paikallisista lihaksista.Kuva 1.

Vaaka-akselilla kuvaan tähän voiman vapauttamiseen eli rentous-jännitys-rentous –vaihteluun kuluvaa aikaa. Ero shi-lin ja fa-lin välillä on ero näiden kahden muuttujan välillä. Mitään muuta olennaista eroa ei ole. Yi quanin harjoitusmenetelmä koostuu näiden muuttujien tutkimisesta ja liittämisestä eripituisiin ja muotoisiin liikkeisiin. Huomaa, että lähtökohtaisesti fa-li ei siis tarkoita voiman vapauttamista mahdollisimman lyhyellä liikeradalla. Tämä on vain yksi sen käytön tapa. Kuvassa käyrä a kuvaa tyypillistä shi-litä, jossa jännityksen ja rentouden vaihtelua tutkitaan hitaasti. Käyrä b taas kuvaa fa-lita, jossa jännityksen ja rentouden vaihtelu pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti. Silloin myös käytettävä voima yleensä kasvaa.

Harjoituksessa liikkeen nopeutta kannattaa lisätä asteittain esimerkiksi kuvan 2 osoittamalla tavalla, jossa shi-li muttuu saumattomasti nopeaksi fa-liksi. Tämä tarkoittaa siis, että hidas voiman vapauttaminen muuttuu yhä nopeammaksi voiman vapauttamiseksi, kunnes lopulta opitaan vapauttamaan voima räjähtävällä nopeudella. Kuvan 2 käyrä kuvaa tyypillistä harjoitusta, jossa voimaa tutkitaan ja sillä leikitään liikkeen nopeutta ja pituutta muunnellen. Koska yksi muuttujista on liikkeen pituus, kuvan pitäisi oikeasti olla kolmiulotteinen.Kuva 2.

Voima rakennetaan seisomisharjoittelulla, sitä kasvatetaan ja laitetaan liikkeelle shi-lissä ja vapautetaan räjähtävästi fa-lissä. Tätä jatkumoa kuljetaan harjoittelussa jatkuvasti edestakaisin. Kun opit shi-litä ja hiljalleen viemään sitä nopeammaksi ja voimakkaammaksi kohti fa-lita, myös seisomisesi muuttuu. Varsinainen dynaaminen seisominen, missä on myös sisäisenä shi-lin ja fa-lin ulottuvuus alkaa vasta silloin kunnolla toteutua. On olemassa sanonta, jonka mukaan ”pieni liike on parempi kuin suuri liike, liikkumattomuus on parempi kuin pieni liike”, joka hienosti osoittaa zhan zhuangin, shi-lin ja fa-lin muodostamaan jatkumoon ja sen tutkimisen tärkeyteen.

Tästä asiasta sitaatti Wang Xiangzhailta: ”Zhan zhuang ja shi-li ovat täsmälleen sama asia. Zhan zhuang on lyhennettyä shi-litä ja shi-li tarkoittaa zhan zhuangin laajentamisesta tilaan.” He Jingping kirjoittaa artikkelissaan, josta sitaatti on otettu: ”Hän kritisoi heitä, jotka pitävät zhan zhuangia ja shi-litä eri asioina, heidän virheellisistä käsityksistään ja harjoitusmetodeistaan. Hän totesi, että ”käsitys syntyy siitä, että he eivät ymmärrä, miten mieltä zhan zhuangissa käytetään (…).” [He Jingping: Wang Xiangzhai – “Contradictions old Man”. Yiquan, Collection of Essays 1996 – 2007. Yiquan Academy. S. 10.]

Olen kuvannut edellä voiman ja liikkeen määrällisiä muutoksia ja ne ovat lähinnä pedagogisia kuvauksia. Liikkeen ja kokemuksen laadun muutosta tällaiset käyrät eivät tietenkään tavoita. Ehkä tämän sarjan aivan lopuksi käsittelen enemmän liikkeen laatua. Se on kuitenkin myös aivan olennainen osa yi quania, mutta liikkeen laatukin rakentuu oikealle koko kehon mekaniikalle, rentouden ja jännityksen vaihtelun ymmärtämiselle, kehon ja mielen käytön periaatteille, joita tässä yi quanin perusteita käsittelevässä sarjassa haluan ensisijaisesti kuvata.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post108
« PreviousNext »